Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola)
 3.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 4.Peticijos (žr. protokolą)
 5.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 6.Diferencijuota integracija (trumpas pristatymas)
 7.Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (trumpas pristatymas)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  8.1.Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis
  8.2.Sudanas
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (balsavimas)
  10.2.Sudanas (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (balsavimas)
  10.3.Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (balsavimas)
  10.4.2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (balsavimas)
  10.5.Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  10.6.Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (balsavimas)
  10.7.Daugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsavimas)
  10.8.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  10.9.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (balsavimas)
  10.10.Teisių ir vertybių programos nustatymas (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (balsavimas)
  10.11.Euratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (balsavimas)
  10.12.Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (A8-0456/2018 - Lara Comi) (balsavimas)
  10.13.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (balsavimas)
  10.14.Diferencijuota integracija (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (balsavimas)
  10.15.Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Programos „InvestEU“ sukūrimas (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.2017 m. ECB metinė ataskaita (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Teisių ir vertybių programos nustatymas (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Diferencijuota integracija (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 15.ES ryžių apsauga (diskusijos)
 16.Posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (567 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2771 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika