Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi) (sk. protokolu)
 3.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 4.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 5.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 6.Diferencēta integrācija (īss izklāsts)
 7.Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (īss izklāsts)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta
  8.2.Sudāna
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (balsošana)
  10.2.Sudāna (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (balsošana)
  10.3.Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (balsošana)
  10.4.2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (balsošana)
  10.5.Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  10.6.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (balsošana)
  10.7.Priekšlikums, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (balsošana)
  10.8.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (balsošana)
  10.9.Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (balsošana)
  10.10.Programmas “Tiesības un vērtības” izveide (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (balsošana)
  10.11.Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (balsošana)
  10.12.Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (A8-0456/2018 - Lara Comi) (balsošana)
  10.13.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (balsošana)
  10.14.Diferencēta integrācija (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (balsošana)
  10.15.Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Programmas InvestEU izveide (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Programmas “Tiesības un vērtības” izveide (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Diferencēta integrācija (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.ES audzētu rīsu aizsardzība (debates)
 16.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 17.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (567 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2771 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika