Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 17 januari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
 3.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 4.Verzoekschriften: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Gedifferentieerde integratie (korte presentatie)
 7.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (korte presentatie)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov
  8.2.Sudan
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (stemming)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (stemming)
  10.3.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (stemming)
  10.4.Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (stemming)
  10.5.Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (stemming)
  10.6.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (stemming)
  10.7.Vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (stemming)
  10.8.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (stemming)
  10.9.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (stemming)
  10.10.Vaststelling van het programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (stemming)
  10.11.Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (stemming)
  10.12.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (A8-0456/2018 - Lara Comi) (stemming)
  10.13.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (stemming)
  10.14.Gedifferentieerde integratie (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (stemming)
  10.15.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Vaststelling van het InvestEU-programma (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Bankenunie - jaarverslag 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Vaststelling van het programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Gedifferentieerde integratie (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Bescherming van rijst uit de EU (debat)
 16.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (567 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2771 kb)
Laatst bijgewerkt op: 7 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid