Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół
 3.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 4.Petycje: patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Zróżnicowana integracja (krótka prezentacja)
 7.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (krótka prezentacja)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa
  8.2.Sudan
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (głosowanie)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (głosowanie)
  10.3.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (głosowanie)
  10.4.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (głosowanie)
  10.5.Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  10.6.Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  10.7.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (głosowanie)
  10.8.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  10.9.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (głosowanie)
  10.10.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (głosowanie)
  10.11.Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (głosowanie)
  10.12.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (A8-0456/2018 - Lara Comi) (głosowanie)
  10.13.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (głosowanie)
  10.14.Zróżnicowana integracja (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (głosowanie)
  10.15.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Ustanowienie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Roczny raport EBC za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Zróżnicowana integracja (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 15.Ochrona produkcji ryżu w UE (debata)
 16.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (567 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2771 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności