Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 17 ianuarie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat): a se vedea procesul-verbal
 3.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 4.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 5.Depunere de documente: a se vedea procesul-verbal
 6.Integrarea diferențiată (prezentare succintă)
 7.Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (prezentare succintă)
 8.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov
  8.2.Sudan
 9.Reluarea şedinţei
 10.Votare
  10.1.Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (vot)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (vot)
  10.3.Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (vot)
  10.4.Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (vot)
  10.5.Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (vot)
  10.6.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (vot)
  10.7.Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (vot)
  10.8.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (vot)
  10.9.Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (vot)
  10.10.Instituirea programului „Drepturi și valori” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (vot)
  10.11.Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (vot)
  10.12.Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (A8-0456/2018 - Lara Comi) (vot)
  10.13.Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (vot)
  10.14.Integrarea diferențiată (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (vot)
  10.15.Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Instituirea Programului InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Instituirea programului „Drepturi și valori” (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Integrarea diferențiată (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Reluarea şedinţei
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: a se vedea procesul-verbal
 15.Protecția orezului produs în UE (dezbatere)
 16.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate: a se vedea procesul-verbal
 17.Calendarul următoarelor ședințe: a se vedea procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (567 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2771 kb)
Ultima actualizare: 7 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate