Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 17. januára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 3.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 4.Petície: pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Diferencovaná integrácia (stručná prezentácia)
 7.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (stručná prezentácia)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova
  8.2.Sudán
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (hlasovanie)
  10.2.Sudán (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (hlasovanie)
  10.3.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (hlasovanie)
  10.4.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (hlasovanie)
  10.5.Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  10.6.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  10.7.Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasovanie)
  10.8.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  10.9.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  10.10.Zriadenie programu Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  10.11.Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (hlasovanie)
  10.12.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (A8-0456/2018 - Lara Comi) (hlasovanie)
  10.13.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (hlasovanie)
  10.14.Diferencovaná integrácia (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (hlasovanie)
  10.15.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Zriadenie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Výročná správa ECB za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Zriadenie programu Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Diferencovaná integrácia (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Ochrana ryže vypestovanej v EÚ (rozprava)
 16.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (567 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2771 kb)
Posledná úprava: 7. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia