Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 17. januar 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika) (nadaljni ukrepi): gl. zapisnik
 3.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 4.Peticije: glej zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Diferencirano povezovanje (kratka predstavitev)
 7.Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (kratka predstavitev)
 8.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova
  8.2.Sudan
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (glasovanje)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (glasovanje)
  10.3.Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (glasovanje)
  10.4.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (glasovanje)
  10.5.Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  10.6.Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (glasovanje)
  10.7.Vzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (glasovanje)
  10.8.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  10.9.Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (glasovanje)
  10.10.Vzpostavitev programa za pravice in vrednote (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (glasovanje)
  10.11.Evropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (glasovanje)
  10.12.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (A8-0456/2018 - Lara Comi) (glasovanje)
  10.13.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (glasovanje)
  10.14.Diferencirano povezovanje (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (glasovanje)
  10.15.Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Vzpostavitev programa InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Vzpostavitev programa za pravice in vrednote (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Diferencirano povezovanje (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Zaščita riža iz EU (razprava)
 16.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil: gl. zapisnik
 17.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (567 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2771 kb)
Zadnja posodobitev: 7. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov