Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 januari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 3.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 4.Framställningar: se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Differentierad integration (kortfattad redogörelse)
 7.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (kortfattad redogörelse)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
  8.2.Sudan
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019) (omröstning)
  10.2.Sudan (RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019) (omröstning)
  10.3.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) (omröstning)
  10.4.Årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) (omröstning)
  10.5.Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  10.6.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner eller uppdelningar (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (omröstning)
  10.7.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (omröstning)
  10.8.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (omröstning)
  10.9.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (omröstning)
  10.10.Inrättande av programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (omröstning)
  10.11.Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) (omröstning)
  10.12.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (A8-0456/2018 - Lara Comi) (omröstning)
  10.13.Årsrapport om EIB:s finansiella verksamhet (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) (omröstning)
  10.14.Differentierad integration (A8-0402/2018 - Pascal Durand) (omröstning)
  10.15.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Inrättande av InvestEU-programmet (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri)
  11.2.ECB:s årsrapport för 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato)
  11.3.Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (A8-0459/2018 - Reimer Böge)
  11.4.Bankunionen - årsrapport 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds)
  11.5.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras)
  11.6.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (A8-0413/2018 - Rebecca Harms)
  11.7.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa)
  11.8.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold)
  11.9.Inrättande av programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero)
  11.10.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (A8-0456/2018 - Lara Comi)
  11.11.Differentierad integration (A8-0402/2018 - Pascal Durand)
  11.12.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Skydd av EU:s risproduktion (debatt)
 16.Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (567 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2771 kb)
Senaste uppdatering: 7 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy