Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 30 januari 2019 - Bryssel Reviderad upplaga

12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 17 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy