Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

20. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, εξελίξεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji w sprawie praworządności i praw podstawowych na Węgrzech – rozwój sytuacji od września 2018 r. (2019/2517(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Melania Ciot, President-in-Office of the Council. – Mr President, common values such as human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights are the cornerstone of the European Union. Both institutions and Member States must therefore respect, protect and promote them. The Romanian Presidency, and indeed all of us, agree that the protection of the rule of law, democracy and fundamental rights is essential in our Union.

On 18 September 2018 the Council received the European Parliament’s reasoned proposal under Article 7(1) calling on the Council to determine that there is a serious risk of a breach by Hungary of the values on which the Union is founded. This issue has been on the agenda of the General Affairs Council in October, November and December 2018. At the 12 November General Affairs Council, we received Hungary’s written response to Parliament’s reasoned proposal, as well as a factual contribution from the Commission on pending infringement procedures against Hungary.

In December, ministers had a first exchange of views on the next steps of the procedure. We will continue the examination of Parliament’s reasoned proposal. At this stage, I cannot prejudge or draw conclusions as regards the final outcome of this procedure. We will keep Parliament informed on the next developments. Indeed, we take seriously into account the concerns expressed by the honourable Members of this House.

Let me conclude by saying that the issues raised in this debate go to the heart of our commitment to this Union. We therefore trust that all sides will act responsibly and constructively to reach an outcome in accordance with our core values.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, I would like to thank Parliament very much for putting the situation of Hungary on the agenda today. The last time we discussed the situation of the rule of law in Hungary was on 11 September last year. The next day, Parliament adopted its resolution triggering Article 7(1) of the Treaty procedure against Hungary. As I explained then, the Commission shares an important number of concerns expressed in the reasoned proposal of the European Parliament, in particular, as regards fundamental rights, corruption, the treatment of Roma and the independence of the judiciary. Today, I would like to update you on the developments which have occurred since last September, including the developments in the Council.

First, as I already said in September, unlike the European Parliament, the Commission has a right under the Treaties to launch infringement proceedings and, in the case of Hungary, has launched many value-related infringement proceedings. The Commission is determined to make the best use of this power.

Last week, the Commission decided to send a reasoned opinion to Hungary concerning the so-called ‘Stop Soros’ legislation. This legislation criminalises activities that support asylum and residence applications and further restricts the right to request asylum. The Hungarian authorities now have two months to address the Commission’s concerns; otherwise, the Commission may refer the case to the Court of Justice. Furthermore, last December, the Hungarian Parliament adopted a new law on overtime, amending the Labour Code. As you know, this new law has provoked large street demonstrations in Hungary in recent weeks. The Commission is currently analysing the conformity of the new law with EU law, notably, the Working Time Directive, and sent a letter to the Hungarian authorities seeking further clarifications. In the light of the response received, the Commission will decide on potential next steps.

Also in December, we heard that the Central European University has now been forced to relocate its US-accredited academic programmes from Hungary to Vienna. Having a university forced to leave an EU Member State because of governmental measures and systematic pressure is unprecedented in the history of the European Union. It is sad and very worrying that this can happen in the EU, despite the Commission’s pending infringement procedure and clear warnings from many, many stakeholders.

Another development in December relates to the merger of more than 400 media outlets into one single holding controlled by a board whose members are affiliated with the governing party. The situation has been aggravated by the subsequent Government decision to exempt this merger from the scrutiny of both the national competition authority and the media authority.

The Commission is also, through the European Semester, monitoring the functioning of the Hungarian justice system, including the regime for the appointment and promotion of judges, the organisation of the prosecution service, and the envisaged setting-up of a new administrative court system. In December last year, the Hungarian Parliament adopted two laws establishing an administrative court system envisaged to become operational as from 2020. It is regrettable that the Hungarian Parliament did not wait for the opinion of the Venice Commission, which is scheduled for March this year. The Commission is currently assessing the new laws in view of their compatibility with EU law and European standards. The opinion of the Venice Commission will feed this assessment.

In addition to infringement proceedings, the Commission is using other instruments, including audits and investigations relating to the use of EU funds and actions through the European Semester, the EU annual cycle of economic policy coordination. The Commission is also monitoring and assessing the implementation of the country-specific recommendations relating to the need to reinforce the anti-corruption framework, to strengthen prosecutorial efforts and improve transparency and competition in public procurement.

As regards the ongoing Article 7 procedure, I regret that, so far, the European Parliament has not been given a genuine opportunity to present its reasoned proposal to the Council. The Commission has made very clear that, whatever position the Council will be taking, it must ensure a fair handling of the reasoned proposal tabled by Parliament. This, I think, is part of the way European institutions should show respect for each other and each other’s role.

Let me inform you that in November, following a request made by the Austrian Presidency, the Commission presented to the Council a factual overview on its actions as regards Hungary, in particular, the values-related infringement proceedings. These relate, in particular, to asylum and assistance to asylum seekers, civil society and higher education school segregation of Roma. Most of these cases are already pending before the Court of Justice.

As you know, the Hungarian Government already provided their reply to the reasoned proposal. I do believe the Council now has all the key elements necessary to start with its own assessment of the issues raised.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, a PPE képviselőcsoport nevében. – Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament napirendjére a magyar kérdést? A kezdeményezés hivatalos indokai kizárólag ürügyek. Azért kellenek, hogy újra veszekedhessenek Magyarországgal. A vita oka, hogy zajlik az európai parlamenti választási kampány és az EP balliberális többsége ebben a kampányban is támadást indított a magyar emberek ellen.

De miért van Önökben ez az indulat velünk szemben? Mert van egy, az európai emberek életét évtizedekre meghatározó sorskérdés, amiben a magyarok elsöprő többsége párthovatartozástól függetlenül egészen mást akar, mint Önök.

Ez a kérdés a bevándorlás ügye. Önök, az EP balliberális többsége alapvető jognak tekintik a tömeges bevándorlást és támogatják azt. Migránsvízumot akarnak bevezetni és legalizálni akarják az illegális migrációt. Önök az európai demográfiai problémák megoldását a migrációtól várják. A bevándorlás támogatása érdekében el akarják venni a határvédelem és a menekültügyi eljárások jogát a tagállamoktól. Önök anyagilag támogatják az illegális migrációt szervező NGO-k törvényellenes tevékenységét. Önök be- és áttelepítési kvótarendszert akarnak. Meg akarják határozni, hogy kikkel kötelező együtt élnünk a hazánkban, és Önök fenyegetik, zsarolják, büntetni akarják azokat az országokat, amelyek elutasítják a bevándorlást.

Önökkel szemben mi, magyarok, nemet mondunk a bevándorlásra. Meg akarjuk védeni az illegális bevándorlókkal szemben az országunk határait, ezzel meg akarjuk védeni az Unió külső határait.

Az a meggyőződésünk, hogy nem a bajt kell idehozni Európába, hanem a segítséget kell eljuttatni a bajban lévő emberekhez. A magyar és más európai polgárok biztonsága érdekében meg akarjuk szüntetni az európai életformánkat fenyegető bevándorlást. Nem másért, csak ezért van velünk bajuk, de négy hónappal a választások előtt már végképp fölösleges a magyarokat bántani. A választáson az európai emberek fognak dönteni, hogy Európa megmaradjon az európaiaké.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Mit der Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn hat das Europäische Parlament eine historische Entscheidung gefällt. Wir haben uns das nicht leicht gemacht damals, aber wir wurden dafür kritisiert, dass das alles so lange gedauert hat. Das war notwendig, weil wir die verfügbaren Informationen sorgfältig und eingehend geprüft und alle Für und Wider verantwortungsvoll abgewogen haben.

Das Parlament hat im September den Bericht mit einer qualifizierten und überaus deutlichen Mehrheit angenommen. Eigentlich hätte man erwarten können, dass es darauf eine angemessene Reaktion gibt seitens des Rates und seitens Ungarns. Mitnichten. Die ungarische Regierung, die vorher keine Gelegenheit ungenutzt ließ, sich in dem Prozess einzubringen, zieht es seither vor, dem Parlament die kalte Schulter zu zeigen. Ihre Abwesenheit bei der heutigen Debatte zeigt das ganz deutlich. Sie verweigert sich der Debatte, sie hat sich dafür entschieden, nicht nur alle Bedenken und Einwände der europäischen Freunde – ja, wir sind Freunde – zu ignorieren, sondern auch die Proteste großer Teile der ungarischen Bevölkerung. Ungarn wird immer mehr zu einer Fassadendemokratie, wo die Presse gleichgeschaltet ist, die Richter an die kurze Leine genommen werden und Nichtregierungsorganisationen um ihre Existenz fürchten müssen. Die akademische Freiheit ist in Gefahr, und Verschwörungstheorien ersetzen politische Analyse.

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als verwunderlich, dass der Rat immer noch keine ernsthaften Schritte gesetzt hat, dem Beschluss des Parlaments näher zu kommen. Es darf nicht egal sein, dass sich ein Mitgliedstaat immer mehr von den gemeinsamen Werten verabschiedet. Die Entwicklungen stillschweigend hinzunehmen, heißt, das europäische Projekt – das gemeinsame europäische Projekt – aufzugeben. Ich hoffe, dass die Präsidentschaft diese Sache nicht auch auf die lange Bank schiebt.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen, on behalf of the ECR Group. – Mr President, it is interesting to once again see this Parliament bashing Hungary when it comes to rule of law and democracy. It’s the very same House where prominent Members have proposed to take away travel allowances for people that they disagree with. The same House where we, in this very plenary session, are going to vote on amendments regarding the Rules of Procedure that are clearly an attack by the majority against minority views in Parliament. If you cannot see that hypocrisy you must have been in the European Parliament for too long.

I don’t know the exact content of the allegations about Hungary but I do know that countries in this Union are not treated equally. If we see violent bashing of demonstrators in Catalonia, we do not see a reaction from his House. If we see a demonstration, a peaceful demonstration, carried out in Budapest, it is apparently a violation of the rule of law.

It is fundamentally problematic that these attacks, that have been going on since the Jörg Haider case in Austria more than a decade ago and up to today against Hungary and Poland, are continuing from the European establishment’s side. It is profoundly dazzling to me that you don’t see in this House that the only thing you do is bash up more support for the people that want to get rid of: Mr Orbán, Mr Kaczyński, and whoever is next in that line of people that you don’t like, that the European peoples have elected democratically in the Member States. It’s a shame for Europe and it’s a shame for the European Union.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we have to conclude that, since the vote on my report in September, things in Hungary have actually only got worse. Hungarian citizens have every reason in the world to take to the streets and they deserve our continued solidarity.

Let me list for you some of the developments of this autumn. Mr Timmermans has done so as well. The Central European University has to move to Vienna because the agreement with the State of New York is not going to be signed; homelessness was made a punishable crime; a new administrative court is being set up, overseen by the Justice Minister; the former Macedonian Prime Minister, sentenced for corruption, got refugee status in the blink of an eye; 450 pro-government media outlets were merged into a single conglomerate; and the Parliament passed the ‘slave law’.

Internal memos of the Hungarian Government became public yesterday and they show what we all know: they are stalling for time. They are flooding their colleagues in the Council with paperwork and they suggest cooperating, but what they’re doing is stalling for time. Now that is not a surprise, but now that this is official, this demands that the Romanian Presidency come forward with its timetable. Hungarian citizens have the right to protection and the right to know what you’re planning to do. European voters have the right to know what their political leaders are going to do. So I ask you to take that responsibility, to invite me to the Council and start a real process.

To my colleagues in the European People’s Party – some of you are there, I appreciate that, a lot of you are not there – I continue to appreciate that you voted for my report, but what have you been doing since? Where is your sense of responsibility?

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, la Hongrie est un pays magnifique, un croisement de cultures dont Budapest est un symbole. Nul ne cherche, ici, à attaquer le peuple hongrois. Mais aujourd’hui, Viktor Orbán se veut le champion d’un nouveau modèle européen nationaliste et anti-migrants. C’est l’inverse de l’histoire de ce beau pays et de toute celle de notre continent.

Depuis septembre, les dérives illibérales s’aggravent. Médias et tribunaux administratifs chargés de juger les choses publiques sont sous contrôle. Parallèlement, la corruption s’accentue et la Hongrie refuse d’adhérer au Parquet européen. Un néo-libéralisme autoritaire se met en place au bénéfice de M. Orbán et de quelques-uns de ses amis. Peu de néo-libéraux auraient osé faire adopter une loi comme celle sur le travail, appelée loi sur l’esclavage. Les dérives hongroises n’ont plus de limites et, pour les masquer, la propagande bat son plein.

Monsieur Timmermans, ces dérives ont commencé en 2010 et vous nous dites que vous suivez l’évolution des choses. Vous vous penchez sur le droit et – je le dis à mes collègues hongrois – il n’y a pas de guerre. La question des migrants est juste un dérivatif. Être européen, c’est d’abord respecter les valeurs de l’Union européenne. Oui, la Hongrie cherche à gagner du temps derrière des arguties juridiques et procédurières, et la réponse du Conseil est affligeante.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. – De opkomst in Nederland bij de Europese verkiezingen in 2014 was 37%. De opkomst bij de verkiezingen in Hongarije voor het nationaal parlement lag op 70% en de helft van die stemmen was voor de heer Orban. Dit zijn percentages, voorzitter, waar de collega's hier nog niet eens van durven te dromen. Waarin zit nu dat verschil?

Hier in het Europees Parlement - ik heb dat de afgelopen weken al meegemaakt - hebben we het over tienerzwangerschappen in Peru en over persvrijheid in Nigeria. Voorzitter, dat is niet in het belang van de Europese burgers! Orban daarentegen houdt zich bezig met de veiligheid in zijn land, met het beschermen van de grenzen. Hij zorgt goed voor de mensen in zijn land. Dat is het verschil! Iemand, een premier, die goed voor zijn inwoners zorgt verdient geen procedure 7. Nee, hij verdient een standbeeld!

Ik zou dan ook graag een oproep willen doen en u willen vragen of er misschien nog wat budget vrij te maken is in de begroting om een standbeeld voor Orban op te richten.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Tisztelt Elnök úr! A Magyarországon létrejött orbáni rendszer a hűbéri láncolatra és a korrupcióra épít. Fokozatosan lebontja a jogállamot és kiszabadította a gyűlölet szellemét a palackból. A Jobbik Magyarországért Mozgalom, a legnagyobb ellenzéki párt képviselőjeként meggyőződésem, hogy politikai küzdelmünket nem itt, Brüsszelben kell megvívnunk, hanem otthon, a magyar emberekkel együtt, minden alkotmányos eszközt felhasználva Orbán Viktor rendszerének leváltása érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka (PPE). – Panie Przewodniczący! Prawo jest jedynym i najistotniejszym instrumentem, który pozwala funkcjonować w tak zróżnicowanym politycznie i ideologicznie środowisku, w jakim znajdujemy się w Unii Europejskiej. Duszą demokracji – jak mawiał ksiądz Tischner – jest kompromis. Jeśli wspólne rozumienie praworządności i fundamentalnych wartości Unii Europejskiej jest podważane, a w zamian tworzy się alternatywny świat, aby z wykorzystaniem prawa realizować swoje cele partyjne i indywidualne, to jest to początek końca demokracji.

Nie rozumiem kolegów z Węgier, dlaczego nie są w stanie przekonać swego szefa i swego rządu, aby okazał choć odrobinę dobrej woli i umiał pójść na kompromis, a także przywrócił poszanowanie podstawowych wartości na Węgrzech. Mam więc pytanie do kolegów: czy widzicie, że zamiast iść na kompromis, eskaluje się tylko sytuację wewnętrzną na Węgrzech – poprzez „ustawę niewolniczą”, wyrzucając najlepszy, najbardziej znany uniwersytet z kraju? Wydaje mi się, że nie wszyscy mają tylko i wyłącznie cynizm za kołnierzem, że część kolegów ma jednak pewne skrupuły.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Tisztelt Elnök úr! A harminc évvel ezelőtti magyarországi rendszerváltás néhány ifjú szereplője, azaz a Fidesz akkori és egyben mai vezetői időközben hazám idősödő és dúsgazdag földesuraivá, iparbáróivá váltak. Ezek az urak azóta kormányra kerülve a szovjet blokk egykori úgymond legvidámabb barakkját Európa új siralomházává változtatták az Európai Unió finanszírozása és fokozódó döbbenete közepette.

Az elmúlt közel egy évtizedben ez a korrupt, pénznyelő csoport az emberi jogokat emberi jogfosztottsággá alacsonyította, a tudást pedig ostobaságokká torzította. A helyzet sajnos még rosszabb lett a legutóbbi fél év során. Például a hatalom fegyveres verőemberei a jelenlétemben, s mi több, élő videoközvetítéstől sem zavartatva képviselőket ütlegeltek a köztelevízió épületében, a vádhatóság pedig most bűncselekmény vádjával fenyegeti az áldozatokat – Soros György ügynökeinek minősítve őket. Nagyjából ezt tudjuk jelenteni az új rabszolgák új országából, nevezetesen Magyarországról. Egyetlen jó hír, Elnök úr, hogy a nemzeti demokratikus ellenállás fokozódik.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). – Tisztelt Elnök úr! Orbán Viktor megfutamodott a mai vitától. Ez érthető, hiszen nincs már mit mondania. Vagy meg kellene tagadnia kilenc év kormányzását, vagy tovább provokálnia a magyar demokrácia állapotáért aggódó európai intézményeket. Orbán azzal érvel, hogy ez a vita már az EP-kampány része és ez elfogadhatatlan. De én felteszem neki a kérdést: mi lehet fontosabb Európában – kampányon kívül vagy azon belül –, mint az Unió alapjait jelentő értékek védelme? Miről kéne beszélni kampányban és kampányon kívül, ha nem arról, hogy Magyarországon kilenc éve folyamatosan ássák alá a magyar állampolgárok Alapszerződésekben foglalt jogait és Közösségünk értékeit.

Szeptember óta a helyzet Magyarországon fénysebességgel romlott. A média végletes központosításától a fideszes bíróságok felállításán át az Állami Számvevőszék ellenzéki pártokra való ráküldéséig. Minden más lehullott már az Orbán-féle autokráciáról és felsejlenek mögötte Vlagyimir Putyin rendszerének arcvonásai. Minek kell még történnie, hogy végre mindannyian, az EPP és az Európai Tanács is komolyan vegye azt a fenyegetést, amit Magyarország illiberalizálódása egész Európára jelent és fellépjen ellene?

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). – Herr talman! Situationen i Ungern har inte förbättrats. Tvärtom ser vi hur Orbán och hans parti ökar trycket mot oliktänkande, mot media, mot NGOer, mot akademiker och mot dem som står upp för flyktingsolidaritet. Vi ser emellertid också hur motståndet växer mot Fidesz-regeringens politik i Ungern, och det är bra. Ni har många som stöder er både i våra länder ute i Europa och här i Europaparlamentet.

I ett försök att trycka tillbaka det stödet väljer nu Fidesz att hänga ut mig och andra kolleger här i Europaparlamentet som fiender, precis som de har gjort med aktivister och motståndare i Ungern. Men sorry to say, Orbán och hans lakejer här, vi kommer inte att backa, vi kommer inte att ge oss! Vi kräver respekt för mänskliga rättigheter och för den grundläggande rättsstaten. Vi vill inte ha ert rasistiska projekt.

Vi kommer att fortsätta att stå upp här tillsammans – för mediefrihet, för flyktingars rättigheter, för kvinnors rättigheter. Och ja: detta kommer att vara en av de viktigaste frågorna i valrörelsen! Det är det val är till för. Vi kommer att stå här, vi kommer att stå upp för mänskliga rättigheter, rättsstat och demokrati. Så ja: vi ska göra detta till en valfråga för ingenting kan faktiskt vara viktigare.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Tisztelt Elnök úr! Kedves Sargentini kisasszony! Legyen kedves körülnézni a teremben: 751 európai parlamenti képviselőből körülbelül egy tucatnyi van jelen, ők is főként magyarok, tehát kvázi hivatalból vannak itt. Vonja le a konzekvenciát: senkit nem érdekel most már a maga szerencsétlenkedése, a próbálkozása. A Magyarország elleni támadása elbukott. Javaslom, keressen magának új témát! És mivel az emberi jogok az Ön kedvenc szakterülete – az enyém is egyébként –, ajánlom mindjárt a tömeges rendőri brutalitásoknak a témáját.

Az Önök kedvence, a példakép Emmanuel Macron rendőreivel ugyanazt csináltatja, mint amit mi Magyarországon elszenvedtünk 2006 őszén, illetve 2002 és 2010 között: szemeket lövet ki. 15 ember vesztette el a szeme világát, 80 ember szenvedett el súlyos fejsérülést. Az Önök kedvenc országában kedvenc politikusuk így kezeli a szabadságjogaikat gyakorlókat. Forduljon most már őfeléjük!

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). – Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Falls es Zweifel gibt, warum ich hier bin: Ich bin hier, weil ich mir für den Haushaltskontrollausschuss Sorgen mache, was mit den europäischen Geldern in Ungarn ist.

Diese Gelder bewirken dort viel: eine stete Verbesserung der Lebensbedingungen, also weniger Arbeitslose und steigende Einkommen. So haben wir es uns eigentlich vorgestellt. Aber wir sind besorgt, weil wir die EU-Gelder nicht so schützen können, wie wir es sollten. Ungarn hat ein Problem mit Betrügereien, mit scheinlegalen Ausschreibungsverfahren, mit Korruption und mit Justizbehörden, die diese Delikte nicht angemessen verfolgen wollen oder dürfen, weil vielleicht auch Leute verwickelt sind, die man schützen will. Die Haushaltskontrolleure haben auch ein Problem damit, dass die ungarische Regierung viel zu wenig und manchmal auch gar nichts dagegen unternimmt.

Deswegen, Frau Ratspräsidentin, bitte sorgen Sie dafür, dass die Rule-of-Law-Verordnung der Kommission bald im Trilog gestartet werden kann, damit wir bald diese Verordnung bekommen.

Der gestern veröffentlichte Korruptionsindex zeigt Ungarn an drittletzter Stelle in der EU, weltweit auf Platz 64, knapp vor Griechenland. In Griechenland zeigt aber der Pfeil nach oben. Da wird es besser, während es in Ungarn seit 2012 bedeutend schlechter geworden ist. Das ist traurig.

Ich glaube fest daran: Ungarn kann mehr, und es wäre ein wichtiger vertrauensbildender Schritt, dem Europäischen Staatsanwalt beizutreten. Es gibt kein wirtschaftlich erfolgreiches Land, das gleichzeitig Korruption duldet. Herr Vizepräsident Timmermans, das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Tisztelt Elnök úr! Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszterelnök „Soros-szeánsznak”, a külügyminiszter pedig politikai színjátéknak nevezte ezt a mai vitát. Azt gondolom, ez a két megjegyzés pontosan mutatja a jelenlegi magyar kormány demokráciafelfogását. A miniszterelnök távolléte egyben annak is bizonyítéka, hogy Orbán Viktor nem mer szembenézni az Európai Parlamenttel. Orbán fél a demokráciától, fél a demokratikus vitától. Ezért számolta fel a médiaszabadságot és a független igazságszolgáltatást, ezért nem tesz semmit a már a családját is elérő korrupció ellen, ezért igyekszik ellehetetleníteni a civil szervezetek működését, ezért akarja az ország szekerét különböző autoriter rezsimekhez és diktátorokhoz kötni.

Orbán az Európai Parlamenttel nem tárgyal, de elutazik Brazíliába, vagy éppen Fehéroroszországba. Orbánnak semmi nem számít, csak a hatalom, s ezért elárulja saját országának az érdekeit, a demokráciát, az európai értékeket. Mi itt az Európai Parlamentben nem segédkezhetünk ehhez a politikához. Világosan ki kell mondani: ennek a politikának nincs helye az Európai Unióban.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Hansen (PPE). – Mr President, if Hungary were to join the European Union today the country would not even meet the accession criteria. The Hungarian Government receives war refugees with barbed wire, and criminalises those who support asylum seekers. At the same time, Nikola Gruevski, a crook convicted for corruption, gets safe passage and political asylum to escape justice, and even Hungarian citizenship. Last year, Hungary became the first European Member State to expel a European academic institution.

The list of European values that the Hungarian Government has corrupted is long and well-known, as pointed out by Ms Sargentini and several other colleagues. The European Parliament has spent years asking the Hungarian Government to rejoin the path of the rule of law. In vain. Now actions have to speak louder than words. The suspension or reduction of payments to Member States that undermine the rule of law is no less than a financial backstop to uphold fundamental values.

To the Council I say: how much longer will we have to wait for you to act on our clear request to trigger Article 7? Reluctance in the defence of our common values is complicity in their subversion.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, a União Europeia não é apenas um mercado comum. Partilha valores consagrados na Carta de Direitos Fundamentais e nos Tratados.

Desde setembro, quando discutimos este tema pela última vez, o Governo húngaro nacionalizou a maior parte dos jornais, televisões e rádios, encerrou uma Universidade, diz-se que ligada à oposição, e insistiu no tratamento desumano de refugiados. O Governo continuou a colocar o Estado de direito em causa em prejuízo dos cidadãos húngaros e de todos os europeus.

Orbán é um mau exemplo a que se juntam outros que merecem a nossa preocupação na Polónia, na Roménia, na Eslováquia ou em Malta.

Senhor Presidente, precisamos de agir e precisamos de aprovar um instrumento de monitorização que dê consequência aos casos de incumprimento dos direitos fundamentais, precisamos de condicionar os fundos ao respeito pelos nossos valores fundamentais e precisamos de exigir ao Conselho que dê consequência ao artigo 7.º, como obrigam os tratados.

Liberdade, Democracia e Estado de Direito não são palavras bonitas para decorar discursos. São valores que fazem parte da nossa identidade. Uma identidade que está ameaçada. Tenhamos coragem de a defender.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Tisztelt Elnök úr! Niedermüller úr felszólalása azt juttatta eszembe, azt a magyar viccet, hogy nyuszika, van sapka a fejeden, nincs sapka a fejeden: teljesen mindegy, úgyis hibás vagy, úgyis kapsz a fejedre. Ha itt a magyar miniszterelnök, az a baj, ha nincs itt a magyar miniszterelnök, az a baj. Minden elhangzott vád nevetséges és ezt mindnyájan tudják itt, kollégák.

Teljesen mellőzik a tényeket, hiszen akkor nagyon sok tagállam ellen lehetne jogállamisági eljárást indítani, ha ezek valóban számítanának és egyenlő mércével méretnének. Mint ahogy nagyon jól tudjuk, hogy nem államosították a sajtót Magyarországon és nem zártak be egyetemeket, mint ahogy a CEU Magyarországon akkreditált képzései továbbra is ottmaradnak és működnek. Ezt mindnyájan tudják, csak ezekről a tényekről mindig megfeledkeznek.

Ürügy ez a vita. Ürügyként szolgálnak a Magyarországon zajló frusztrált ellenzéki performansznak, amely a szélsőjobbtól a szocialistákig mindenkit magában foglal, mégis egyre fogyatkozó támogatottságú. Ez az egész vita pedig, ami itt zajlik, nem más, mint az ő nevetséges produkciójuk európai szintre emelése. Amit bevándorláspárti kollégáink arra használnak, hogy fokozzák a nyomást Magyarországra, mert nem akarunk beállni a bevándorló országok sorába. Ahogy Sargentini asszony nyilatkozta: ugyanolyan jogok illetik meg a magyar állampolgárokat...(az elnök megvonja a szót a felszólalótól)

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Tisztelt Elnök úr! Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős mércére, aminek alkalmazása egyes tagállamokkal szemben sajnos már gyakorlattá vált ebben a Házban. Rendre olyan kérdések mentén fogalmaznak meg bírálatokat Magyarországgal szemben, amelyek több tagállamban is létező gyakorlatként működnek, például a túlóra-szabályozás vagy a közigazgatási bíráskodás. Ráadásul egyértelműen félinformációkkal, túlzásokkal és sok esetben álhírekkel próbálják befolyásolni a közvéleményt.

Nem gondolhatják Önök sem, hogy az Európai Unió előnyére válik és a tagállamok közötti kohéziót segíti, ha az állampolgárok valós problémái helyett ilyen parttalan politikai vitákkal foglalkozunk.

Miért nem foglalkoznak például azzal, hogy Romániában igenis a marosvásárhelyi egyetemen a diákokat folyamatosan vegzálják, nem engedik vizsgázni, a magyar kart meg nem akarják létrehozni. Az Európai Parlament hitelessége sérül az állampolgárok szemében, amikor ennyire a szakmai szempontokat mellőzve, pusztán politikai és választási célokat követve kezelnek egy kérdést. Főként, ha rendre ugyanazon ország kapcsán kerül ez elő. Nem méltó a Parlamenthez.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, vicepresidente Timmermans, por primera vez en la historia desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo aprobó con una resonante mayoría de dos tercios la iniciativa de activar nada menos que el artículo 7, apartado 1, en relación con Hungría. Porque la deriva que describe el Gobierno de Viktor Orbán solo puede ser calificada de «putinización», una concentración de poderes incompatible con los valores fundacionales de la Unión Europea. Agresiones contra el pluralismo y faltas de respeto sistemáticas contra las minorías, pero también atentados contra la libertad de información y la libertad académica.

La situación no ha hecho sino empeorar. Lo que quiero, señor Timermans, es que, cuando el Consejo delibere con la Comisión sobre las consecuencias de ese voto de nada menos que dos tercios del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo —que tuvo la iniciativa en primer lugar— sea llamado a participar en esa deliberación, y que las tres instituciones sumen sus voces para decir que ya basta de la putinización del Gobierno de Viktor Orbán en Hungría.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, Europska unija zajednica je različitih država s različitim tradicijama i razvojnim putevima. Spajaju nas neki zajednički interesi i vrijednosti, ali oni ne mogu izbrisati naše razlike u kulturi i mentalitetu. Inzistiranje na univerzalnim rješenjima može nas samo međusobno udaljiti i posvađati jer će uvijek jedna strana osjećati da joj je nešto nametnuto.

Mađarska je država duge povijesti i bogate tradicije koja na neke stvari u Uniji ima drukčiji pogled od nekih drugih članica. Mađarski narod bira vlast kakvu želi, a ona provodi politički program za koji je legitimitet dobila na izborima.

Pravo je građana koji se ne slažu s vlasti mirno prosvjedovati i koristiti se drugim demokratskim instrumentima kako bi izrazili svoja stajališta. Vlada im to mora omogućiti, a na nama je da u dijalogu s mađarskim vlastima pomognemo da građani što lakše konzumiraju svoja demokratska prava. Sve ostalo je na mađarskom narodu, a Unija zbog nečijih preferencija ne smije podrivati demokraciju u jednoj suverenoj državi.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί την ουγγρική κυβέρνηση ότι παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ για άλλες χώρες ανέχεται να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίον συμπεριφέρεται έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ότι η Ουγγαρία αρνείται να χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε μετανάστες οι οποίοι διώκονται για ποινικά αδικήματα και σε άλλους οι οποίοι ελέγχονται και καθοδηγούνται από διεφθαρμένες ΜΚΟ. Αντί λοιπόν να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Ουγγαρίας ούτως ώστε αυτή να χορηγήσει πολιτικό άσυλο στο ποσοστό εκείνο των μεταναστών στους οποίους το οφείλει, επιλέγει την οδό της συγκρούσεως.

Όμως η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προστατεύει τα συμφέροντα του ουγγρικού λαού. Δεν είναι σαν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι ενδοτική, δέχεται και υποκύπτει στις πιέσεις και έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε έναν απέραντο καταυλισμό δυστυχισμένων μεταναστών, στους οποίους ούτε χορηγείται πολιτικό άσυλο ούτε τους δέχεται κάποια χώρα αλλά και ούτε απελαύνονται. Τελειώνω θέλοντας να πω ότι η συμπεριφορά αυτή προς την Ουγγαρία αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι, ενώ στην Ουγγαρία συμπεριφέρεται έτσι, στην Τουρκία αρνείται να ακολουθήσει ...

(Ο Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Tisztelt Elnök úr! A Zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszerített újabb magyarellenes parlamenti vita a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárást kezdeményező Sargentini-jelentés egyenes folytatása. Az illegális migrációt visszautasító Magyarország ismételt pellengérre állítása nem más, mint a balliberális bevándorláspárti politikai erők célzatos választási kampányrendezvénye.

Ennek a magyarságunk megbélyegzésére irányuló áldemokratikus forgatókönyvnek a leggyalázatosabb szereplői azok a nemzetidegen magyar ellenzéki képviselők, akik régi kommunista gyakorlatot követve odahaza puccsista demonstrációkkal igyekeznek destabilizálni a társadalmi rendet, idekint pedig gátlástalanul denunciálják saját hazájukat. Ne hallgassanak reájuk! Éljen Magyarország! Éljen Európa!

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Gdy proponuje się debatę na temat przestrzegania praw człowieka, demokracji i rządów prawa w Europie, przewodniczący Timmermans z reguły mówi: teraz rozmawiamy o Polsce albo o Węgrzech. Więc ja przyjmuję tę konwencję, tylko że teraz, Panie Przewodniczący, będziemy rozmawiali o tym rzekomym wniosku, który przeciwko Węgrom został złożony.

Rządy prawa są dzisiaj najbardziej zagrożone zachowaniem władz Unii Europejskiej. Artykuł 354 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi wyraźnie: Parlament może złożyć wniosek o uruchomienie art. 7 większością dwóch trzecich oddanych głosów – powtórzę: oddanych głosów. Tej większości nie uzyskano, a mimo to władze Parlamentu ogłosiły, że wniosek został przyjęty.

Aby sfałszować wynik wyborów, w państwach totalitarnych podawano sfałszowany wynik, ale to, żeby jawnie unieważnić część oddanych głosów, kiedy wynik jest znany, jest naprawdę inwencją nieznaną dotychczasowej historii. Jest to bardzo groźne memento. Powtórzę raz jeszcze: nieliberalna demokracja, o której mówił premier Orban, nie jest postulatem, lecz diagnozą tego, co dzieje się na tej sali.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, let me react to some of the things that were said. First of all, those who are saying, ‘there’s nothing to see here, nothing’s happening, it’s all a political game’, let me just refer to what I said in my introduction. We are looking at very specific issues and we are asking questions and if we believe that the answer to those questions does not deliver compatibility with EU law, we will proceed. I mentioned the so-called Stop Soros law. We will have questions about that. The relocation outside of Hungary of the US-accredited programmes of the Central European University – somebody here said ‘nothing’s changed’. Well, something has changed, very drastically, and we have questions about that. The merger of more than 400 media outlets without the competent authorities even being allowed to check whether this is in line with legislation. These are all very concrete things. The adoption of two new laws establishing an administrative court system – we have very concrete questions about that. The adoption of the new law on overtime – a lot has been discussed about that. We have questions about that, whether that’s compatible with EU law and this brings me to the point of principle I would like to make about this.

Always, democracy is then invoked as justification for not complying with EU legislation. That’s not the nature of democracy. That’s not the nature of how this European Union works. Hungary chose, fortunately – and it was a wonderful choice – Hungary chose – it is a sovereign choice – to become a member of the European Union. It was a choice and it was ratified by Parliament and confirmed in a referendum by the Hungarian people. If you choose to become a member of a treaty-based organisation like the European Union, you – by that choice – say you will follow the rules of that Treaty. The European Commission has been given the task of looking into whether Member States follow the rules of the Treaty, and the rules of the Treaty are very, very clear on many issues and, especially, the rule of law is very clear. Article 2 and Article 19 of the Treaty stipulate very clearly the separation of powers, the independence of the media, etc., etc. That’s what we’re looking at.

This is not about a fight against countries who do not want migrants. This is not about attacking the democracy of a Member State or the cultural diversity within the European Union. This is about holding countries accountable for something they chose to do without any pressure from anybody else, a sovereign choice of countries to join the European Union and that is the beauty of this organisation – that this is a sovereign choice. By doing that, Hungary also had a lot of benefits, a lot of benefits. Many other Member States showed, over the years, huge solidarity with Hungary so that it could catch up with the rest of the European Union and prosper as every Hungarian citizen deserves. But membership doesn’t come with only rights; it also comes with obligations and the obligations are stipulated in the Treaty, and I think it is the duty of EU institutions – the European Parliament, the Council and the European Commission – to hold each other accountable as far as the application of EU law is concerned. That is what we’re doing in the case of Hungary, like in any other Member State, nothing more and nothing less.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Melania Ciot, President-in-Office of the Council. – Mr President, let me assure the House once again that the Presidency and the Council as a whole attach great importance to upholding the rule of law and the protection of fundamental rights. They are at the heart of our concerns.

We are ready to keep you informed on developments, and I can assure Members that the Presidency will pay particular attention to the views expressed here today during this debate. We have heard your request and we remain open to a pragmatic approach. Thank you very much once again for your attention.

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (162 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Haro sur la Hongrie ! Tel est le mot d’ordre de la Commission depuis que Viktor Orbán a signifié sans ambages son rejet de l’immigration massive imposée par Bruxelles. Ne vous en déplaise pourtant, sa popularité est en hausse, s’établissant entre 53 % et 63 % au mois de décembre 2018. Elle ne tient à aucun artifice sondagier, mais à la capacité de Viktor Orbán à répondre à une inquiétude fondamentale: l’immigration, que 52 % des Hongrois considèrent comme un des plus grands défis civilisationnels européens. En cela, ils sont d’ailleurs secondés par une part majoritaire de l’opinion publique qui, de Washington à Rome, en passant par Brasília, place l’Union européenne toujours un peu plus à contre-courant du sens de l’Histoire. D’autant qu’en stigmatisant une préoccupation légitime, Bruxelles risque d’aliéner définitivement tant de citoyens est-européens, prompts à se tourner vers des horizons plus riants. Le rapprochement de la Hongrie aussi bien avec les États-Unis qu’avec la Russie ne dit pas autre chose. Tout régime autocratique a une fin, et entre une Union européenne intransigeante et une Europe orientale éprise de liberté, la rupture semble désormais consommée.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Unia Europejska jest wspólnotą różnych krajów z różnymi tradycjami. Łączą nas wprawdzie wspólne wartości, ale nie mogą one podkopywać naszej tożsamości.

Węgrzy mają swoją tradycję i kulturę oraz demokratycznie wybrany rząd, który ma mandat do realizowania swojego programu politycznego. Zarzuty wobec Węgier są jedynie efektem sprzeciwu wobec unijnej polityki migracyjnej. Węgry mają być ukarane, bo naród zdecydował, że nie będzie państwem imigrantów. Nie można za to go napiętnować.

Ponadto decyzje Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczące Węgier świadczą o ogromnych wpływach amerykańskiego finansisty George’a Sorosa, który przypuścił frontalny atak na Węgry. Soros i wiceszef Komisji Europejskiej Timmermans znają się od dawna i regularnie rozmawiają na szereg tematów dotyczących UE. Sam Timmermans mówił, że współpracuje z Sorosem od około 20 lat, a podczas ich rozmów stale powraca temat, jak można wzmocnić jedność Unii Europejskiej. Frans Timmermans jako kandydat centrolewicy na przyszłego szefa Komisji Europejskiej robi sobie zatem z pomocą Sorosa kampanię wyborczą polegającą na chłostaniu Węgier. Należy podkreślić, że rolą Parlamentu Europejskiego jest prowadzenie dialogu, a nie podkopywanie chrześcijańskiej demokracji w suwerennym kraju.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Itt vagyunk újra az Európai Parlament plenáris ülésén, ahol sokadszorra próbálják mondvacsinált indokokkal Magyarországot a szégyenpadra citálni. A kifogás ezúttal a munka törvénykönyvének a változtatása és az állítólagos tüntetési túlkapások. A túlóratörvény nyilvánvalóan nem sért semmiféle Uniós jogot, a tüntetések alatt pedig mindvégig professzionálisan és szabályszerűen járt el a rendőrség, amit kiválóan dokumentáltak az ellenzéki aktivisták hatásvadész videói. Mostanra igazán nevetségessé vált ez a bohóckodás.

Ha a tisztelt balliberális képviselőknek csakugyan a szívügye a gyülekezési szabadság és az alapvető emberi jogok, akkor vigyázó szemüket miért nem Párizsra vetik? Hogy lehet, hogy a több mint száz tartósan és több mint ezer könnyebben sebesült ember fölött elegánsan átsiklanak, amíg a sérülésmentes magyar eseményekben a jogok lábbal tiprását látják? Nyilvánvalóan azért, mert ez az egész szabadságjogozás csak egy álszent ürügy, amivel Magyarországot támadhatják, mivel az mer máshogy gondolkodni. Mi kereszténydemokraták vagyunk, elítéljük az illegális bevándorlást, és nem félünk kiállni az értékeinkért. Ennek a parlamentnek a következő választásig már meg vannak számlálva a napjai. Támadhatnak még bennünket újabb ürügyekkel, de az üres szlogenek már nem sokáig védik meg Önöket a választók akaratával való szembenézéstől. Májusban az emberek döntenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Prosvjedi žutih prsluka u Francuskoj traju više od dva mjeseca. U Parizu smo svjedočili nasilju i brutalnosti pod krinkom prosvjeda i borbe za građanska i radnička prava. No, u Europskom parlamentu ne raspravljamo o nasilju na francuskim ulicama u kojemu su sudjelovale stotine tisuća ljudi, i u kojemu je poginulo desetak ljudi, već ponovno raspravljamo o Mađarskoj i reformama koje tamo provodi legitimno izabrana vlada.

Dobro je prisjetiti se kako se Europska unija temelji na načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, premda se nerijetko stječe dojam kako se ta dva principa zapravo zloupotrebljava jer se oni ponekad krše, a ponekad se na njihovo kršenje zatvaraju oči.

U ovome Domu donose se nažalost i pravni akti kojima se zadire u područja koja bi trebala biti u izravnoj nadležnosti država članica, kao što su primjerice zdravstveni i obrazovni sustav. S druge strane dovodi se u pitanje provođenje nekih reformi za koje su nadležne nacionalne vlade.

Smatram kako princip supsidijarnosti moramo ponovno postaviti u središte djelovanja i procesa donošenja odluka u EU-u. Unija mora poštivati države članice da bi sama mogla jačati, njezina snaga i budućnost europskog projekta leži s jedne strane u zajedničkim načelima i vrijednostima na kojima je sazdana te poštivanju suvereniteta država članica i njihovih ovlasti s druge strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. – Le vote historique de ce Parlement contre le gouvernement hongrois aurait dû tirer la sonnette d’alarme mais c’était un vœu pieux. Ces derniers mois, la mise en demeure de la Commission contre les lois pénalisant l’aide aux migrants n’a pas été entendue, l’Université d’Europe Centrale a dû quitter Budapest et le gouvernement hongrois est parti en croisade contre les études de genre, champ académique pourtant indispensable pour comprendre les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Comment résister à une telle situation? Car nous le devons pour les citoyens hongrois qui sont les premières victimes. Viktor Orban a pu faire illusion en prétendant protéger son peuple, quitte à enfreindre les règles, mais cela n’aura pas duré. Des milliers de hongrois manifestent contre une loi sur le travail qui légalise l’exploitation des salariés et plus largement contre l’ensemble de la politique d’Orban. Je leur envoie tout mon soutien. Sortir de cette crise et refaire de l’Union un espace de démocratie, de liberté et justice prendra certainement du temps mais ce n’est pas impossible avec un projet politique alternatif: une troisième voie entre, d’un côté, l’austérité et la libre concurrence et, de l’autre, l’autoritarisme qui ont broyé les peuples.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – The examination of how the rule of law and fundamental rights in Hungary and elsewhere in the European Union are being respected needs to follow a transparent and objective method that is fair, is seen to be fair and not based on partisan polemics. I have already stated before that I am deeply sceptical as to whether this is happening in this Parliament, though many Members here clarioned their devotion to democracy. Without reference to Hungary, I deplore the ways by which members of the Parliament are manoeuvering to make Malta also subject to rule of law strictures. In this, they show a flagrant disregard for facts plus a willingness to underwrite comments and analyses that are politically skewed. They collaborate openly with anti-government forces in Malta while sharing in their hidden agendas. It is legitimate for the EU to ensure that the rule of law and fundamental rights are strictly observed. If, however, such assurance is sought on the basis of some ‘method’ or ‘model’ similar to the one being attempted for Malta by members of this Parliament, then the process is one that will shame and tarnish the EU’s proclaimed attachment to democracy, and indeed to the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne – Európska únia je založená na spoločných hodnotách, akými sú demokracia, sloboda, rovnosť, právny štát, ľudské práva a ľudská dôstojnosť. Nielen európske inštitúcie, ale aj členské štáty musia ochraňovať a podporovať tieto hodnoty. Je veľmi znepokojujúce, že vývoj situácie v Maďarsku v oblasti právneho štátu a základných práv sa neustále zhoršuje a Maďarsko sa pod Orbánovou vládou už dlhodobo vzďaľuje od európskych hodnôt. Od septembra 2018, keď Európsky parlament upozornil na porušovanie týchto práv, sa situácia v Maďarsku zhoršila vo viacerých oblastiach, akými sú sloboda tlače, súdnictvo, postavenie mimovládnych organizácií, akademikov a novinárov, ale aj migrantov a žien. Korupcia dosiahla nevídanú úroveň, a preto si vo Výbore pre kontrolu rozpočtu robíme obavy o to, akým spôsobom sú využívané európske peniaze, keďže sa stávajú predmetom podvodov a nafingovaných verejných súťaží v prospech Orbánovej vlády a jeho prívržencov. Je preto veľmi dôležité, aby sme na túto situáciu reagovali, a je v záujme nás všetkých, aby Rada postupovala podľa článku 7, ako jej to navrhol Európsky parlament.

 
Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου