Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 30 януари 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседание - Ден за почитане на паметта на жертвите на Холокоста
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Изявление на председателството
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Съобщение на председателството: вж. протокола
 8.Състав на Парламента: вж. протокола
 9.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 11.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Внасяне на документи: вж. протокола
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 17.Ред на работа
 18.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 19.Борба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители (разискване)
 20.Принципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г. (разискване)
 21.Положението във Венесуела (разискване)
 22.Актуален развой на отношенията между Китай и Тайван (разискване)
 23.Състояние на търговските преговори между САЩ и ЕС (разискване)
 24.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu (разискване)
 25.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 26.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (разискване)
 27.Стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 28.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (разискване)
 29.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 30.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 31.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (707 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3657 kb)
Последно осъвременяване: 17 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност