Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 30. januar 2019 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Højtideligt møde - International mindedag for holocaust
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Erklæringer fra formanden
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 8.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 9.Valgs prøvelse: se protokollen
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 17.Arbejdsplan
 18.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 19.Bekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere (forhandling)
 20.Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018 (forhandling)
 21.Situationen i Venezuela (forhandling)
 22.Den seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan (forhandling)
 23.Status for handelsforhandlingerne mellem USA og EU (forhandling)
 24.Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion (forhandling)
 25.Årlig beretning om konkurrencepolitikken (forhandling)
 26.Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (forhandling)
 27.Strategier for romaernes integration (forhandling)
 28.Ændringer til Parlamentets forretningsorden (forhandling)
 29.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 30.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 31.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (707 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3657 kb)
Seneste opdatering: 17. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik