Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Pidulik istung - Holokausti mälestuspäev
 4.Istungi jätkamine
 5.Presidentuuri avaldused
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 8.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 9.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 17.Tööplaan
 18.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 19.Demokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine (arutelu)
 20.Õigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018 (arutelu)
 21.Olukord Venezuelas (arutelu)
 22.Viimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes (arutelu)
 23.USA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 24.Tippdomeeninime .eu kasutuselevõtt ja toimimine (arutelu)
 25.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 26.Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (arutelu)
 27.Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (arutelu)
 28.Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (arutelu)
 29.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 30.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 31.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (707 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3657 kb)
Viimane päevakajastamine: 17. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika