Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 30 januari 2019 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Plechtige vergadering - Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Verklaringen van het voorzitterschap
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 8.Samenstelling Parlement: zie notulen
 9.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 10.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 19.De strijd tegen het klimaat van haat en fysiek geweld ten aanzien van democratisch gekozen mandaathouders (debat)
 20.De rechtsstaat en grondrechten in Hongarije, ontwikkelingen sinds september 2018 (debat)
 21.De situatie in Venezuela (debat)
 22.Meest recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen China en Taiwan (debat)
 23.Stand van zaken in de handelsbesprekingen tussen de VS en de EU (debat)
 24.Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam (debat)
 25.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (debat)
 26.Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (debat)
 27.Strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
 28.Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (debat)
 29.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 30.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 31.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (707 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3657 kb)
Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid