Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2513(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000123/2018 (B8-0002/2019)

Συζήτηση :

PV 31/01/2019 - 3
CRE 31/01/2019 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

3. Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca in discussione congiunta sul tema "Equilibrio di genere" l'interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio su " Donne alla guida di imprese", presentata da Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner e Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019) (2019/2513(RSP).

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, autora. – Señor presidente, la falta de representación de las mujeres en las distintas esferas de la vida social, política, económica es el síntoma de una sociedad desigual, es el síntoma de la necesidad de avanzar en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Fue en el año 2013 cuando este Parlamento se posicionó con respecto a la propuesta de la Comisión Europea sobre la representación de las mujeres en los consejos de administración para incorporar unas cuotas obligatorias de representación de las mujeres en las esferas empresariales, para que también en el ámbito de lo económico tengamos igualdad de representación.

Han pasado cinco años. Han pasado presidencia tras presidencia con un bloqueo en el Consejo, donde los Gobiernos nacionales han sido incapaces de sentarse en la mesa y de entender que avanzar en una Europa más igual es también avanzar en una Europa donde la representación de las mujeres sea una realidad en todas las esferas.

Y ha tenido que haber un cambio en el Gobierno de España para impulsar también un cambio en el Consejo e intentar que por fin haya un acuerdo en este sentido.

Quiero agradecer a la señora Jourová el impulso que me consta que está dando para, desde la Comisión y junto con el Consejo y el Parlamento, posibilitar que podamos terminar esta legislatura con una iniciativa en materia de igualdad que es fundamental.

Porque no nos podemos resignar a que los derechos de las mujeres sigan en retroceso. Porque necesitamos que las mujeres estén representadas en igualdad de oportunidades y, por eso, este Parlamento se tiene que posicionar de una forma muy clara y pedirle a la presidencia rumana que haga un último esfuerzo, que tenemos la posibilidad, que tenemos la capacidad, que hay Gobiernos, como el de España, que han decidido impulsar esta iniciativa, que las mujeres queremos formar parte de la toma de decisiones y que es fundamental para avanzar en una Europa más igual y más justa.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, author. – Mr President, this is a very important moment: it is time to conclude that there is no reason whatsoever not to adopt the directive of 2012 which would make it an obligation for listed companies to reach the minimum 40% share of persons of either sex among their non—executive board members.

I’m very surprised that some Member States should still be referring to subsidiarity. How can they do that? We have European companies that operate not only in Europe but also beyond it, so this should definitely be an issue for European Union competence. Secondly, we know very well that diversity in all its dimensions – and gender is an important dimension of diversity – expands companies’ views and perspectives in terms of understanding what’s going on in the world and reacting to it in their business strategies. Thirdly, there’s no reason whatsoever to say that there are no competent women. That is an excuse for a male—dominated corporate culture in which women are not visible because, perhaps, they do not always share this male—dominated corporate culture and its behaviour patterns. However, it is certain that the competence of women to respond to today’s challenges is at least the same as that of men.

There has been ample time for Member States to proceed, in voluntary ways, with measures for diversity and for women on company boards, but still we were in a situation where, in 2017 and 2018, women accounted only for 26.3% of board members in the largest publicly listed companies registered in the EU. There is a huge discrepancy – from 7.4% to 43% – and this discrepancy shows that we need measures at European level to advance towards harmonisation of this important aspect.

I would like to thank the Spanish Government for finally taking a second look at this question. And maybe, with the Romanian Presidency of the Council, we can now finally conclude this matter and can declare, before the European elections, that the European Union is actively promoting a modern cooperate culture which includes contributions from both women and men. There’s no reason to say that there are no competent women.

 
  
MPphoto
 

  Melania Ciot, President-in-Office of the Council. – Mr President, it is a great pleasure to join everyone here today for this important debate. I want to begin by saying that gender equality lies at the heart of the Council’s vision of social Europe. The Council’s commitment to equality between women and men has been strongly affirmed in many declarations, as well as in the legislation that we have developed over the years together with Parliament.

I would also like to recall the European pillar of social rights, which was jointly proclaimed by Parliament, the Council and the Commission in November 2017. Gender equality has pride of place in this document, and I quote ‘equality of treatment and opportunities between women and men must be ensured and fostered in all areas, including regarding participation in the labour market, terms and conditions of employment and career progression. Women and men have the right to equal pay for work of equal value’. This commitment of course echoes the EU Treaties and our existing legislation but this issue should not be left aside.

Despite the enormous progress that has been made over the past half century and more, equality in practice continues to elude us. Let me give you an example. There is still a large gender pay gap in Europe. The average gender pay gap is 16.2% according to Eurostat and women’s gross hourly pay is still lower than men’s. This of course is not equality. We will address the gender pay gap in a set of Council conclusions that we hope to see adopted at the EPSCO Council in June.

In order to deliver on the promise contained in the pillar of social rights, we need continued and determined action on the part of the Commission, the co—legislators and the Member States.

Honourable Members, today you have asked us to comment more specifically on the Commission’s proposal for a directive on improving the gender balance on company boards. I regret to say that – as of course you know – there is still a blocking minority in the Council. The most recent meeting on the file took place under the Maltese Presidency in 2017, and the proposal has not been formally discussed by the Council since.

As things stand right now, the file remains blocked. Nevertheless, there is broad consensus in Europe on the need to improve the gender balance on company boards. Although the Member States have different approaches the principle is not contested. In this vein, the Romanian Presidency aims to facilitate discussions at the Council level in order to explore possible ways forward.

I would also like to mention the proposal for a directive on work—life balance for parents and caretakers. Here we have better news. Indeed, I’m glad to say that negotiations between the Council and Parliament led to a provisional agreement at the sixth trilogue, which took place on 24 January. This success was made possible also by the excellent progress that was achieved under both the Bulgarian and Austrian Presidencies.

Facilitating work—life balance is a vital part of social and employment policies. We must do all we can to help our citizens reconcile work and private life. This is all the more important in the context of the demographic situation and labour market changes.

On the one hand, we need to make sure that Europe’s highly educated, highly skilled women are able to take advantage of labour market opportunities. This makes obvious economic sense. It is also a matter of equal rights.

On the other hand, European women and men should be able to have children without having to choose between being a parent and having a job. I would like to point out that, more often than not, women are the ones faced with this decision. This is only feasible if workers with families have adequate leave rights and if those rights are extended to both women and men.

Meanwhile, it is also necessary to respect the diversity of the national systems in place. In Europe, it is never the case that one size fits all – least of all in the field of employment and family policy where traditions, economic realities and social assistance vary very greatly between the Member States. We must respect the principle of subsidiarity.

These were some of the considerations we had to address in the negotiations on the work—life balance directive. It was not easy, but I am pleased that we found a solution that raised the minimum standards in Europe, yet gives the Member States the necessary flexibility. I thank Parliament for its cooperation on this file. Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, let me start by thanking the European Parliament for putting the important topic of women’s rights and gender equality in the EU on the agenda today.

I am very grateful for your overwhelming support for the Commission’s proposal aiming to improve gender balance on the corporate boards of the largest EU listed companies.

I have now been Commissioner for Gender Equality for almost five years. While I am proud of our collective work, in particular about the recent finalisation of the work—life balance package, I remain concerned, as the European Institute for Gender Equality states in its largest and latest Gender Equality Index, that in some areas we are moving at a snail’s pace. When we were publishing the latest figures I didn’t hide my big disappointment about this slow development, in spite of all the efforts we are investing.

The Gender Equality Index shows that gender equality in decision—making continues to have the lowest score of all domains evaluated in the index, and this despite some national legislation which have been adopted in the meantime. We are all aware of the studies, which clearly show the benefits of diversity on boards – benefits for business and for society alike, of course.

The Commission remains committed to the proposed Women on Boards Directive. Despite their capabilities and educational achievements, women continue to struggle against long—held and systemic entry barriers onto corporate boards and leadership positions.

The proposed directive will enable us to decisively widen the access of talented women to decision—making positions and to accelerate economic growth. With women in power, a snowball effect will be created towards more gender equality.

I would like to recall that this is a flexible and proportionate proposal. It is a good example of subsidiarity—friendly legislation, which offers Member States considerable flexibility in how to achieve the progress. It is also legislation that is gender neutral; it deals with adjustments regarding the under—represented sex in the case of similar levels of qualification, be they men or women. It deals with an overall objective and Member States are free to keep and apply their own existing effective measures aimed at improving gender balance in corporate boards.

According to our figures the states which have the legislation make progress; those states which do not have any legislation are just stagnating.

So we see the positive impact of legislation in many examples.

The Commission’s proposal enjoys wide support from the European Parliament, and I want to thank you for this support once again. It also enjoys the support of a majority of the Member States.

In my view, a general approach is within reach. I can only repeat what has been said here also, that there is an important development, which was done by the Spanish Government. I was in Spain recently and there is very strong determination among the members of the government, including the Prime Minister, to move on and to convince also the states which are still opposing this piece of legislation.

Of course, I also rely very much on the Romanian Presidency, which is very determined as well.

I am ready to engage, in the run—up to the March EPSCO Council, with the Member States to try to unblock the negotiations in the Council. The Minister also mentioned here the June Council and, well, we have to have a serious debate about how to tackle the – I would say shameful – issue of the gender pay gap, which is also still very high in Europe. So the Commission trusts the Romanian Presidency will invest substantial efforts in this important dossier and actively pursue the discussions with a view to a possible compromise solution.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – In questa fase non possiamo più accettare domande "Cartellino blu" per problemi di tempo.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Pani komisarz! Według dotychczasowych głosów wygląda na to, że wszyscy się zgadzamy – i Komisja Europejska, i Parlament Europejski, i obecna prezydencja – wszyscy popieramy tę dyrektywę. Co więcej, właściwie żadne państwo członkowskie nie kwestionuje celu tej dyrektywy, więc można sobie zadać pytanie: dlaczego jej jeszcze nie ma i dlaczego w niektórych państwach członkowskich obecność kobiet w zarządach, w najwyższych gremiach spółek giełdowych dużych firm to tylko 7 %?

Gdyby argument o subsydiarności był prawdziwy i szczery, to państwa członkowskie wprowadziłyby rozwiązania, które zlikwidowałyby tę dysproporcję. Bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie myśli chyba, że taka dysproporcja jak 7 % – 93 % albo 3 % – 97 %, jak to jest w przypadku CEO, wynika z różnicy talentów czy kompetencji. Jest oczywiste, że działają tu inne mechanizmy, na które trzeba zareagować, i najwyraźniej, ponieważ nie ma efektów na poziomie państw członkowskich, ta reakcja musi wyjść z poziomu Unii Europejskiej.

Ja gorąco popieram tę dyrektywę – znakomitą dyrektywę pani komisarz Viviane Reding – i czas najwyższy, żeby to kompetencje, a nie inne czynniki decydowały o powoływaniu ludzi na najwyższe stanowiska. Przypomnę, że ta dyrektywa mówi o przejrzystych zasadach naboru, o tym, żeby nabory na tak wysokie stanowiska miały jasno określone kryteria, żebyśmy wiedzieli, jak ten proces się odbywa, i żeby to nie odbywało się na podstawie wyboru kolegów z kalendarza z lat szkolnych, tylko żeby to były przejrzyste i jasne dla wszystkich procedury.

I chciałabym na koniec jeszcze dodać jedną rzecz: jako przedstawicielka PPE podkreślam, że ponieważ dla kobiet główną przeszkodą w obecności na rynku pracy i w awansie jest kwestia opieki nad dziećmi, kwestia work-life balance jest absolutnie kluczowa w tej sprawie, co nie znaczy, że ta dyrektywa nie jest koniecznym, ważnym impulsem dodatkowym, który może sprawę naprawić.

I chciałabym jeszcze tylko pogratulować obecnej prezydencji, że skutecznie zakończyliśmy ostatnie rozmowy trójstronne, i zaapelować do wszystkich grup politycznych, żebyśmy poparli tę dyrektywę w zbliżających się głosowaniach.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Wir brauchen tüchtige, kluge und fähige Frauen und Männer an der Spitze von Unternehmen, in Aufsichtsräten genauso wie in den Vorständen. Vor sieben Jahren hat die Kommission einen Vorschlag dazu auf den Tisch gelegt. Das Europäische Parlament hat sehr schnell gehandelt. Wir haben festgestellt, wir brauchen objektive Auswahlkriterien, und wir wollen auch praktisch sein. Wir schauen uns an, wie es in den einzelnen Ländern ausschaut: Welches Land hat hier schon entsprechende gesetzliche Maßnahmen gesetzt? Welches hat vielleicht auf freiwilliger Ebene entsprechende Fortschritte erzielt? Das heißt, wir haben im Europäischen Parlament sehr praxisbezogen darüber abgestimmt, dass es objektive Kriterien braucht, die dann umzusetzen sind, und dass wir mit der Freiwilligkeit nicht weit kommen. Wir brauchen Verbindlichkeit, und wir brauchen auch einen Sanktionsmechanismus, damit sich hier endlich etwas tut.

Gleichstellung, Gleichberechtigung – das ist etwas, was in der DNS der Europäischen Union ist. Nur durch die Europäische Union haben wir so viele Fortschritte in sehr vielen Ländern, Land für Land für Land, erreicht. Das heißt, es ist etwas Wunderbares für die Unternehmen, für die Wirtschaft, das ist etwas Wunderbares auch für die Männer, und das ist etwas Wunderbares für die Frauen. So, und was ist jetzt passiert? Sehr viele Länder verstecken sich hinter der Rechtsgrundlage. Was soll denn das heißen? Die Rechtsgrundlage ist absolut gegeben, denn nur jene Länder, die letztlich keine Fortschritte in ihrem eigenen Land aufzuweisen haben, verstecken sich.

Daher fordere ich den rumänischen Ratsvorsitz, dessen Vorstoß ich sehr begrüße, auf, hier das Scheinwerferlicht endlich wieder auf das Thema zu lenken, jene Mitgliedstaaten vor den Vorhang zu holen, die sich verstecken. Welche Mitgliedstaaten sind es denn? Das sind Länder wie Ungarn. Da haben wir jetzt einmal nachgeschaut, wie es mit dem Fortschritt ausschaut: Da gibt es sogar einen Rückschritt in den Unternehmen. Das heißt, ich fordere den Ratsvorsitz auf, diese Länder endlich vor den Vorhang zu holen und zu sagen, was sie denn tatsächlich getan haben, und allenfalls in einem Rat darüber abstimmen zu lassen. Denn das Europäische Parlament ist hier mit einer sehr starken Position geeint, und ich bin sehr froh, dass Sie diesen Vorschlag jetzt mehr oder weniger wieder auf den Tisch gebracht haben.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani komisarz! Pani minister! Sprawa jest naprawdę bardzo ważna. Kiedy popatrzymy na wskaźnik równości płci, to widzimy, że kobiety rzeczywiście są niedoreprezentowane w zarządach spółek, niedoreprezentowane na wysokich stanowiskach. I wtedy rodzi się refleksja: dlaczego tak się dzieje? Przecież kobiety są kompetentne, wykształcone, pracowite, ambitne. Zdecydowanie nie są ani słabsze, ani mniej utalentowane niż mężczyźni. A więc dlaczego jest tak mało kobiet na wysokich stanowiskach? Otóż w mojej ocenie jednym z głównych powodów jest to, że kobiety wolniej budują swoją ścieżkę kariery, ponieważ pragną być nie tylko świetnymi pracownikami, ale pragną być również matkami. I ten czas, kiedy wypadają z życia zawodowego, żeby spełnić swoje marzenia macierzyńskie, jest jednym z głównych powodów wolniejszego budowania ścieżki kariery.

Zatem należałoby się zastanowić, co powinniśmy zrobić, żeby kobiet rzeczywiście było więcej na wysokich stanowiskach, ale nie, żeby wprowadzać tam kobiety w sposób sztuczny, nie w sposób mechaniczny, nie za pomocą dyrektyw, tylko zaproponować rozwiązania, które pozwolą łączyć paniom pracę zawodową z życiem rodzinnym. Rzeczywiście potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą nam uzyskać równowagę między życiem zawodowym i życiem rodzinnym. I myślę, że takie rozwiązania i poszukanie takiego kompromisu da zdecydowanie dobre efekty.

Eurostat podaje, że luka płacowa w państwach członkowskich jest zróżnicowana. Są kraje, gdzie ta luka płacowa między kobietami a mężczyznami jest bardzo znaczna. Na szczęście Polska jest w piątce państw członkowskich z najmniejszą luką płacową, a w ostatnich latach znacząco wzrosła w Polsce liczba kobiet zajmujących wysokie stanowiska – bez mechanicznej, sztucznej regulacji.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, comisaria Jourová, muchísimas gracias por todos los esfuerzos y su empeño en estas iniciativas, pero, a la vista del contenido de estas preguntas, a la vista de cómo bloquean en el Consejo esta propuesta para promover la igualdad en los consejos de administración, quiero pedir tres cosas a los Gobiernos europeos: coherencia, visión de futuro y valentía.

Coherencia, porque aquí se nos llena la boca hablando de crecimiento inteligente, de una economía basada en el talento, pero hacemos lo posible por que la mitad del talento disponible, el que aportamos las mujeres, no llegue a donde puede ser más útil. A los consejos. A los centros de decisión. A donde, como demuestran todos los estudios, es más rentable. A donde es un éxito, como lo certifican todas las experiencias implantadas en algunos Estados miembros. Atrévanse a mirar esta propuesta desde la perspectiva de la rentabilidad. Ya que les da miedo hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, de la justicia y de la igualdad de oportunidades.

Visión de futuro, porque Europa es una de las zonas del mundo más sensibles y activas en políticas de igualdad. Aprovechemos esta ventaja competitiva. Mientras en otros espacios empiezan a pensar en unas ideas que llevamos años manoseando, apostemos por llevarlas a sus últimas consecuencias. Porque, como hemos dicho, además de justo y democrático, es rentable. Toda la ventaja que saquemos a otros en esta operación de sumar talento nos hará más competitivos.

Y, por último, valentía. Hay demasiados hombres pensando en masculino al frente de este bloqueo. Sacúdanse el miedo. Ganarán. Asómense a lo que se pierden: a conciliar, a cuidar de los hijos, de los mayores, a compartir la mágica tarea de transformar una hipoteca en un hogar, en una oportunidad. Van a descubrir que disfrutar de esta parte de la vida les hará más felices. Les ayudará a entrenar su inteligencia emocional. Les conectará con sentimientos, con vivencias, con personas, con problemas, con responsabilidades, de las que llevan siglos huyendo. Estoy convencida de que un mundo con hombres dispuestos a asumir este reto será mucho mejor.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor presidente, es muy importante que tratemos de desbloquear esta Directiva. Venimos de un mandato en materia de igualdad de género bastante parado, y sería excelente que entre la Comisión y la Presidencia rumana pudiéramos llegar al final del mandato con buenas perspectivas en relación con esta Directiva, que lleva bloqueada desde que se presentó en el año 2012.

Establecer un 40 % de cuotas de mujeres en los consejos de administración es imprescindible. Es imprescindible porque el poder económico es central en la igualdad de género, y además porque es un modelo que ha funcionado. En Noruega ha funcionado de forma indiscutible. No lo ha resuelto todo, pero en las empresas cotizadas hoy hay un 40 % de mujeres.

Y no es un tema que se pueda uno esconder detrás de la subsidiariedad, como hacen muchos Estados miembros. Por dos razones: primera, porque la igualdad de género es un objetivo establecido en los Tratados y el poder económico es un elemento central para avanzar en la igualdad. Y, segunda, porque la disparidad en la Unión Europea es desde el 7,4 en algunos países de presencia de mujeres en los consejos de administración hasta el 43 %. La disparidad es enorme, y por lo tanto necesitamos un marco legal a escala de la Unión Europea que permita armonizar e impulsar esta medida.

Como decía, en Noruega esta ha sido una medida que es absolutamente un éxito. Eso es incuestionable. No lo ha resuelto todo. Y también debemos aprender. Hay dos cuestiones centrales. Primera: una cosa es establecer la igualdad en los consejos de administración y la otra es lograrla en los puestos ejecutivos. Y ahí hay que hacer trabajo también, porque una medida de estas no resuelve la segunda parte, sobre la cual también hay que trabajar.

Y segunda, lo que hemos aprendido de la experiencia noruega es que hay retos de implementación, evidentemente, y por eso en 2013 el Parlamento pidió que hubiera un régimen muy importante de sanciones para aquellas empresas que no cumplieran con ese objetivo, por ejemplo excluyéndolas de los concursos públicos si no cumplían con el 40 % que establecía la Directiva.

Por lo tanto, es una pieza legislativa central para avanzar en la igualdad. Yo desearía que tanto la Comisión como el Consejo trataran de darnos buenas noticias en los próximos meses, porque en esta Cámara creo que el apoyo a este texto es unánime.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Woran liegt es, dass lediglich 24 von insgesamt 200 Vorstandspositionen in deutschen DAX-Unternehmen von Frauen besetzt sind und sich an der Spitze dieser Konzerne keine einzige Frau befindet? Weil eine Gleichstellung der Geschlechter selbst in der EU immer noch nicht erreicht wurde. Das ist eine Schande! International fällt die Bilanz kaum besser aus: Von den 500 größten Unternehmen weltweit werden gerade einmal 3 % von einer Frau als geschäftsführendem Vorstandsmitglied geleitet.

Dass wir über dieses Thema im Jahr 2019 immer noch diskutieren müssen, ist beschämend und lässt mich ernsthaft an unserer ach so gelobten Fortschrittlichkeit zweifeln. Anscheinend gibt es noch viele Ewiggestrige, die meinen, dass Frauen nur zu Reproduktionszwecken da sind und hinter den Herd gehören, weil sie angeblich für Leitungsfunktionen der Wirtschaft nicht geeignet sind. Wollen wir wirklich noch 40 Jahre warten? So lange würde es nämlich ohne verbindliche Regelungen dauern, bis der Frauenanteil in Vorständen und Aufsichtsräten auf 40 % steigt.

Wir brauchen keine längeren Diskussionen. Diese Welt ist keine Männerwelt, sondern eine Welt für alle Menschen, gleich welchen Geschlechts sie sind. Sagen wir also dem frauenfeindlichen und anachronistischen Denken in den Chefetagen endlich den Kampf an!

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the Woman on Boards Directive is not only offensive but it’s patronising and condescending to those women that have earned positions at the top through merit. How utterly demeaning for a woman to find out she has been chosen for a position due to a quota and not through her accomplishments. Quotas signal to women that we are inferior and incapable of achieving success. What about women working at lower levels of companies? Quotas do not signify any increased opportunities or promotions, nor equate to more female CEOs. Despite Norway having implemented gender quota laws nearly a decade ago, only 7% of women hold executive roles.

Where do we stop? Where do these quotas stop?

First you set a quota between men and women, and what about the under-representation that may exist amongst women? You could endlessly categorise and endlessly quota. Yet again, I’m afraid, this is more European EU interference.

Companies should have the freedom to choose the most suitable candidate for a job, but under Article 6 and Recital 30 of this Directive, there are calls for sanctions, for fines to be imposed and forced dissolution of companies that do not fulfil the quota requirements. Quotas do not address nor resolve underlying issues of inequality. They are truly counter—productive.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Żółtek, w imieniu grupy ENF. – Panie Przewodniczący! Widzę, że to feministyczne szaleństwo dalej trwa, chcemy zamienić kobiety w mężczyzn, a mężczyzn – w kobiety. Nie za bardzo rozumiem, czy to jest jakaś choroba, czy coś innego, ale póki to było takie śmiesznawe (typu jak głosowane ostatnio, że za mało jest kobiet pasących owce i kozy), to można się było tylko z tego śmiać. Ale tego typu dyrektywa, która w przedsiębiorstwach wprowadzi zasadę, że nie kompetencja się liczy, a kwota, ile jest kobiet, ile mężczyzn, jest już groźna. Można by oczywiście zakpić, że co to za problem, paru facetów powie, że są kobietami, i równowaga płci będzie zachowana. Sami to przegłosowaliście przecież i teraz załatwiliście już właściwie sprawę. Ale ta sprawa jest zbyt poważna, żeby tylko na kpinach poprzestać.

Widzimy, że całe istotne prawo w Unii Europejskiej tworzy Komisja Europejska, a Parlament je posłusznie przyklepuje, choć czasami jest niestety z powodu grupy posłów inicjatorem co bzdurniejszych i szkodliwych praw. Te prawa po kawałku nam odbierają wolność osobistą, odbierają wolność gospodarczą przedsiębiorcom, odbierają niepodległość państwom. Te rezolucje, które tutaj Parlament Europejski tworzy w tysiącach – zwykle bezsensowne albo nic niemówiące – mają jeden wspólny mianownik: musi tam być zawarte, że imigranci, homoseksualiści oraz oczywiście feministyczne ruchy są lepsi od obywateli Europy. Musi to być zawarte, to jest naprawdę jakaś choroba. Najwyższy czas wyjść z tej Unii, chyba się jej nie da zreformować. Tu apeluję do innych krajów: śladem Wielkiej Brytanii wyjdźcie z tej Unii, do posłów, żebyście to przygotowali. Stwórzmy nową unię, taką, jaka była w marzeniach założycieli tej, niestety, obecnej. Niech to będzie unia tak samo bez granic, ale taka, która się nie wtrąca do rodzin, nie ośmiesza kobiet wychowujących dzieci, mówiąc, że są kurami domowymi, tak jak tu ostatnio słyszałem. Taka, która się nie wtrąca do gospodarki. Gdzie Komisja Europejska to są posłuszni urzędnicy, a nie panowie nas wszystkich. Taką unię trzeba od nowa stworzyć, nie ma tu innego wyjścia. Mam nadzieję, że jeszcze dożyję tych czasów, bo za dwa lata z tej Unii już się nie będzie dało wyjść, to jest ostatni moment.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Pozwólcie państwo, że postaram się wam coś wytłumaczyć. Proszę o skupienie, mam tylko minutę. Wychodzicie z fałszywych założeń i dochodzicie wskutek tego do fałszywych wniosków.

Po pierwsze, zakładacie się na wstępie, że kobiety mają takie same predyspozycje, kwalifikacje i taką samą ochotę do zajmowania stanowisk kierowniczych jak mężczyźni. Z fałszywego założenia przechodzicie do ubolewania nad tym, że jest nierównowaga w zarządach. Wietrzycie w tym teorię spiskową, jakiś patriarchalny spisek, który uniemożliwia kobietom awans do zarządów spółek. Otóż wstępne założenie jest weryfikowane przez rzeczywistość, przez gospodarkę: skoro kobiety nie są zatrudniane tak samo chętnie, albo same się nie pchają do zarządów, to widocznie albo nie mają takich samych kompetencji, takich samych predyspozycji, albo takiej samej ochoty na podążanie taką ścieżką. Mężczyźni okupiają to na przykład tym, że żyją krócej. Jak zamierzacie naprawić straty mężczyznom, wyrównać sprawę w tym aspekcie? Jeśli rynek pokazuje, że kobiety nie zajmują tyle takich samych stanowisk, to widocznie przyczyna jest gdzie indziej, a nie w spisku mężczyzn.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, žijeme v době a ve společnosti, kde nikdo o rovnosti žen a mužů nepochybuje, přesto vidíme, že zastoupení žen na důležitých místech neodpovídá tomu, že tvoří jednu polovinu populace. Zastoupení žen v řídících a kontrolních orgánech velkých společností kótovaných na burze je skutečně překvapivě nízké. Evropský průměr je 23 % a v některých zemích, jako např. ČR, je to pouze 9 %.

Přestože ženy dosahují stejného vzdělání, dokonce dnes více než polovina absolventů vysokých škol jsou ženy, mají jistě stejné ambice, jsou stejně schopné, tak přesto ženy v těchto rozhodujících orgánech chybí. Je to také díky tomu, že ženy mají svoji nezastupitelnou roli matky a pečovatelky. Do profesní kariéry nastupují později. Žádné kvóty samy o sobě neumožní ženám urychlit jejich kariéru. Ženám pomůže zlepšení podmínek pro to, aby mohly být matkami a zároveň rozvíjet svoji profesní kariéru. Zde vidím jako velmi důležité, aby se naopak Rada zabývala schválením směrnice na slaďování rodičovského a profesního života a abychom zde došli ke konsenzu, aby tato směrnice byla členskými státy aplikována.

Chci se zeptat kolegů, kteří zde volají po nutnosti schválení směrnice, co brání jejich členským státům, aby ve své národní působnosti přijaly toto opatření? Např. kolegyně ze Španělska říkají: „Schvalte směrnici.“, vždyť i Španělsko již odblokovalo jednání v Radě. Inu, kolegyně, není problém, aby vaše progresivní vláda přijala ve své působnosti takovouto regulaci. Myslím, že nic tomu na úrovni členských států nebrání. Chtěla bych vyzvat, aby Evropská komise a orgány veřejné správy šly příkladem a podporovaly ženy do vyšších funkcí.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland (S&D). – Herr talman! Fru kommissionär! Över 65 procent av alla med universitetsexamen inom EU är kvinnor. De har kunskapen, de har erfarenheterna för toppjobben i bolagsstyrelserna. Ändå fortsätter de att bli marginaliserade från inflytande. Det är fullständigt oacceptabelt!

Men det är inte bara orättvist, utan det är dumt också. Det innebär slöseri med kompetens. Sannolikheten för innovationer i jämställda företag är nästintill dubbelt så hög. Dessutom har det länge påvisats att ju fler kvinnor bland de högsta cheferna i börsnoterade företag, desto bättre förutsättningar för finansiella resultat som gynnar företagen. Trots det, fortsätter många medlemsländer och högerpolitiker att konsekvent motarbeta förslaget att minst 40 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna ska vara av det underrepresenterade könet. Det är en väldigt märklig politik.

Därför är det med stor glädje som vi noterat att Spanien nu ändrar sig och drar tillbaka sin reservation i ministerrådet. Därför bör Rumänien ta detta på allvar och inte bara ha vackra ord utan agera för att vi ska få rättvisa och bättre möjligheter för innovationer i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Panie Przewodniczący! W kwestii kobiet w zarządach spółek oraz ogólnie równowagi płci spójrzmy na trzy najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Europejską. Na 12 dotychczasowych przewodniczących Komisji Europejskiej – ani jednej kobiety. Dalej, na 30 przewodniczących Parlamentu Europejskiego – tylko dwie panie oraz na 78 (78!) przewodniczących Rady Europejskiej – także tylko dwie kobiety. Dlaczego zatem organizacje kobiet nie ukazują tego faktu na forum Parlamentu, dlaczego żaden mężczyzna przewodniczący nie uderzył się w pierś? Czyżby do tego aktu odwagi potrzebna była aż unijna dyrektywa?

Zatem wszyscy są wobec prawa równi. Kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym – tak jest zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy społeczeństwem kobiet zaradnych, wykształconych, kompetentnych i odpowiedzialnych. Każdy potrzebuje szacunku i sprawiedliwego traktowania, albowiem ma identyczne prawa i równą godność. Tego należy po prostu przestrzegać, to jest nasz współczesny imperatyw aksjologiczny i cywilizacyjny.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE). – Señor presidente, gracias, señora Jourová, siempre por su apoyo, por su fuerza y por su determinación. Hoy, algunos todavía dicen que las mujeres no ocupan puestos de dirección porque deciden no hacerlo. Y, sin embargo, la proporción de mujeres en los consejos de administración de las empresas europeas cotizadas ha pasado del 10 % en 2005 al 22 % en 2015. Luego algo se mueve.

Otros dicen que, si las cosas ya están cambiando, una iniciativa como la propuesta sobre las mujeres en los consejos de administración sería innecesaria. Sin embargo, las mujeres solo presiden el 7 % de los consejos de administración y solo son el 6 % de los directores ejecutivos de las mayores empresas. El techo de cristal existe. El suelo pegajoso existe. Y, desde la Unión Europea, podemos ayudar a romper uno y a limpiar otro. Pero, para ello, es necesario que el Consejo deje de bloquear la propuesta sobre las mujeres en los consejos de administración.

La igualdad en puestos de dirección es positiva para todos. Las empresas con más mujeres en los consejos de administración obtienen mejores resultados. Lo racional, lo eficaz, lo pragmático con principios es la igualdad. Es hora de que el Consejo desbloquee la propuesta sobre las mujeres en los consejos de administración y asuma el liderazgo que piden los europeos. Y yo espero de Rumanía una buena posición al respecto.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio moltissimo le colleghe del gruppo S&D e dei Verdi per aver presentato queste due interrogazioni orali. Con la relazione sul Gender mainstreaming, di cui è stata relatrice la collega Mlinar, abbiamo lavorato nella stessa direzione. Chiaramente dobbiamo essere consapevoli del fatto che stiamo intervenendo su un sintomo di una cultura discriminatoria e stiamo lavorando con un'azione positiva per evitare che questi dati che emergono ancora una volta dagli studi effettuati diventino un vettore di ulteriore discriminazione.

Dobbiamo però essere consapevoli del fatto che questo Parlamento deve dare risposte, non soltanto per quel soffitto di cristallo che riguarda l'1% delle donne, ma per quelle forme di discriminazione e di violenza che riguardano il 99% delle donne; deve combattere ogni forma di discriminazione di genere, di classe, di razza, e credo che questo Parlamento europeo possa dare un suo contributo in questa direzione.

Ringrazio davvero le colleghe per queste interrogazioni orali. Credo davvero, però, che abbiamo moltissimo da fare in una legislatura che, come ricordava il collega Urtasun, dal punto di vista dell'uguaglianza di genere avrebbe potuto fare di più.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ormai lontano novembre 2012, il Parlamento ha votato in prima lettura la proposta di direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, tuttora bloccata al Consiglio.

Questa proposta di direttiva era nata con l'intento di portare maggiore uguaglianza tra donne e uomini nei consigli d'amministrazione delle maggiori società quotate in Borsa, anche se noi siamo consapevoli che vi sarà una reale uguaglianza solo quando si potrà conquistarsela grazie al merito dimostrato sul campo e non grazie a una quota di genere imposta a priori, merito e competenze che noi donne abbiamo – e vorrei rassicurare il collega che ha parlato prima – mi dispiace per lui ma è dimostrato dai dati che le donne laureate sono in percentuale più numerose dei colleghi uomini.

I dati di partenza con cui la Commissione aveva proposto questa direttiva erano inquietanti: solo il 13,7% dei posti era occupato dalle donne. Oggi, quindi, mi chiedo e chiedo alla Presidenza rumena: quali misure intende intraprendere per sbloccare finalmente questa fase di stallo? Mi domando inoltre se saprà farsi portavoce delle richieste delle donne europee, che noi qui rappresentiamo, in seno al Consiglio.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, it is well known that men disproportionately make up the numbers of corporate boards across the world. According to the European Institute for Gender Equality, in 2017, women accounted for only a quarter of all board members in the largest publicly listed companies registered in the EU. In fact, in 2015, there were more CEOs of Fortune 500 companies named John than there were women. Nothing wrong with John – my own name is Seán, which is the Gaelic form of John.

This proposed directive is not simply about making up a gender balance on corporate boards of directors and non—executive directors; it’s about the trickle—down effect this has on the entire company and the economy. One will often find women working in the human resources or communication side of a company, while men are more often in general management as this is seen as more senior. There must be a gender—balanced model of decision making at all levels within the company concerned. If people running the company are primarily comprised of men, how can we expect the company as a whole to represent the whole spectrum of opinions and perspectives? Furthermore, inadequate recruitment practices for board members contribute to perpetually hiring those with similar profiles, i.e., we as humans tend to hire who we are familiar with, so if the board is comprised primarily of men, this leads to more men being hired. This does not make sense. According to the International Monetary Fund, women’s economic empowerment boosts productivity, and increases economic diversification and income equality. It makes absolute sense to have more women on boards.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle nostre discussioni ricordiamo spesso come la parità di genere sia un valore fondativo dell'Unione europea, anche se poi nei comportamenti siamo orientati diversamente, come dimostra la discussione di questa mattina. Ciò che sta facendo il Consiglio è semplicemente vergognoso: siamo di fronte a una direttiva votata con una larghissima maggioranza oramai più di 7 anni fa e non succede nulla.

Non è un obiettivo straordinario quello contenuto nella direttiva: la presenza delle donne nei consigli di amministrazione del 40% non ha come corrispettivo, ad esempio, la stessa quota in posizioni apicali: è rimasta aperta e resterà aperta ancora a lungo la questione della differenza di retribuzione, a parità di lavoro, tra uomo e donna.

Dunque, quello che avevamo deciso era un – piccolo – passo in avanti nella direzione giusta ma che è rimasto semplicemente una buona intenzione. Io spero che il Consiglio abbia voglia – e dimostri concretamente di volerlo fare – di camminare nella direzione giusta, che è quella di rispettare e di dare gambe anche alla direttiva che abbiamo votato.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, «Σε μια κοινωνία χωρίς ισότητα, αλήθεια, τι αρμονία και τι ομορφιά μπορεί να επικρατήσει;», αναρωτιόταν ο John Milton. Το ίδιο αναρωτιέμαι κι εγώ. Το γυάλινο ταβάνι που εμποδίζει τη σταδιοδρομία χιλιάδων εργαζομένων γυναικών ανατρέπει τις ζωές τους. Εργαζόμενες με εμπειρία, σπουδές και κατάρτιση αποκλείονται από διευθυντικές θέσεις, αμείβονται λιγότερο, «τιμωρούνται», αν έχουν ή αν θέλουν οικογένεια, δέχονται παρενοχλήσεις διάφορων μορφών. Η πρόταση οδηγίας είναι σίγουρα μια ακόμα ευκαιρία να διορθώσουμε ανισότητες που επικρατούν. Όμως γιατί αργεί η υιοθέτησή της;

Ρωτώ το Συμβούλιο: Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του γυάλινου ταβανιού στις επιχειρήσεις; Πώς σκοπεύει να προαγάγει την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της ρουμανικής Προεδρίας;

 
  
 

(Procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, nel 2017, è stato detto, le donne componevano soltanto un quarto dei consigli di amministrazione delle maggiori società europee quotate in Borsa e, ancora oggi, gli approcci adottati in materia dagli Stati membri variano sensibilmente, con conseguenti evidenti diseguaglianze in seno all'Unione.

Il ricorso insufficiente alle capacità di donne altamente qualificate non rappresenta solamente un'inaccettabile discriminazione basata su stereotipi di genere, ma costituisce anche un pregiudizio all'ottimale funzionamento del mercato del lavoro nell'Unione. Per realizzare una migliore parità di genere, è dimostrato che progressi significativi possono essere compiuti attraverso l'adozione di misure legislative che prevedano le cosiddette "quote rosa".

In effetti, nel mio paese, l'Italia, per esempio, con l'introduzione di una specifica legge in materia, in soli cinque anni si è superato il 33% di presenza femminile nei consigli di amministrazione, il che ha generato un effetto positivo su tutti gli indicatori di performance, proprio grazie alla competenza delle donne.

Chiediamo quindi alla Presidenza rumena di definire al più presto i negoziati sulla proposta di direttiva per l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, onorați membri ai Consiliului, doamnă comisar, un subiect dezbătut, așa cum spuneau colegii, de șapte ani. Eu vreau să vă spun următorul lucru, mai ales pentru bărbații care au ridicat aici problema inegalității și pentru bărbații de acasă, care se simt complexați: antropologic, femeile sunt proiectate pentru a fi bune! Bune și în business și acasă, femeile totdeauna au două locuri de muncă, cel puțin două locuri de muncă. Și ca o femeie care am fost în consiliul de administrație și la companii de stat, și la propriile companii, spun foarte clar: femeile pot să ducă această sarcină. Nu există profesii pentru bărbați și pentru femei și sper, doamnă ministru, doamnă comisar, să eliminăm această democrație cu capul în jos, această minoritate din Consiliu care blochează de atâția ani un lucru foarte bun. Mie îmi displace că trebuie să avem o cotă, dar dacă societatea n-a înțeles să valorifice valoarea feminină din societate, cred că trebuie să intervenim, pentru că da, sunt de acord, doamnă comisar, directiva pentru echilibrul între viața privată și viața de familie, precum și ceea ce ați spus dumneavoastră, că există studii relevante, trebuie să fie puse în practică. Toți vom avea de câștigat, toată societatea!

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η υποεκπροσώπηση των γυναικών και στην κοινωνία και στις βασικές θέσεις και στην οικονομία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και προφανώς πρέπει αυτό να αλλάξει και φυσικά θα πρέπει οι γυναίκες να εκπροσωπηθούν και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Αλλά η κοινωνική μηχανική, το «social engineering», το οποίο επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει στον τομέα αυτό ούτε μπορεί να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάνουν κάτι διαφορετικό.

Μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι άλλο και, επειδή είναι εδώ και ο κύριος Juncker και ακούει, λέω το εξής: 140 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 70 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 2,5 τρισεκατομμύρια ευρώ έχει δώσει ο κύριος Draghi. Λέω λοιπόν να μη γίνεται καμία χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια ούτε από δάνεια ούτε να αγοράζονται ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν έχουν εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Να δείτε πώς αμέσως μόνες τους οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν και θα αλλάξουν την τακτική και θα έχουν εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, διότι δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στην οικονομία ούτε στα ομόλογα ούτε βεβαίως στα χρήματα που είναι και από το πρόγραμμα Juncker. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε μια απάντηση και αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις να έρθουν σε αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, constatiamo dal dibattito che si è svolto stamattina in quest'Aula che c'è un'ampia convergenza di questo Parlamento su questa direttiva che, badate, non è nulla di straordinario: è un piccolo passettino che però va nella giusta direzione, perché qui non si sta imponendo la presenza delle donne nei consigli di amministrazione; si sta semplicemente prendendo atto che non si può rappresentare soltanto il 50 % dell'universo maschile all'interno dei consigli di amministrazione, ma si chiede una rappresentanza reale anche della rappresentanza femminile.

E allora dov'è il problema? Il problema è, come al solito, all'interno del Consiglio. Lo dico con molto rammarico e con molta preoccupazione perché, da un lato, c'è un atteggiamento del Parlamento che vorrebbe consentire a queste istituzioni e all'Unione europea di fare dei passi avanti. Dall'altro lato, c'è l'atteggiamento del Consiglio che troppo spesso, Presidente, blocca azioni che vanno nella giusta direzione.

Allora, se è vero che l'uguaglianza è un principio fondamentale dell'Unione europea, bisogna agire!

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). – Herr Präsident! Ich freue mich über diese Richtlinie, und ich freue mich über die Debatte, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich denke mal, es ist sehr gut, dass immer mehr Männer auch beteiligt sind, wenn wir darüber sprechen, denn wir müssen das gemeinsam als Gesellschaft schaffen, mehr Gleichberechtigung für die Frauen und mehr Repräsentanz von Frauen in allen Bereichen zu erreichen, weil sie auch wirklich gut genug sind, genauso gut wie die Männer. Der Gender-Pay-Gap wurde angesprochen. Ich weiß, in Deutschland ist er besonders hoch, höher als in anderen Ländern. Wir diskutieren bei uns gerade ein Paritätsgesetz mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Einige Mitgliedstaaten haben schon ein Gleichberechtigungsgesetz für das unterrepräsentierte Geschlecht. Ich denke, es ist eigentlich eine Schande, dass wir immer noch darüber reden müssen; es wäre gut, wir hätten es schon.

Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut über die Kollegin Regner, die sagte, eigentlich ist es in der europäischen DNS, dass es Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt. Und darum hoffe ich auf eine breite Zustimmung dazu. Wir müssen einfach wirklich sehen, dass wir endlich mal zu einem Abschluss kommen.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, it is astonishing to see that this initiative to push for gender balance on the boards of businesses remains blocked in the Council after more than five years. It truly shows how conservative the Member State governments can be. It is worrying that this initiative is so controversial. Pushing for equality at executive level in companies is a policy that, while important, still remains focused largely on privileged women. It’s no wonder we have so much trouble, then, highlighting the narratives of marginalised women.

In the business world, women who find themselves at the intersection of several forms of discrimination face incredible challenges: black, Roma, migrant, disabled or poor women are too often forgotten in political spheres, as well as in the world of work and business. Following the agreement reached last week on the Work-Life Balance Directive, I call on the Presidency to put an end to this shameful situation, and focus all its efforts towards finally finding a consensus with regard to women on boards.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Senhor Presidente, a igualdade de género para o Conselho é secundária, basta ver uma fotografia do Conselho Europeu. As mulheres que estão nos conselhos de administração, por exemplo, na Espanha, só ocupam 22% dos postos nas empresas cotadas em bolsa.

Só na Suécia se chega aos 36%, mas, em geral, muito longe dos níveis que diz a Europa.

Na passada legislatura, como membro da Comissão da Igualdade de Género, discutimos este tema e é triste ver que, 7 anos depois, estamos aqui de novo num tema que é a imagem pura do não cumprimento das diretivas relativas à igualdade.

 
  
MPphoto
 

  Maria Gabriela Zoană (S&D). – Mr President, first of all, as a Romanian MEP, I welcome the fact that the Women on Boards directive proposal is one of the priorities of the Romanian Presidency in advancing gender equality. With some Member States changing their position recently, I am confident and I count on the Council to push forward the negotiation.

The reasons for the under-representation of women in business leadership are complex and include prevalent political and corporate cultures and traditional gender stereotypes. The glass ceiling in the business culture not only devalues the contribution of female leadership but also discourages other women from fully developing their potential in professional careers. From my own experience I can tell you that women taking the leadership in the company makes for added value and enterprise growth, prioritising women’s needs in shaping the enterprise culture. Therefore, I express my support for the Romanian Presidency continuing the discussion on this directive.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, I am really grateful for the determination, dedication and support of the European Parliament for this course, which has been obvious through the whole debate. I am also grateful for the interest of the media in this topic.

Let me conclude by saying a few words. Next to the clear support which I have already expressed from the Commission side for this piece of legislation, I wanted to tell you that we are not waiting for this to be unblocked in the Council because there is still a lot of work which can be done to support higher or better diversity, and not only in in the world of business.

I would like to mention again several statistics. In our society more than 50% are women. We have 62% of university graduates who are women. So one would say that it would be normal if we had at least such an adequate position and representation of women in various spheres of life, but let’s just compare these figures. We have 22% of women on boards. We have only 6% of chief executives. Coming a little bit further, to the political sphere, we have only 20% of women in national parliaments. We have some governments in the Member States where there are only one or two women. Recently there was one government where there were no women.

Let’s come to a positive example now. I am happy to say that in the Commission we are already tackling the 40% in managerial positions, which is thanks to the continuous strong push and very smart procedure which is guaranteeing fair competition, free of any kind of bias or barriers which we see in many other places.

To react to what Mr Żółtek said here – he is no longer here – believe me, from my position as a woman in the Commission, I still feel very strongly as a woman that I didn’t have to become a man to be in such a position and to contribute to the decision—making of the Commission. It’s a coincidence that Jean—Claude Juncker is here, but he said very clearly ‘at least nine women for the Commission’ and I think that all my women colleagues are doing the right job by bringing the perspective of women into decision—making.

So when we compare those figures, we have to say that there is something unhealthy and abnormal in other European societies, and that’s why we are working hard to change this. As I said, we are not only waiting for the unblocking of the directive on women on boards. By the way, I would like to ask Ms Parker to read the current version of the directive because you will not find anything there which would indicate that gender itself – to be a woman only – is the qualification. We are inviting fair competition and cooperation. It’s good to pay attention to the current version, which we are promoting.

At this moment, half of the Member States already have the legislation so, if we move on with the legislation, we will help the remaining Member States. It’s true that the Member States can act themselves. They do not have to wait for the unblocking of this directive because it’s up to them to move on this.

In the meantime, the Commission is not waiting. We are doing a lot of non—legislative work. We are supporting the Diversity Charter, where there are now already 10 000 institutions, including the biggest companies. I will name a few of them: Sodexo, IKEA, IBM, Siemens. These are the multinationals which are promoting the idea of diversity, which is advantageous for business in many Member States, including the states where there is no legislation. So in fact they are exporting and spreading this positive corporate culture. We are also funding a lot of projects which promote diversity. So we are doing a lot of things in the meantime. It’s something which I call Plan B – not to wait for the adoption of the legislation, but to do a lot of other things. But I have to repeat at the end of my concluding remarks that we still believe that this piece of legislation will be adopted. Again I want to repeat that we trust the Romanian Presidency, that they will do a great job on this.

 
  
MPphoto
 

  Melania Ciot, President-in-Office of the Council. – Mr President, thank you for this discussion. As I said in my opening remarks, the Council commitment to gender equality is real and unwavering. The Romanian Presidency has been organising bilateral talks with the blocking minority in order to seek a possible solution. We have also scheduled meetings at working—party level on the file, but we must not forget that the Presidency is in the hands of the Member States. Under the ordinary legislative procedure, an agreement among Member States requires a qualified majority.

In addition to the work we have undertaken in cooperation with Parliament to advance European legislation, we are also – as I mentioned – preparing a set of conclusions on the gender pay gap and policies to improve the reconciliation of work, family and private life. We hope to see these conclusions adopted at the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (EPSCO) Council on 13 June.

Allow me, also, to take this opportunity to inform you that the Romanian Presidency will be hosting the High—Level Group on Gender Mainstreaming in Bucharest in February. We are also looking forward to discussing the topic of gender equality at the informal meeting of the EPSCO ministers in Bucharest in April.

Thank you very much for this opportunity to discuss these important topics here today. By working together, the Council and Parliament, we can end discrimination and unfairness and make equal treatment a reality for all women and men. At this time of turbulence and transition, we face many challenges; however, the future belongs to equality.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione congiunta è chiusa.

L'ordine del giorno reca la discussione con il Primo ministro finlandese, Juha Sipilä, sul futuro dell'Europa.

(La seduta è sospesa per pochi istanti)

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Jau 2013 metais Europos Parlamente priėmėme savo poziciją dėl šios direktyvos, kuri galėtų būti labai geras pavyzdys, siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir kitose srityse. Europos Sąjungos lygmeniu vis dar nėra užtikrinama lyčių lygybė aukščiausiose bendrovių pozicijose, tačiau turėtų būti išnaudojami turimi gabumai ir kartu skatinama lyčių pusiausvyra visų vidaus rinkoje veikiančių bendrovių valdybose. Sveikintina, kad Ispanijos vyriausybė prieš kelis mėnesius Tarybai pirmininkaujančiai Austrijai pranešė, jog atšauks savo išlygas dėl pasiūlymo, ir pasiūlė aktyviai bendradarbiauti su ES partneriais, kad pasiektų susitarimui pakankamą daugumą. Taigi, raginu šiuo metu Tarybai pirmininkaujančią Rumuniją įtraukti Moterų įmonių valdybose direktyvos klausimą į Tarybos posėdžių darbotvarkę, siekiant kad iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos būtų rasta išeitis iš šios aklavietės, į kurią pateko ši direktyva. Labai svarbu užtikrinti, kad lyčių lygybė vėl taptų pagrindine ES diskusijų tema.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Podczas kiedy równość płci jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm pomimo nieustających wysiłków zmierzających ku zwiększeniu różnorodności płciowej w najważniejszych organach krajowych. Obecnie globalnie kobiety zajmują 15 proc. miejsc w zarządach. W Polsce podobnie kobiety zajmują trochę ponad 15 proc. udziału w radach nadzorczych i stoją na czele 6,3 proc. zarządów firm spośród ponad 480 spółek giełdowych z rynku głównego.

W Unii Europejskiej wprowadzenie przepisów dotyczących parytetu w niektórych państwach członkowskich okazało się sukcesem. Jednak z danych zgromadzonych przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wynika, że w 2017 r. kobiety stanowiły zaledwie 25 proc. wszystkich członków zarządów największych spółek giełdowych zarejestrowanych w UE, przy czym odnotowano duże rozbieżności między poszczególnymi państwami członkowskimi, gdzie udział kobiet wahał się od 7,4 % do 43 %. Wyraźnie ukazuje to duże znaczenie unijnej dyrektywy.

Dlatego postawa Rady w tej kwestii jest tak głęboko niepokojąca. Choć Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko już w 2013 r., kiedy to poparł inicjatywę Komisji, która starała się rozwiązać kwestię nierówności, nakładając wymóg co najmniej 40 % udziału kobiet w zarządach spółek, dyrektywa jest wciąż zablokowana w Radzie pomimo licznych apeli z naszej strony.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Din păcate, de ani de zile vorbim despre o legislație la nivel european care sa asigure echilibrul de gen în conducerile companiilor, dar lucrurile nu se mișcă. În 2012, Comisia a publicat o propunere de directivă privind îmbunătățirea echilibrului dintre bărbați și femei în rândul administratorilor neexecutivi ai întreprinderilor cotate la bursă, cunoscută de obicei sub numele de „Directiva privind femeile în consiliile de administrație”. Conform propunerii, nivelul de cel puțin 40 % dintre membrii neexecutivi ai sexului subreprezentat în consiliile de administrație ale întreprinderilor ar trebui să fie atins până în 2020 în sectorul privat și până în 2018 în sectorul public (așa-numitul „contingent procedural”). În ciuda presiunilor Comisiei si Consiliului, situația nu avansează deloc. Este nevoie ca, înainte de încheierea acestui mandat, Președinția Româna să ia toate măsurile necesare pentru a ajunge la un acord între statele membre și adoptarea directivei.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. – Egalitatea de gen este o valoare fundamentală a Uniunii Europene, astfel femeile trebuie să beneficieze de aceleași oportunități ca bărbații pentru a ocupa poziții de conducere, atât în sectorul economic și financiar, cât și în cel al transporturilor. Valoarea economică adăugată și antreprenorială pe care femeile o aduc în mod activ ocupând funcții de înaltă răspundere este bine cunoscută. Propunerea din 2012 a Comisiei referitoare la directiva privind participarea femeilor în consiliile de administrație a urmărit să atenueze inegalitățile, impunând o reprezentare de minimum 40 % a femeilor în consiliile de administrație ale companiilor. Deși Parlamentul a adoptat și a sprijinit încă din 2013 inițiativa Comisiei, directiva este încă blocată în Consiliu. Introducerea legislației privind reprezentarea de minim 40 % a femeilor în consiliile de administrație s-a dovedit a fi un succes doar în unele state. Din punct de vedere statistic, femeile încă reprezintă doar un sfert din totalul membrilor consiliilor de administrație, existând discrepanțe mari între statele membre, unde prezența femeilor în consiliile de administrație variază între 7 % și 43 %. Acest lucru arată în mod clar că avem nevoie de o directivă europeană pentru a echilibra ponderea femeilor în funcții executive în orice domeniu de activitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Vana (Verts/ALE), schriftlich. – Wir brauchen eine frauenpolitische Offensive in Europa. Sowohl die EU-Mitgliedstaaten als auch die Kommission haben Frauenpolitik in die Dunkelkammer verbannt. Dabei liegen zahlreiche, einfach umsetzbare Maßnahmen am Tisch, um rasch für mehr Gleichstellung zu sorgen. Eine Schande, dass die Regierungen der EU-Staaten ihre Zustimmung dazu noch immer nicht gegeben haben! Das Europäische Parlament hat seine Hausaufgaben bereits gemacht. Es ist unfassbar, dass der Frauenanteil in börsennotierten Unternehmen in Österreich im Jahr 2018 von 6 auf 4,8 % zurückgegangen ist. Von 186 Vorständen sind nur neun weiblich. Jetzt sind die Mitgliedstaaten am Zug, Gender Mainstreaming endlich ernsthaft umzusetzen. Es ist offensichtlich, dass dort, wo Maßnahmen getroffen wurden, auch eine Veränderung eingetreten ist. Allerdings muss es auch ernsthafte Sanktionen für Unternehmen geben, wenn sie die Quote nicht erfüllen.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου