Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2170(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0462/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0462/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0046

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

9.1. Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra emendamenti liberticidi sulla composizione dei gruppi, mai discussi nella commissione competente, e la richiesta di votare con voto segreto su emendamenti che prevedono una maggiore trasparenza di questa Istituzione – segretezza nella trasparenza, bellissimo ossimoro dal punto di vista politico, non finiremo mai di stupirci – questa riforma del regolamento sta diventando una farsa: uno spettacolo triste e indecoroso, che getta discredito sul Parlamento europeo.

Come Vicepresidente, sento il dovere di proteggerne la reputazione; come membro del Parlamento, ho il dovere di far rispettare il volere dei cittadini che chiedono trasparenza; come cittadino europeo, ho il dovere di chiedere che in quest'Aula siano rispettati il pluralismo e la democrazia.

È per questo che chiedo, a nome del gruppo EFDD, ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 2, il rinvio in commissione di questo testo, che rischia di diventare un boomerang terribile per l'onore e la reputazione di questo Parlamento.

Grazie anche per la grande democrazia che siete riusciti a esprimere in questo contesto.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). – Madam President, yes indeed, I would like to speak against this. The report before you has been discussed for almost a year in the Committee on Constitutional Affairs. There was a special working group, comprised of one representative from every single political group, which prepared this. It had a high level of consensus, and now it comes to plenary to be voted on and, like any report coming to plenary for vote, it is subject to amendments, and we will vote on those.

It has already been postponed from the December to the January I part-session, then it was postponed from January I to January II. I rather suspect that if we postpone it until February there will then be a proposal to postpone it until March, and then April and then May. This is beginning to sound a little bit like Theresa May!

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Frau Präsidentin! Der Kollege wird sich eines Tages für die Vorwürfe entschuldigen müssen.

Zweitens weiß ich, dass das die Antwort auf meine Rede zum Brexit gestern war. Das ist immer die Sache: Wenn es unbequem wird, wird jemand persönlich diffamiert. Ich glaube, ich werde niemals die Interessen Irlands und der Europäischen Union preisgeben für solche Leute, von denen Geld anzunehmen moralisch unverantwortlich wäre.

 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου