Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2018/2102(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0474/2018

Texts tabled :

A8-0474/2018

Debates :

PV 30/01/2019 - 25
CRE 30/01/2019 - 25

Votes :

PV 31/01/2019 - 9.17
CRE 31/01/2019 - 9.17
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2019)0062

Debates
Thursday, 31 January 2019 - Brussels Revised edition

10.5. Annual report on competition policy (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
Video of the speeches
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, σημαντικός παράγοντας της πολιτικής ανταγωνισμού είναι οι λεγόμενες κρατικές ενισχύσεις και στο θέμα αυτό έχουν γίνει, πραγματικά, σημεία και τέρατα. Έχουν επιβληθεί πολλές διατάξεις και πρόστιμα, με αποτέλεσμα κυρίως η ναυπηγική βιομηχανία να έχει καταστραφεί. Η γνωστή ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, πρέπει να πληρώσει για κρατικές ενισχύσεις 310 εκατομμύρια ευρώ. Απαγορεύεται μέχρι στιγμής να χτίζουν εμπορικά πλοία –πού; Στην Ελλάδα! Όταν o μεγαλύτερος εμπορικός στόλος, έχει ελληνική σημαία! Ταυτόχρονα, μια άλλη εταιρεία, η ΛΑΡΚΟ, αναγκάζεται με απόφαση του Δικαστηρίου να επιστρέψει 135,8 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να κλείσει. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική γύρω από τις κρατικές ενισχύσεις· να υπάρξει απαλλαγή στην Ελλάδα, και ιδίως σε αυτές τις επιχειρήσεις να μην επιστρέψουν τα κονδύλια αυτά. Τέλος, να υπάρξει ειδικό καθεστώς. Η ελληνική οικονομία είναι σε κρίση λόγω του μνημονίου. Να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις και ειδικό καθεστώς για την Ελλάδα στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Madam President, this report rightly raises concerns about certain businesses that escape paying their fair share due to mismatches between national tax systems. We need to stop the race to the bottom on corporate tax levels. Likewise, a digital services tax is crucial to ensure that the likes of Facebook and Amazon pay up until there is a permanent solution allowing profits to be taxed where value is created.

Madam President, finally, it’s also just been pointed out to me that I may well be the final British MEP to ever speak in this Chamber in Brussels. So let me say that I am proud to be part of the greatest peace and prosperity project of modern times, and good friends never say goodbye. They simply say: ‘See you soon’.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Tym razem roczne sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji nie było takie rutynowe jak zazwyczaj. Może dlatego, że poświęcono sporo czasu dwóm bardzo poważnym podmiotom: z jednej strony producentom samochodów ciężarowych, którzy zbudowali kartel podwyższający ceny za te pojazdy na rynku europejskim, a z drugiej strony na przykład firmie Google. Chcę zwrócić uwagę, że ta zgoda na sali co do konieczności potępiania praktyk podnoszenia cen, niezapewniania konkurencyjności, pomimo pewnej wewnętrznej zgodności bardzo często jest powierzchowna.

Przypomnę także, że polityka konkurencji musi być zorientowana na zapewnienie równych warunków działania wszystkim podmiotom we wszystkich sektorach i że to jest właśnie kamień węgielny europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. I w żadnym wypadku nie może być zgody na to, by zamożne podmioty, zamożne osoby w tych warunkach były w jakikolwiek sposób uprzywilejowane.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I chose to abstain on this report. While there are some elements in the report that are quite positive, I feel it goes beyond the scope of a report on EU competition policy by calling for the implementation of CCCTB and for the removal of the unanimity principle for votes on tax issues at the Council. Still, I support reports welcoming the Commission efforts to ensure the effective application of competition rules across the EU, and indeed the encouraging of a structured dialogue with the Commissioner for Competition and the efforts of the Commission to maintain close cooperation with Parliament on these matters. Finally, I welcome the call for the Commission to increase support for SMEs and to protect our rights in the event of unfair commercial practices, and indeed the call on the Commission to step up efforts to promote fair competition in the global market. As a Member of the European Parliament’s Committee on International Trade, I see these as crucial aspects towards a well-functioning global trading environment and for ensuring a level playing field for EU companies that operate in it.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, oikeudenmukainen kilpailupolitiikka on tärkeä päämäärä, jota meidän on tavoiteltava, joten oli helppo äänestää mietinnön puolesta. Suuryritykset saavat veroja välttelemällä ja kiertämällä merkittävää ja epäreilua kilpailuetua pieniin ja keskisuuriin yrityksiin nähden. Suuryritykset tuntuvat pelaavan aivan omilla säännöillään hyödyntäessään jopa laittomia valtion tukijärjestelmiä.

Kuten mietinnössä todetaan, veronkierto on haitallista rehellisille veronmaksajille ja julkiselle taloudelle. Se uhkaa myös hyvää hallintoa, makrotaloudellista vakautta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä kansalaisten luottamusta unionin ja jäsenvaltioiden toimielimiin. EU:n sisälläkin on alueita, jotka ovat osallistuneet kilpailua vääristävien edullisten verojärjestelmien luomiseen monikansallisille yhtiöille ja rikkaille henkilöille. Jäsenvaltioiden tulisi luopua näistä vilpillisistä ja haitallisista kilpailukäytännöistä. Komissaari Vestager ansaitsee tunnustusta työstään reilumman kilpailun puolesta, ja siitä, että kilpailulainsäädäntöä rikkoneita suuryrityksiä on sakotettu tuntuvasti.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Гласувах в подкрепа на този доклад, защото съвсем очевидно е, че една голяма част от предприемаческите начинания в Европейския съюз се нуждаят от специална защита. Нуждаем се от връщане на принципите на общия пазар и защита на предприемчивостта и уменията на хората, които искат да работят и да изкарват парите си с честен труд. За пример мога да дам скандалните предложения в т.нар. пакет „Мобилност“, пакет, който пречи на свободната конкуренция, пречи на свободния пазар и се опитва да отнеме бизнеса от едни държави и от едни предприемачи, и да го даде в ръцете на други. В конкретния случай, когато говорим за този пакет, пакета „Мобилност“ или пакета „Макрон“, както е известен, става дума за опита на предприемачите от централната част на Европейския съюз да отнемат без конкуренция, нарушавайки свободния пазар, хляба и бизнеса от предприемачите от Източна Европа, което в случая с моята държава ще означава повече от половин милион емигранти, 500 хиляди човека, което не може да бъде допуснато.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěl vysvětlit své hlasování, které bylo pozitivní ve vztahu k tomuto návrhu zprávy. My jsme se včera při diskuzi k této zprávě shodli na tom, že ten text doznal oproti předchozím letům velmi výrazných pozitivních změn, takže jsem to chtěl ocenit a zároveň vyzdvihnout, že skutečně ve středobodu našich úvah stojí vnitřní trh, hospodářská soutěž. Samozřejmě ten trh, který je otevřený, kde působí jak tržní síly, tak i ochrana zájmů spotřebitelů, kde se chceme vyhnout nekalé soutěži.

Takže toto vše myslím, že ta zpráva postihuje velmi dobře, ale navíc – a to je pro mě velmi podstatné –, vyslovuje myšlenku, že trhy musí být šetrné k životnímu prostředí. To opravdu oceňuji, tento environmentální aspekt. Udržitelnost našich tržních sil v dlouhodobém hledisku, to je skutečně velmi podstatné. Nemůžeme se řídit podle zásady „po nás potopa“ a já opravdu tuto zprávu oceňuji, a proto jsem ji také podpořil.

 
Last updated: 4 April 2019Legal notice - Privacy policy