Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 3.Жените в управителните съвети - Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  9.1.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Положението във Венесуела (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Положението във Венесуела (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (510 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2663 kb)
Последно осъвременяване: 4 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност