Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 31. januar 2019 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 3.Kvinder i bestyrelser - Mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Drøftelse med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  9.1.Ændringer til Parlamentets forretningsorden (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps (B8-0073/2019)
  9.13.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Årlig beretning om konkurrencepolitikken (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Ændringer til Parlamentets forretningsorden (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Årlig beretning om konkurrencepolitikken (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 15.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (510 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2663 kb)
Seneste opdatering: 4. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik