Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνόδου
 5.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Kανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 17.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (510 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2663 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου