Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 31. jaanuar 2019 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 3.Naissoost juhatuse liikmed - Sooline tasakaal äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Euroopa tuleviku teemaline arutelu Soome peaministri Juha Sipiläga (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Tervitus
 9.Hääletused
  9.1.Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Liidu tolliseadustik: Campione d’Italia haldusüksuse ja Lugano järve Itaaliale kuuluva osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste eeskirjad (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Dominikaani Vabariigi ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Ecuadori ja Ukraina ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Hondurase ühinemines rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Valgevene ja Usbekistani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine, sh ELi, Gröönimaa ja Taani vahelised suhted (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Rahvamajanduse kogutulu ühtlustamine turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud raps Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Olukord Venezuelas (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Tippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Olukord Venezuelas (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused: vt päevakorda
 13.Esitatud dokumendid: vt päevakorda
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine: vt päevakorda
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungi lõpp
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (510 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2663 kb)
Viimane päevakajastamine: 4. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika