Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 3.Sieviešu pārstāvība valdēs - Dzimumu līdzsvars uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Debates ar Somijas premjerministru Juha Sipilä par Eiropas nākotni (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Grozījumi Parlamenta Reglamentā (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Savienības Muitas kodekss: Campione d'Italia pašvaldības teritorijas un Lugāno ezera Itālijas teritoriālo ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Noteikumi par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Dominikānas Republikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Ekvadoras un Ukrainas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Hondurasas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, tostarp attiecības starp ES, Grenlandi un Dāniju (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10..eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Nacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās (NKI regula) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēti eļļas rapši Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Stāvoklis Venecuēlā (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Gada ziņojums par konkurences politiku (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Grozījumi Parlamenta Reglamentā (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3..eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Stāvoklis Venecuēlā (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Gada ziņojums par konkurences politiku (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 13.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (510 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2663 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika