Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 31 januari 2019 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 3.Vrouwen in raden van bestuur - Genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Debat met de premier van Finland, de heer Juha Sipilä, over de toekomst van Europa (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Welkomstwoord
 9.Stemmingen
  9.1.Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Douanewetboek van de Unie: opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU, Groenland en Denemarken (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.De situatie in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Wijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.De situatie in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (510 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2663 kb)
Laatst bijgewerkt op: 4 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid