Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 31 ianuarie 2019 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 3.Propunere de directivă privind femeile în consiliile de administrație - Propunere de directivă privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Dezbatere cu prim-ministrul Finlandei, dl Juha Sipilä, privind viitorul Europei (dezbatere)
 6.Reluarea şedinţei
 7.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 8.Urări de bun venit
 9.Votare
  9.1.Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Codul vamal al Uniunii: includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și Regatul Danemarcei (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Situația din Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Situația din Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 15.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 16.Ridicarea ședinței
 17.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (510 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2663 kb)
Ultima actualizare: 4 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate