Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 31. januára 2019 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 3.Ženy v správnych radách - Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Rozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie
  9.1.Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Situácia vo Venezuele (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Situácia vo Venezuele (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (510 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2663 kb)
Posledná úprava: 4. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia