Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 31 januari 2019 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 3.Kvinnor i styrelser - Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  9.1.Ändringar av parlamentets arbetsordning (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  9.2.En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic)
  9.3.Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski)
  9.4.Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0451/2018 - Mary Honeyball)
  9.5.Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0452/2018 - Mary Honeyball)
  9.6.Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0457/2018 - Mary Honeyball)
  9.7.Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0458/2018 - Mary Honeyball)
  9.8.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)
  9.9.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  9.10.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  9.11.Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) (A8-0009/2018 - Roberto Gualtieri)
  9.12.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019)
  9.13.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019)
  9.14.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019)
  9.15.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019)
  9.16.Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  9.17.Årsrapporten om konkurrenspolitik (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Ändringar av parlamentets arbetsordning (A8-0462/2018 - Richard Corbett)
  10.2.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu)
  10.3.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley)
  10.4.Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019)
  10.5.Årsrapporten om konkurrenspolitik (A8-0474/2018 - Michel Reimon)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (510 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2663 kb)
Senaste uppdatering: 4 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy