Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (debatt)
MPphoto
 

  Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Fiskar är en gemensam resurs och måste förvaltas med varsamhet. Det är ingen självklar rätt att fiska om det äventyrar beståndens överlevnad. Vi har ett ansvar att förvalta de här fiskebestånden på ett hållbart sätt för det marina ekosystemet, men också för kommande generationer så att de också ska kunna äta fisk.

Därför är det beklämmande att förvaltningsplanen för västra vatten strider mot en hållbar förvaltning av våra fiskebestånd. Det här är en i raden av förvaltningsplaner som konsekvent går emot de gemensamma reglerna för EU:s fiskepolitik, som antogs 2013.

Planen tillåter fiske över hållbara nivåer. Ett sånt agerande är väldigt kortsiktigt. Det får långsiktiga konsekvenser för våra ekosystem, där alla arter fyller sin funktion. Vi gröna kan inte acceptera detta och kommer därför att rösta emot den här planen.

 
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy