Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid