Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 11. února 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích zasedání: viz zápis
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 6.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2020: viz zápis
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 11.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení): viz zápis
 12.Plán práce
 13.Program EU pro boj proti podvodům (rozprava)
 14.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (rozprava)
 15.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) - Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (rozprava)
 16.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU - Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce - Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise - Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (rozprava)
 17.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (rozprava)
 18.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (rozprava)
 19.Velcí predátoři (rozprava)
 20.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (krátké přednesení)
 21.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (544 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2889 kb)
Poslední aktualizace: 8. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí