Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 11. februar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 6.Parlamentets mødekalender - 2020: se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) opfølgning: se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.EU-program til bekæmpelse af svig (forhandling)
 14.Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande (forhandling)
 15.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) - Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (forhandling)
 16.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde - Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen - Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (forhandling)
 17.Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) (forhandling)
 18.Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (forhandling)
 19.Store rovdyr (forhandling)
 20.Status for debatten om Europas fremtid (kortfattet forelæggelse)
 21.En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (544 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2889 kb)
Seneste opdatering: 8. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik