Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 11. veebruar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 6.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.ELi pettustevastase võitluse programm (arutelu)
 14.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 15.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) - Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (arutelu)
 16.ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (arutelu)
 17.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (arutelu)
 18.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (arutelu)
 19.Suured kiskjad (arutelu)
 20.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (lühiettekanne)
 21.Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (544 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2889 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika