Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 februari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Parlamentets sammanträdeskalender – 2020: se protokollet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.EU-programmet för bedrägeribekämpning (debatt)
 14.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (debatt)
 15.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) - Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (debatt)
 16.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet - Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete - Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen - Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (debatt)
 17.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (debatt)
 18.Rätten till fredliga protester och proportionerlig användning av våld (debatt)
 19.Stora rovdjur (debatt)
 20.Läget avseende debatten om Europas framtid (kortfattad redogörelse)
 21.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (544 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2889 kb)
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy