Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2111(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0076

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.8. Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Francis Zammit Dimech (PPE). – Sinjura President, kif għadu kif ġie indikat, meta inti titkellem dwar ċittadinanza ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea qed titkellem fuq ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk huwa korrett li dan ir-rapport jirreferi wkoll għal skemi ta’ bejgħ ta’ passaporti. Meta inti tingħata, pereżempju fil-każ ta’ Malta passaport ta’ Malta, qed tingħata passaport tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Parlament ilu sa mill-2014 jindika li ma jistax ikollok bejgħ bħal dan mingħajr ma’ jkollok xi rabta reali mal-pajjiż li jkun qiegħed jagħti dak il-passaport. Għalija huwa tal-mistħija li l-Gvern ta’ Malta jkompli jippersisti mingħajr trasparenza. Aħna sirna nafu biss mill-midja ftit ta’ żmien ilu li kellek żewġ familji mill-Arabja Sawdija li bejniethom xtraw 62 passaport. U issa l-Gvern, għax jaf li għandek issue ta’ reputazzjoni, qed jgħid imma nuża l-flus biex nagħmel il-housing soċjali, sitt snin tard wisq. Jiena nagħlaq billi ngħid hemm valuri Ewropej li rridu nħaddnu, hemm ukoll libertajiet tagħna, bħal-libertà tal-moviment liberu bejn pajjiż Ewropew u ieħor, ejja noqgħodu attenti minn skemi bħal dawn biex ma nqegħdux fil-periklu dak li tant issilitna għalih.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). –Pani Przewodnicząca! Jak wiemy – zgodnie z art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – każdy obywatel państwa członkowskiego jest obywatelem zarazem Unii Europejskiej. Niestety większość ludzi w Europie nie wie o tym, nie ma świadomości swoich uprawnień. Świadczą o tym różne badania, na przykład te, które wskazują, że aż 54% przyznaje się tylko do jakiejś wiedzy na ten temat, ale 45% obywateli państw członkowskich zupełnie nie wie, jakie ma prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej i bycia obywatelem Unii Europejskiej. Wskazuje to na konieczność podejmowania przez Parlament Europejski, przez instytucje Unii Europejskiej szeroko zakrojonych działań promocyjnych. Wszakże potrzebujemy integracji obywateli Europy nie tylko formalnej, nie tylko tej na papierze, ale tej w sferze emocjonalnej, w sferze psychologicznej. To jest wielkie i poważne dla nas zadanie.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου