Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2017/2284(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0045/2019

Textes déposés :

A8-0045/2019

Débats :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Votes :

PV 12/02/2019 - 9.21
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0082

Compte rendu in extenso des débats
Mardi 12 février 2019 - Strasbourg Edition révisée

10.13. Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
Vidéo des interventions
 

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señora presidenta, según un estudio recientemente publicado en la revista Biological Conservation, los insectos podrían desaparecer del planeta dentro de cien años, y esto sería algo terrible. De hecho, a día de hoy, cerca de un tercio de las especies de insectos están en peligro de extinción. Las consecuencias de esta desaparición serían catastróficas tanto para los ecosistemas como para la propia humanidad. Los autores del estudio consideran que la principal causa de esta pérdida de especies es, claramente, el uso de pesticidas asociado a las prácticas agrícolas extensivas.

Por ello, es necesario cambiar ya nuestro modelo agrícola adoptando un enfoque preventivo, evitando la exposición a los pesticidas con la adopción de métodos de cultivo no químicos y verdaderamente sostenibles, como pueden ser, por ejemplo, la rotación de cultivos, el control físico y mecánico o el manejo de depredadores naturales.

Frente a Monsanto debemos impulsar las soluciones sostenibles que quieren poner en marcha los y las campesinas.

 
  
MPphoto
 

  Rupert Matthews (ECR). – Madam President, the use of pesticides in agriculture, horticulture, and indeed in gardening, is absolutely essential, but of course we all recognise that there are some hazards that go along with the use of these chemicals. This is an important report and when it started its progress through this Parliament I was intending to support it. Unfortunately, as it has progressed, various things have been changed and we have now reached a position where some of the targets, some of the figures that are being used, bear little relation to best scientific advice or indeed to any scientific advice. We are getting figures being plucked from the air by pressure groups, by NGOs, and by those with an axe to grind. We even have the situation where they want to control all chemicals that go onto land that might end up in groundwater – which is pretty much all chemicals.

Sadly, this is an example of the bad lawmaking, which so often characterises this place. It could have been great, it could have been worthwhile. Unfortunately, it isn’t, and I won’t be supporting it.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já jsem podpořila tuto zprávu, která se zabývá udržitelným používáním pesticidů. Souhlasím s tím, aby členské státy měly napravit své nedostatky bez dalšího prodlení. Souhlasím s tím, abychom podpořili výzkum ohledně sekundárních dopadů pesticidů. Vyslovuji se také pro podporu investic do výzkumu, který by měl vyvinout šetrnější a dostupnější alternativy k současným pesticidům. To všechno je velmi důležité stejně jako právě dostupnost alternativ pro zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Co se týče používání, pesticidy obsahují složky, které jsou vysoce nebezpečné pro lidský organismus a životní prostředí. Je nutné přistoupit ke striktnímu zákazu používání těchto látek, to platí také pro import zakázaných pesticidů do Evropské unie ze třetích zemí.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Gospa predsednica! O škodljivosti pesticidov in njihovem vplivu na zdravje in življenje ljudi smo veliko že govorili tukaj. Predvsem je pomembno to, da seveda se zavedamo, da ostanki pesticidov v hrani lahko pomenijo veliko tveganje za zdravje ljudi, ostanki v živalski krmi pa pomenijo tveganje tudi za zdravje živali in seveda s tem vstopijo v prehransko verigo. Tudi zadnje afere z mesom in pa tveganja na tem področju so prevelika, da bi zadevo kar pometli pod preprogo.

Tukaj so še druga tveganja, ki so izražena glede endokrinih motilcev, pomembnimi vplivi na genske spremembe, in zato mislim, da bi morali veliko več sredstev in pa seveda tudi raziskav vložiti v tako imenovane nekemične metode in pa predvsem v te sonaravne metode, ki so v zgodovini bile tisti gonilni vir in način kmetovanja.

In mislim, da je ob tem ponovno v razmislek, kako spodbuditi male in srednje kmetije, da prehranijo čim več procentov našega prebivalstva.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Госпожо председател, докладът, който приехме днес относно устойчивата употреба на пестициди, е от изключителна важност за бъдещето на Европа. Селското стопанство е сектор, който има потенциала да създава и поддържа икономика в региони, където няма алтернативни дейности. За съжаление, обаче, точно пестицидите оказват силно влияние върху околната среда. Те в краткосрочна перспектива увеличават реколтата, но в средносрочна и дългосрочна могат да изтощят почвите, да намалят ползите от полезните организми в тях, с което да намалят и плодородието им.

Като докладчик на социалистите за пчелите бих искал да изразя и силното си притеснение от употребата на редица препарати, които имат негативно влияние върху основните опрашители – пчелите. Присъединявам се към призива на Комисията държавите членки да вземат всички необходими мерки за насърчаване на нискорискови пестициди и да дадат приоритет на нехимичните варианти и методи, които вредят най-малко на здравето и природната среда. Стабилните и устойчиви екосистеми са предварително условие за чиста околна среда, а оттам и разнообразна и безопасна храна за европейските граждани.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem tuto zprávu také podpořil a chci předem deklarovat, že dlouhodobé, masové používání právě pesticidů je kontroverzní vlastně už také řadu let. Je velmi dobře, že jsme dnes tento krok udělali, protože toto masové používání pesticidů má ohromující dopady na životní prostředí. Já jsem zaznamenal zprávu, která hovoří o tom, že do konce století má vymizet prakticky celý hmyz. Jsou to opravdu neuvěřitelné dopady, které má používání těchto látek, na které jsou právě tyto organismy velmi citlivé, a to nehovořím samozřejmě i o dopadech na lidi. My musíme investovat prostředky do výzkumu a inovací. Jde o naši budoucnost, protože to znečištění přírody již skutečně dosáhlo masivních rozměrů. Já bych chtěl rovněž poukázat na to, že bychom právě environmentální přístup a udržitelnost přístupu k životnímu prostředí měli promítnout do dalších dotačních toků. Měli bychom tomu i uzpůsobit naši reformu společné zemědělské politiky. Udržitelnost musí být náš dlouhodobý cíl.

 
Dernière mise à jour: 28 juin 2019Avis juridique - Politique de confidentialité