Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 12. února 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Mechanismus civilní ochrany Unie (rozprava)
 5.Udržitelné používání pesticidů (rozprava)
 6.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (rozprava)
 7.Minimální požadavky na opětovné využívání vody (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (hlasování)
  9.2.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (hlasování)
  9.3.Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Smlouvami (B8-0100/2019) (hlasování)
  9.4.Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (hlasování)
  9.5.Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (hlasování)
  9.6.Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hlasování)
  9.7.Program EU pro boj proti podvodům (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasování)
  9.8.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (hlasování)
  9.9.Mechanismus civilní ochrany Unie (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (hlasování)
  9.10.Minimální požadavky na opětovné využívání vody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (hlasování)
  9.11.Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (hlasování)
  9.12.Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (hlasování)
  9.13.Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (hlasování)
  9.14.Strategie integrace Romů (B8-0098/2019) (hlasování)
  9.15.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hlasování)
  9.16.Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (hlasování)
  9.17.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (hlasování)
  9.18.Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (hlasování)
  9.19.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (hlasování)
  9.20.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (hlasování)
  9.21.Udržitelné používání pesticidů (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (hlasování)
  9.22.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Program EU pro boj proti podvodům (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Mechanismus civilní ochrany Unie (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Minimální požadavky na opětovné využívání vody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Strategie integrace Romů (B8-0098/2019)
  10.8.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Udržitelné používání pesticidů (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Členství ve výborech: viz zápis
 15.Situace v Sýrii (rozprava)
 16.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 20.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem - Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) - Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem - Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem - Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (rozprava)
 21.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (rozprava)
 22.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (rozprava)
 23.Práva intersexuálních osob (rozprava)
 24.Používání konopí pro léčebné účely (rozprava)
 25.Modifikace lidské zárodečné linie (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1281 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5861 kb)
Poslední aktualizace: 28. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí