Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 12. februar 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)
 5.Bæredygtig brug af pesticider (forhandling)
 6.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (forhandling)
 7.Mindstekrav til genbrug af vand (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (afstemning)
  9.2.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (afstemning)
  9.3.Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (B8-0100/2019) (afstemning)
  9.4.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (afstemning)
  9.5.Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (afstemning)
  9.6.Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (afstemning)
  9.7.EU-program til bekæmpelse af svig (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (afstemning)
  9.8.Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (afstemning)
  9.9.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (afstemning)
  9.10.Mindstekrav til genbrug af vand (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (afstemning)
  9.11.Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (afstemning)
  9.12.Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (afstemning)
  9.13.Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (afstemning)
  9.14.Strategier for romaernes integration (B8-0098/2019) (afstemning)
  9.15.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (afstemning)
  9.16.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (afstemning)
  9.17.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (afstemning)
  9.18.Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (afstemning)
  9.19.Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (afstemning)
  9.20.En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (afstemning)
  9.21.Bæredygtig brug af pesticider (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (afstemning)
  9.22.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.EU-program til bekæmpelse af svig (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Mindstekrav til genbrug af vand (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Strategier for romaernes integration (B8-0098/2019)
  10.8.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Bæredygtig brug af pesticider (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 15.Situationen i Syrien (forhandling)
 16.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Drøftelse med Italiens premierminister, Giuseppe Conte, om Europas fremtid (forhandling)
 19.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 20.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore - Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (forhandling)
 21.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (forhandling)
 22.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (forhandling)
 23.Interkønnedes rettigheder (forhandling)
 24.Anvendelse af cannabis til medicinske formål (forhandling)
 25.Ændring af menneskelige kønsceller (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1281 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5861 kb)
Seneste opdatering: 28. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik