Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Liidu kodanikukaitse mehhanism (arutelu)
 5.Pestitsiidide säästev kasutamine (arutelu)
 6.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (arutelu)
 7.Vee korduskasutamise miinimumnõuded (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  9.1.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (hääletus)
  9.2.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (hääletus)
  9.3.Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega (B8-0100/2019) (hääletus)
  9.4.ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (hääletus)
  9.5.Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (hääletus)
  9.6.ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hääletus)
  9.7.ELi pettustevastase võitluse programm (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  9.8.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (hääletus)
  9.9.Liidu kodanikukaitse mehhanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (hääletus)
  9.10.Vee korduskasutamise miinimumnõuded (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (hääletus)
  9.11.Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (hääletus)
  9.12.Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (hääletus)
  9.13.Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (hääletus)
  9.14.Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (B8-0098/2019) (hääletus)
  9.15.ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hääletus)
  9.16.Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (hääletus)
  9.17.Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (hääletus)
  9.18.Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (hääletus)
  9.19.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (hääletus)
  9.20.Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (hääletus)
  9.21.Pestitsiidide säästev kasutamine (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (hääletus)
  9.22.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.ELi pettustevastase võitluse programm (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Liidu kodanikukaitse mehhanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Vee korduskasutamise miinimumnõuded (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad (B8-0098/2019)
  10.8.ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Pestitsiidide säästev kasutamine (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 15.Olukord Süürias (arutelu)
 16.2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Arutelu Itaalia Vabariigi peaministri Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 20.ELi–Singapuri vabakaubandusleping - ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (arutelu)
 21.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (arutelu)
 22.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (arutelu)
 23.Intersooliste inimeste õigused (arutelu)
 24.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (arutelu)
 25.Inimese sugurakkude genoomi muundamine (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1281 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5861 kb)
Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika