Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 5.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (keskustelu)
 6.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (äänestys)
  9.2.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (äänestys)
  9.3.Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun EU:n ja Marokon välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B8-0100/2019) (äänestys)
  9.4.EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (äänestys)
  9.5.Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (äänestys)
  9.6.EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (äänestys)
  9.7.EU:n petostentorjuntaohjelma (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (äänestys)
  9.8.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (äänestys)
  9.9.Unionin pelastuspalvelumekanismi (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (äänestys)
  9.10.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (äänestys)
  9.11.Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (äänestys)
  9.12.Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (äänestys)
  9.13.Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (äänestys)
  9.14.Romanien integrointistrategiat (B8-0098/2019) (äänestys)
  9.15.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (äänestys)
  9.16.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (äänestys)
  9.17.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (äänestys)
  9.18.Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (äänestys)
  9.19.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (äänestys)
  9.20.Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (äänestys)
  9.21.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (äänestys)
  9.22.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.EU:n petostentorjuntaohjelma (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Unionin pelastuspalvelumekanismi (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Romanien integrointistrategiat (B8-0098/2019)
  10.8.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Syyrian tilanne (keskustelu)
 16.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Keskustelu Italian tasavallan pääministerin Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 20.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus - EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 21.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (keskustelu)
 22.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (keskustelu)
 23.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (keskustelu)
 24.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (keskustelu)
 25.Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1281 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5861 kb)
Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö