Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 3.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 4.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (diskusijos)
 5.Taususis pesticidų naudojimas (diskusijos)
 6.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 7.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (balsavimas)
  9.2.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (balsavimas)
  9.3.Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties Sutartims (B8-0100/2019) (balsavimas)
  9.4.ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (balsavimas)
  9.5.Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (balsavimas)
  9.6.ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (balsavimas)
  9.7.ES kovos su sukčiavimu programa (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsavimas)
  9.8.Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (balsavimas)
  9.9.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (balsavimas)
  9.10.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (balsavimas)
  9.11.Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (balsavimas)
  9.12.Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (balsavimas)
  9.13.Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (balsavimas)
  9.14.Romų integracijos strategijos (B8-0098/2019) (balsavimas)
  9.15.Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (balsavimas)
  9.16.Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (balsavimas)
  9.17.Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (balsavimas)
  9.18.Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (balsavimas)
  9.19.Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (balsavimas)
  9.20.Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (balsavimas)
  9.21.Taususis pesticidų naudojimas (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (balsavimas)
  9.22.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.ES kovos su sukčiavimu programa (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Romų integracijos strategijos (B8-0098/2019)
  10.8.Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Taususis pesticidų naudojimas (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 15.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 16.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities (diskusijos)
 19.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 20.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas - ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 21.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (diskusijos)
 22.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (diskusijos)
 23.Interseksualių asmenų teisės (diskusijos)
 24.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (diskusijos)
 25.Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1281 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5861 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika