Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Savienības civilās aizsardzības mehānisms (debates)
 5.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (debates)
 6.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (debates)
 7.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (balsošana)
  9.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (balsošana)
  9.3.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma saderību ar Līgumiem (B8-0100/2019) (balsošana)
  9.4.ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (balsošana)
  9.5.Nolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (balsošana)
  9.6.Protokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (balsošana)
  9.7.ES krāpšanas apkarošanas programma (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsošana)
  9.8.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (balsošana)
  9.9.Savienības civilās aizsardzības mehānisms (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (balsošana)
  9.10.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (balsošana)
  9.11.Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (balsošana)
  9.12.Vienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (balsošana)
  9.13.PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (balsošana)
  9.14.Romu integrēšanas stratēģijas (B8-0098/2019) (balsošana)
  9.15.Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (balsošana)
  9.16.Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (balsošana)
  9.17.Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (balsošana)
  9.18.Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (balsošana)
  9.19.Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (balsošana)
  9.20.Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (balsošana)
  9.21.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (balsošana)
  9.22.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.ES krāpšanas apkarošanas programma (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Savienības civilās aizsardzības mehānisms (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Romu integrēšanas stratēģijas (B8-0098/2019)
  10.8.Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 15.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 16.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Debates ar Itālijas premjerministru Giuseppe Conte par Eiropas nākotni (debates)
 19.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 20.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums - ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (debates)
 21.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (debates)
 22.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (debates)
 23.Interseksuāļu tiesības (debates)
 24.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (debates)
 25.Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma modificēšana (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1281 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5861 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika