Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 12 februari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Uniemechanisme voor civiele bescherming (debat)
 5.Duurzaam gebruik van pesticiden (debat)
 6.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (debat)
 7.Minimumeisen voor hergebruik van water (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (stemming)
  9.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (stemming)
  9.3.Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko (B8-0100/2019) (stemming)
  9.4.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (stemming)
  9.5.Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (stemming)
  9.6.Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (stemming)
  9.7.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (stemming)
  9.8.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (stemming)
  9.9.Uniemechanisme voor civiele bescherming (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (stemming)
  9.10.Minimumeisen voor hergebruik van water (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (stemming)
  9.11.De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (stemming)
  9.12.Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (stemming)
  9.13.Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (stemming)
  9.14.Strategieën voor de integratie van de Roma (B8-0098/2019) (stemming)
  9.15.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (stemming)
  9.16.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (stemming)
  9.17.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (stemming)
  9.18.Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (stemming)
  9.19.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (stemming)
  9.20.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (stemming)
  9.21.Duurzaam gebruik van pesticiden (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (stemming)
  9.22.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Uniemechanisme voor civiele bescherming (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Minimumeisen voor hergebruik van water (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Strategieën voor de integratie van de Roma (B8-0098/2019)
  10.8.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Duurzaam gebruik van pesticiden (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Samenstelling commissies: zie notulen
 15.De situatie in Syrië (debat)
 16.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Debat met de minister-president van Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (debat)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 20.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (debat)
 21.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (debat)
 22.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (debat)
 23.De rechten van interseksuele personen (debat)
 24.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (debat)
 25.Genoomwijziging in de menselijke kiembaan (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1281 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5861 kb)
Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid