Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)
 5.Zrównoważone stosowanie pestycydów (debata)
 6.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (debata)
 7.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (głosowanie)
  9.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (głosowanie)
  9.3.Projekt rezolucji na podstawie art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem (B8-0100/2019) (głosowanie)
  9.4.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (głosowanie)
  9.5.Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  9.6.Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (głosowanie)
  9.7.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)
  9.8.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (głosowanie)
  9.9.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (głosowanie)
  9.10.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (głosowanie)
  9.11.Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (głosowanie)
  9.12.Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (głosowanie)
  9.13.VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (głosowanie)
  9.14.Strategie na rzecz integracji Romów (B8-0098/2019) (głosowanie)
  9.15.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (głosowanie)
  9.16.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (głosowanie)
  9.17.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (głosowanie)
  9.18.Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (głosowanie)
  9.19.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (głosowanie)
  9.20.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (głosowanie)
  9.21.Zrównoważone stosowanie pestycydów (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (głosowanie)
  9.22.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Strategie na rzecz integracji Romów (B8-0098/2019)
  10.8.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Zrównoważone stosowanie pestycydów (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Skład komisji: Patrz protokól
 15.Sytuacja w Syrii (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Debata z premierem Włoch Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 20.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem - Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem - Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (debata)
 21.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (debata)
 22.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (debata)
 23.Prawa osób interseksualnych (debata)
 24.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (debata)
 25.Modyfikacja genomu zarodków ludzkich (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1281 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5861 kb)
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności