Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 12 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Mecanismul de protecție civilă al UE (dezbatere)
 5.Utilizarea durabilă a pesticidelor (dezbatere)
 6.Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (dezbatere)
 7.Cerințele minime pentru reutilizarea apei (dezbatere)
 8.Reluarea şedinţei
 9.Votare
  9.1.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (vot)
  9.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (vot)
  9.3.Propunere de rezoluție în temeiul articolului 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc (B8-0100/2019) (vot)
  9.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (vot)
  9.5.Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (vot)
  9.6.Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (vot)
  9.7.Programul UE de luptă antifraudă (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (vot)
  9.8.Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (vot)
  9.9.Mecanismul de protecție civilă al UE (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (vot)
  9.10.Cerințele minime pentru reutilizarea apei (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (vot)
  9.11.Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (vot)
  9.12.Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (vot)
  9.13.TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (vot)
  9.14.Strategii de integrare a romilor (B8-0098/2019) (vot)
  9.15.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (vot)
  9.16.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (vot)
  9.17.Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (vot)
  9.18.Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (vot)
  9.19.Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (vot)
  9.20.O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (vot)
  9.21.Utilizarea durabilă a pesticidelor (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (vot)
  9.22.Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Programul UE de luptă antifraudă (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Mecanismul de protecție civilă al UE (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Cerințele minime pentru reutilizarea apei (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Strategii de integrare a romilor (B8-0098/2019)
  10.8.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Utilizarea durabilă a pesticidelor (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Reluarea şedinţei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 15.Situația din Siria (dezbatere)
 16.Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 17.Reluarea şedinţei
 18.Dezbatere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei (dezbatere)
 19.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 20.Acordul de liber schimb între UE și Singapore - Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore - Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore - Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (dezbatere)
 21.Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (dezbatere)
 22.Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (dezbatere)
 23.Drepturile persoanelor intersexuale (dezbatere)
 24.Utilizarea canabisului în scopuri medicale (dezbatere)
 25.Modificarea genomului uman pe cale germinală (dezbatere)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1281 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5861 kb)
Ultima actualizare: 28 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate