Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 12. februára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 5.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava)
 6.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 7.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (rozprava)
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (hlasovanie)
  9.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (hlasovanie)
  9.3.Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami (B8-0100/2019) (hlasovanie)
  9.4.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  9.5.Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  9.6.Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hlasovanie)
  9.7.Program EÚ pre boj proti podvodom (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasovanie)
  9.8.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  9.9.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (hlasovanie)
  9.10.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  9.11.Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (hlasovanie)
  9.12.Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (hlasovanie)
  9.13.DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (hlasovanie)
  9.14.Stratégie integrácie Rómov (B8-0098/2019) (hlasovanie)
  9.15.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (hlasovanie)
  9.16.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (hlasovanie)
  9.17.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (hlasovanie)
  9.18.Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (hlasovanie)
  9.19.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (hlasovanie)
  9.20.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (hlasovanie)
  9.21.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (hlasovanie)
  9.22.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.Program EÚ pre boj proti podvodom (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Stratégie integrácie Rómov (B8-0098/2019)
  10.8.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 15.Situácia v Sýrii (rozprava)
 16.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (rozprava)
 17.Pokračovanie prerušeného rokovania
 18.Diskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (rozprava)
 21.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (rozprava)
 22.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (rozprava)
 23.Práva intersexuálnych osôb (rozprava)
 24.Používanie konope na liečebné účely (rozprava)
 25.Modifikácia ľudského zárodočného genómu (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1281 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5861 kb)
Posledná úprava: 28. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia