Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 12 februari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
 5.Hållbar användning av bekämpningsmedel (debatt)
 6.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (debatt)
 7.Minimikrav för återanvändning av vatten (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira) (omröstning)
  9.2.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (A8-0034/2019 - João Ferreira) (omröstning)
  9.3.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen (B8-0100/2019) (omröstning)
  9.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko (A8-0027/2019 - Alain Cadec) (omröstning)
  9.5.Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (A8-0016/2019 - Norica Nicolai) (omröstning)
  9.6.Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning) (A8-0066/2019 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (omröstning)
  9.7.EU-programmet för bedrägeribekämpning (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  9.8.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (A8-0310/2018 - Alain Cadec) (omröstning)
  9.9.En civilskyddsmekanism för unionen (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (omröstning)
  9.10.Minimikrav för återanvändning av vatten (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) (omröstning)
  9.11.Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (A8-0318/2018 - Nicola Danti) (omröstning)
  9.12.Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik (A8-0052/2019 - Nicola Danti) (omröstning)
  9.13.Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) (omröstning)
  9.14.Strategier för integration av romer (B8-0098/2019) (omröstning)
  9.15.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) (omröstning)
  9.16.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) (omröstning)
  9.17.Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) (omröstning)
  9.18.Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) (omröstning)
  9.19.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel) (omröstning)
  9.20.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (A8-0019/2019 - Ashley Fox) (omröstning)
  9.21.Hållbar användning av bekämpningsmedel (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) (omröstning)
  9.22.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (A8-0046/2019 - Ivo Belet) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (A8-0030/2019 - João Ferreira)
  10.2.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (A8-0034/2019 - João Ferreira)
  10.3.EU-programmet för bedrägeribekämpning (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  10.4.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (A8-0310/2018 - Alain Cadec)
  10.5.En civilskyddsmekanism för unionen (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  10.6.Minimikrav för återanvändning av vatten (A8-0044/2019 - Simona Bonafè)
  10.7.Strategier för integration av romer (B8-0098/2019)
  10.8.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz)
  10.9.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure)
  10.10.Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli)
  10.11.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (A8-0050/2019 - Paulo Rangel)
  10.12.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (A8-0019/2019 - Ashley Fox)
  10.13.Hållbar användning av bekämpningsmedel (A8-0045/2019 - Jytte Guteland)
  10.14.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (A8-0046/2019 - Ivo Belet)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Utskottens sammansättning: se protokollet
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore - Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (debatt)
 21.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (debatt)
 22.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (debatt)
 23.Intersexuella personers rättigheter (debatt)
 24.Användning av cannabis för medicinska ändamål (debatt)
 25.Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1281 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5861 kb)
Senaste uppdatering: 28 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy