Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the topical debate (Rule 153a) on fair taxation for a just society (2019/2560(RSP)).

I should like to inform Members that this debate does not include time for the catch—the—eye procedure and that no blue cards will accepted.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod, author. – Mr President, tax evasion in the EU costs Member States EUR 825 billion every single year. This is theft from hard-working people, pure and simple. From 1997 to 2017 the average company tax rate in Europe fell from over 35% to under 22%.

Digital companies pay even less in taxes – only 9.5% on average according to the Commission’s figures. Internet giants – like Apple, Google and Facebook – pay practically zero tax on their European businesses. Apple famously paid only 0.005% in taxes, while Google and Facebook paid 0.82% and 0.03%. This is not only making a mockery of ordinary citizens and regular companies in Europe who are paying their fair taxes to contribute to society, but it is an existential threat to well-functioning welfare states, societal fairness and a sustainable transition in Europe.

We Socialists and Democrats want to stop international tax evasion and avoidance that also accelerates inequalities in the world today. We know that 26 people owe as much as EUR 3.8 billion – half of the world’s population – according to new figures. We want tax justice and we want it now. We have put forward concrete solutions to achieve that and the EU needs to take the lead. We want a fair and urgent taxation of the internet giants who profit from European customers but pay almost no tax in Europe. We want an effective minimum corporate taxation in Europe to stop the harmful race to the bottom on corporate taxation. We also want a financial transaction tax to stop harmful speculation and to ensure much—needed taxes to fund public services. It is time for tax havens – even the European Council – to stop defending the broken tax system of yesterday. It’s time to stand up for fair taxation and demand that all companies, especially the largest and richest of them – the digital giants – contribute to society.

We Social Democrats of course support the OECD solution to the problem of taxing digital companies, but we will not wait forever and we will not sit idle and silent while the richest and biggest companies in the world continue to pay less than 1% tax in Europe. We reject the false argument that EU Member States should not take the lead in stopping the non—taxation of digital giants. How on earth can opponents of the EU solution claim that 36 members of OECD and 128 members of the Inclusive Framework will reach a decision faster than the 28 Member States in the EU when they themselves are blocking progress in the European Council?

The clock is ticking. We know that. France, Italy, Spain, the UK and Austria all have plans for national taxation of digital giants, as they should. Blocking an effective EU solution to the problem of the non-taxation of digital giants will not prevent uncoordinated action on this. It will actually ensure uncoordinated action. We have a workable EU solution to fairly tax digital giants on the table. We have stated clearly that if and when an OECD solution is adopted, this solution would immediately take its place.

But, honestly, do you really think for a second that Donald Trump will fight for fair taxation of companies? Because he needs to support the OECD solution too. Do you trust a deal with the man who pulled out of the Paris Agreement and a G7 statement via tweets? This is a choice that the politicians of Europe must make now. Do we want to act and force internet giants to pay their fair tax in Europe or do we just want to wait and hope someone else will find a solution, while the countries of Europe are losing billions in taxes? We Socialists and Democrats have a clear message to the governments imposing fair taxation. Stop defending your richest companies who pay little tax. Start defending European citizens and welfare states. This is your job. Now it’s time to do it.

 
  
MPphoto
 

  George Ciamba, President-in-Office of the Council. – Mr President, I am grateful for the opportunity to make a contribution to the discussion on the fair taxation for a just society, which is a very important topic for all of us. A year ago the European Parliament had a topical debate on a similar question. This proves that we want, and we have to address tax issues on several occasions.

While the EU needs to guarantee the prosperity and well-being of its citizens, collecting tax remains one of the key means through which governments are able to address poverty and inequality at national level. Some may say that the EU could do more in the area of taxation, but I’d like to recall the progress that has been achieved so far over the last few years in this area, and we assure you that the Romanian Presidency will continue work in this direction.

Allow me to recall first of all the Anti-Tax Avoidance Directive, which is a major success in the EU, providing for a comprehensive framework of anti-abuse measures aimed at ensuring that taxation will occur where value is created. There were also four significant extensions of the scope of administrative cooperation in the area of direct and indirect taxation. Tax rulings issued to companies will not be a secret anymore. Tax authorities are now able to receive and exchange information on country-by-country reports. Administrative cooperation in the area of VAT was also reinforced.

Fair taxation also depends on international cooperation. As you are aware, global cooperation is key to combating base erosion and profit-shifting. For the EU, the list of non-cooperative jurisdictions and the work at the OECD level on digital economy taxation are two examples of successful international cooperation that has been established and that is contributing to the objective of fair taxation.

Firstly, on the EU list of non-cooperative jurisdictions. Aggressive tax planning through the offshore system is detrimental to fair taxation and to a just society. However, all countries are free to adopt the tax policy that suits their specific needs. Tax policy is one of the key elements of national economy policy and each country has the right to choose tax incentives to make its economy more attractive. But when tax incentives are harmful, others should be free to adopt appropriate counter-measures.

The EU Member States operating through the Code of Conduct Group were able to have a contribution to changing the behaviour of most of the tax havens. The Council has always stated that listing countries is not an objective in itself, and that most fundamental is that jurisdictions which are key partners of the EU share the same standards of tax transparency and good tax governance. Most of the more than 90 jurisdictions which were invited for a dialogue, and which are important partners for the EU, are adhering to the standards common to EU Member States. I think this is a major achievement, and this work will continue. More jurisdictions will be invited to engage in a similar dialogue in the near future.

Secondly, on the digital economy, EU Member States are working closely with the OECD to find a global and comprehensive solution to the challenges brought about by the digitalisation of the economy. A broad approach is needed, examining the key aspects relevant to combating base erosion and profit-shifting, such as where tax should be paid and how much.

The EU is working hard on an interim solution. The digital services tax directive would fill the gap while the long-term solution is being negotiated. We are likewise acting in the domain of VAT, where major progress has been achieved. Besides significant improvements to the current system of VAT, the Council has now started its work on the definition system and on the definitive system.

I am fully confident that Member States will agree on a compromise. Everyone agrees that the EU needs a better system of VAT but a lot of technical work is required. I could continue with many other examples of good and promising work that are ongoing in the area of taxation.

To conclude, I will stress the need for an honest debate on tax issues, and I am glad that we have a contribution to that today.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de cette opportunité de débattre à nouveau ensemble sur un thème qui m’est très cher, et qui nous est cher, celui de la justice fiscale.

Près de cinq années se sont écoulées depuis que nous sommes entrés en fonction et nous approchons de la fin de notre mandat, tant pour le Parlement que pour la Commission. Le temps des propositions arrive à son terme et le moment est venu d’évaluer les progrès que nous avons réalisés pour la justice fiscale dans l’Union européenne.

J’aimerais commencer par remercier le Parlement européen, par vous remercier tous pour votre soutien, tout au long de ce mandat. Nos deux institutions sont devenues des alliés naturels dans le combat contre la fraude et l’optimisation fiscale. Nous avons très régulièrement échangé, ici ou à Bruxelles, dans le cadre d’auditions et de différentes commissions spéciales (TAX et PANA), et les rapports que vous avez publiés ont nourri nos discussions et nos réflexions sur la justice fiscale.

Il était absolument impératif d’agir pour renforcer la justice fiscale dans l’Union européenne. Ces dernières années, les scandales à répétition ont révélé les carences de nos règles fiscales, visiblement incapables de lutter contre la fraude et l’optimisation fiscale. En plus du manque à gagner pour nos finances publiques, que l’on évalue entre 50 et 70 milliards par an dans l’Union européenne pour la seule TVA, ces scandales ont fait naître un sentiment, bien légitime, d’injustice chez les citoyens européens, qui nous ont demandé de réagir. Nous avons entendu leur appel et avons inscrit la justice fiscale tout en haut de l’agenda européen; nous avons placé, j’en suis convaincu, l’Union européenne à la pointe de ce combat.

Depuis 2014, nous avons réussi à faire adopter quatorze propositions, dont huit contre la fraude et l’optimisation fiscale. Malgré le verrou de l’unanimité, c’est plus que ces vingt dernières années.

Notre action s’est articulée autour de trois priorités.

Le premier pilier pour la justice fiscale a été la transparence. L’absence d’information est toujours, vous l’aurez noté, au cœur des scandales fiscaux. Les fraudeurs jouent de la culture du secret, de l’espèce de zone grise qui entoure les pratiques fiscales et j’ai donc agi pour mettre un terme à l’opacité fiscale en Europe. Notre proposition la plus emblématique est sans doute l’obligation de transparence pour les intermédiaires fiscaux. Nous visons ici les banques, les cabinets d’avocats ou de conseil, qui sont souvent les grands architectes de l’optimisation fiscale et qui vendent à leurs clients des schémas fiscaux quelquefois aux frontières de la légalité. Cette directive va obliger les intermédiaires fiscaux, à partir de 2020, à transmettre leurs schémas de planification fiscale à leurs administrations fiscales nationales. L’objectif n’est pas de surveiller pour punir, mais de donner aux administrations fiscales les moyens d’identifier les failles de leur législation et de les corriger.

Ensuite, nous avons aboli le secret bancaire de l’Union européenne. Les différents scandales fiscaux – je pense notamment au dernières révélations dites «CumEx» – ont montré que certaines entreprises, ou certains contribuables, tiraient profit du manque de coordination entre les administrations fiscales pour échapper à l’impôt, et il fallait y remédier.

Dès 2014, nous avons donc généralisé l’échange d’informations entre les administrations fiscales en Europe et celui-ci est désormais obligatoire et automatique dans la grande majorité des cas: chaque État membre doit transmettre à tous les autres les informations indispensables sur les comptes, sur les accords fiscaux entre États et entreprises, et sur les impôts payés par les multinationales dans chaque pays.

Enfin, la transparence passe par l’échange d’informations, mais aussi par un dialogue renforcé entre les États membres sur leurs pratiques fiscales et, vous le savez, le fait d’utiliser la fiscalité comme un moyen pour attirer les entreprises et les contribuables les plus nantis n’est pas l’apanage de quelques îles situées ici ou là.

Certains pays l’Union, n’ayons pas peur de le dire, défendent un cadre fiscal dans lequel la concurrence fiscale est un outil au service de la compétitivité. Et si la concurrence fiscale est légale, la concurrence déloyale, elle, ne l’est pas, ou plutôt elle ne doit pas l’être.

Nous nous sommes attaqués frontalement à ce problème. En mars dernier, la Commission a, pour la première fois, identifié sept pays membres dont les systèmes fiscaux sont utilisés dans le cadre de montages, disons, d’optimisation fiscale agressive. Le processus a été difficile, mais il était nécessaire car entre amis, il faut tout se dire. L’objectif n’est pas de punir, il n’est pas de stigmatiser, mais de contribuer à la création d’un cadre fiscal qui soit juste et moderne, qui assure la compétitivité de l’Europe au niveau mondial, tout en protégeant les intérêts des 500 millions de citoyens européens.

Le deuxième pilier de mon action pour la justice fiscale a été le renforcement de la coopération internationale. Nous savons depuis longtemps que les paradis fiscaux dans le monde sont les relais indispensables de la fraude et de l’optimisation fiscale. En réaction, les vingt-huit ministres des finances ont adopté, pour la première fois, une liste noire des paradis fiscaux dans le monde. Beaucoup étaient sceptiques, beaucoup doutaient de l’efficacité et, parfois, même de la sincérité de notre démarche. Pourtant, quelques mois après, il est clair que la voix européenne s’est fait entendre. La quasi-totalité des juridictions identifiées ont pris, et c’était là l’objectif, des engagements précis et crédibles pour sortir de la liste noire. La qualité d’une liste noire ne se juge pas à sa longueur, elle se juge aux efforts faits pour ne pas y figurer.

Et je continue la discussion avec les pays tiers. Je rencontre très régulièrement de nombreux premiers ministres et ministres qui n’avaient jamais franchi la porte de la Commission, simplement parce qu’ils redoutent le processus d’inscription sur la liste noire. Il est terriblement efficace et nous vous en présenterons les résultats en détail.

L’Union européenne s’est aussi imposée comme un leader mondial en matière de bonne gouvernance fiscale. Elle a été la première à adopter les mesures de l’OCDE qu’on appelle BEPS. Elle les a traduits dans sa législation, dans les directives anti-évasion fiscale ATAD 1 et aussi, surtout, ATAD 2. Nous participons aux travaux de l’OCDE et du G20.

Aujourd’hui, je m’intéresse particulièrement aux propositions du groupe de travail de l’OCDE, publiées fin janvier, concernant la révision des règles d’imposition des bénéfices et l’instauration, à laquelle je crois, d’un taux minimum effectif. Il faudra avancer sur ce sujet, nous devrons suivre ces réflexions de très près.

Le troisième et dernier pilier de mon action pour la justice fiscale a été la modernisation des règles fiscales européennes. J’ai très tôt réalisé que l’obsolescence des règles fiscales européennes engendrait des situations d’injustice et d’inégalité fiscale intolérables. J’ai donc lancé un grand chantier pour moderniser le cadre fiscal européen. Les principaux volets de cette modernisation ont été, d’une part, le régime définitif de TVA, qui pourrait permettre, je le redis, de mettre fin à une fraude fiscale transfrontalière qui se chiffre à cinquante milliards par an, et qui simplifierait considérablement la vie de nos entreprises; et d’autre part, l’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés, qui permettrait à des entreprises d’opérer dans le marché unique aussi simplement qu’à l’intérieur d’un seul pays, est aussi un très grand projet.

Un autre élément important de ma proposition est la taxation des activités du numérique. Aujourd’hui, les bénéfices, pourtant énormes, des entreprises numériques sont peu, voire pas du tout taxés dans l’Union européenne. Cette situation est évidemment inacceptable, j’ai donc présenté deux propositions pour garantir une fiscalité équitable de l’économie numérique dans l’Union européenne.

La première consiste à moderniser les règles relatives à l’impôt sur les sociétés en introduisant le concept dit de présence numérique. Et elle va prendre d’autant plus d’importance que l’OCDE s’est maintenant lancée dans la recherche de normes globales.

La seconde consiste en l’instauration d’une taxe temporaire sur le chiffre d’affaires généré par certaines activités numériques dans l’Union. Voici maintenant dix mois que la proposition de la Commission est sur la table et si nous sommes parvenus à convaincre une grande majorité d’États membres, à savoir 25 pays sur 28, une poignée de récalcitrants fait encore barrage, et je le regrette. D’une part, parce que nos concitoyens attendent que nous mettions fin à cette injustice manifeste et, d’autre part, parce que certains États membres, dont la France, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni – qui est toujours membre de l’Union européenne – commencent à avancer seuls. Et c’est un risque pour l’intégrité de notre marché unique.

Je termine par une considération d’avenir. Le dossier dit «DigiTax» illustre bien les limites de l’unanimité. J’espère que nous aurons un accord en mars. La présidence roumaine y travaille, je l’en remercie, mais je sais que c’est compliqué. Si l’unanimité est surmontable quand il s’agit de réaction à des scandales fiscaux et lorsque la pression de l’opinion publique est forte, elle peut paralyser quand il s’agit de réformes structurelles (taxe de l’énergie, changement climatique, DigiTax, taxe sur les transactions financières, assiette commune consolidée, TVA). C’est pour cette raison que j’ai proposé, ici-même, au Parlement européen de Strasbourg, le passage au vote à la majorité qualifiée en matière fiscale, au moyen des clauses passerelles qui permettent de faire passer les domaines dans lesquels les décisions sont prises par les États membres, à l’unanimité, vers la majorité qualifiée. Très concrètement, cela permettrait à l’Union européenne de réagir plus vite et plus efficacement et cela permettrait, demain, de renforcer la légitimité démocratique des décisions fiscales prises dans l’Union européenne. Demain, soyez-en conscients, Mesdames et Messieurs les parlementaires, si le passage au vote à la majorité qualifiée était décidé, le Parlement européen serait colégislateur et les intérêts de tous les Européens seraient mieux représentés. Cela me paraît important, au moment où le désir de représentation et la soif de démocratie des Européens sont si forts.

C’est la raison pour laquelle – je sais qu’il y a des élections qui arrivent –, je suggérerais modestement aux partis politiques de se pencher sur cette question: s’il y avait demain une très large majorité, ici, sur tous les bancs, pour réclamer ce passage, cela changerait la donne. Et certains ministres que j’ai vus hier ou à l’Ecofin, très réticents, ne pourraient pas ne pas en tenir compte.

Enfin, cela permettrait d’élargir le champ d’action de la politique fiscale en Europe. Nous pourrions poursuivre des objectifs sociaux plus larges, tels que la protection de l’environnement, au moyen d’une taxation des activités polluantes ou la régulation des marchés financiers ou bien une taxation des transactions financières.

J’appelle le Parlement européen à s’emparer franchement de cette proposition, à faire vivre le débat – il ne va pas se conclure maintenant – parce que c’est aussi une façon, pour cette institution, de renforcer son autorité.

Voilà, Mesdames et Messieurs les députés et, j’ose le dire, chers amis, la fiscalité est un instrument privilégié pour renforcer la justice dans l’Union européenne. Je regrette aujourd’hui que nous ne l’utilisions pas pleinement, alors même que le besoin de justice est de plus en plus fort chez beaucoup d’Européens, à quatre mois d’élections dont nous connaissons tous l’importance, j’appelle les États membres à s’emparer de ces sujets pour envoyer un signal fort à nos concitoyens et les convaincre, si besoin était, davantage encore de l’utilité de l’Europe.

Mais là, nous avons un beau cas d’utilité de l’Europe: sans Europe, nous ne pouvons pas lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, et l’Europe a montré qu’elle pouvait être un instrument efficace. Continuons dans cette direction, et merci pour votre attention ainsi que pour votre soutien.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati, on behalf of the PPE Group. – Mr President, fair and effective taxation has been one of the key policy priorities for the EU over the last several years. We have adopted a series of legislative acts that target tax avoidance, tax evasion and tax fraud. We firmly believe that taxes have to be paid where the value is created and that they have to be paid promptly and in full.

However, in spite of these efforts, the situation is still far from perfect. Globalisation and rapid technological change have opened ample ways for evading and avoiding taxes, especially for very large transnational companies, digital firms, and also when it comes to VAT on transactions in the EU. Revenue losses incurred by national budgets due to those tax abuses are estimated in hundreds of billions of euros annually. We must not tolerate this situation. Our citizens expect us to take decisive actions against these malpractices.

First, we have to fully enforce the existing legislation on a mandatory and automatic country-by-country reporting. Second, we have to take a tough stance on non-cooperative tax jurisdictions, including tax havens, and intensify efforts at OECD level to come up with a global solution. Third, fair taxation of digital companies needs to be implemented. Fourth, I call on Parliament and the Council to urgently arrive at a common position on Common Corporate Tax Base (CCTB) and Common Consolidated Corporate Tax base (CCCTB) files.

Finally, VAT fraud has to be effectively tackled with a combination of national and EU measures such as single electronic invoicing systems, split payments and automatic exchange of information.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je crois que ce débat vient à point nommé. Lorsque l’on regarde l’identité d’un ensemble politique, la façon dont il traite la justice fiscale en dit long sur la nature de son projet. Derrière une fiscalité s’expriment des priorités politiques, la possibilité de financer des services publics, une protection, une garantie des citoyens, autant de sujets qui sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de nos concitoyens.

Or, nous savons dorénavant que l’évasion fiscale est estimée à 825 milliards d’euros par an alors que le budget 2019 de l’Union est de moins de 150 milliards. Il y a là un fossé que nous ne pouvons accepter.

Nous avons besoin de lutter pour une meilleure identification et une plus grande sévérité vis-à-vis des paradis fiscaux. Aujourd’hui, une part croissante des revenus liés à la fiscalité provient de taxes sur la consommation, alors que la TVA représente entre 15 % et 25 % des recettes fiscales des États membres, sans compter la fraude dont ce mode de fiscalité est l’objet, alors que c’est une taxe qui n’assure pas la redistribution.

Nous avons besoin d’aller vers cette fiscalité du vingt-et-unième siècle, celle que nous avons votée, celle que nous avons adoptée, avec une assiette de l’impôt consolidée et une présence numérique identifiée comme base législative. C’est dans ce sens que nous pourrons aller vers davantage de fiscalité juste à l’échelle européenne, c’est une vraie priorité.

Et c’est en ce sens que le groupe socialiste porte la proposition d’un taux effectif de 18 % à travers toute l’Europe pour cet impôt sur les sociétés. Vous avez présenté une proposition par étapes pour lever l’obstacle de l’unanimité au Conseil. Je nous souhaite bonne chance dans cette voie, je ne sais pas jusqu’où nous pourrons aller mais je suis certaine que ce Parlement européen doit soutenir avec détermination cette opposition, car c’est le moyen d’avancer  «...» «(le Président retire la parole à l’oratrice)».

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, we zouden hier vandaag spreken over eerlijke belastingen voor een rechtvaardige samenleving. Maar als ik goed luister naar sommige collega's, dan hoor ik hen niet praten over eerlijke belastingen, maar over méér belastingen. Maar de mensen die werken, sparen en ondernemen, zijn net de mensen die onze welvaart op hun schouders dragen. Dankzij hen is er solidariteit mogelijk. En vandaag voelen zij zich in veel gevallen gestraft door de belastingen die al torenhoog zijn.

Nu hoor ik sommige collega's pleiten voor nog meer belastingen in naam van rechtvaardigheid. Maar jullie verwarren rechtvaardigheid met gedwongen gelijkheid. Jullie verwarren het geven van meer kansen met het opdringen van meer herverdeling.

Voor mij betekent rechtvaardigheid dat iedereen dezelfde kansen krijgt om zijn talenten ten volle te ontplooien, zonder oneerlijke regels die bepaalde groepen voortrekken, en zonder een beleid dat alleen in het voordeel is van bepaalde lobby's. Dat is rechtvaardigheid en daar is nog veel werk aan de winkel. Laten we dus daarop focussen en niet op het verhogen van belastingen.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, comisario, una de las claves para fortalecer el proyecto europeo es la reconstrucción de su vocación social. Una frase que resume a la perfección lo que eso quiere decir la pronunció el presidente del Gobierno vasco —el lehendakari— ante las autoridades comunitarias en Bilbao: es hora de dedicar al menos el mismo esfuerzo a rescatar personas que el que hemos dedicado a rescatar bancos.

Los recursos que necesitamos para ello proceden de nuestros sistemas fiscales. Evidentemente, la primera condición para que los impuestos se pongan al servicio de la redistribución de la riqueza que crea el desarrollo es que sean justos y sean progresivos. La segunda, que se dediquen a estimular la economía real y penalicen la especulación financiera. Y, además, que sean eficientes recaudando. Contribuir a ello desde el nivel europeo implica al menos control, coordinación y transparencia entre administraciones fiscales. Es imprescindible para plantar cara al fraude fiscal y las prácticas de elusión y planificación fiscal agresiva. Y mantener actitud coherente frente a los paraísos fiscales.

Es urgente también concluir con la armonización de los tipos de interés del impuesto de sociedades, y yo añadiría que los que gravan el patrimonio. Son ambas herramientas que utilizan los países por hacerse con contribuyentes. Contribuyen a deslocalizar la tributación del lugar en que se producen los beneficios y atentan contra las políticas de cohesión. Pero, además, reducen los ingresos fiscales en su conjunto. Son el origen, junto con la profundidad de la crisis, de muchos de los recortes que han afectado al gasto social en toda Europa.

Subsidiariedad también en el plano fiscal. Acercar la responsabilidad de la recaudación a la facultad de gastar es una herramienta magnífica para prevenir el déficit y estimular la economía real. Porque la capacidad de gasto va a depender de la recaudación. La proximidad previene además la corrupción y convierte la solidaridad, como acción colectiva, en una práctica más consistente. Así lo vienen demostrando décadas el concierto vasco y el convenio navarro, que podrían ser un excelente laboratorio para diseñar el funcionamiento de un ministerio europeo de Hacienda.

Finalmente, las instituciones europeas pueden hacer mucho para orientar el gasto público en favor de inversiones con valor social y europeo. Pero necesitan más recursos propios para convertir en determinantes sus operaciones de fomento y cofinanciación de obras públicas con valor añadido europeo; programas de apoyo a la economía real o a la convergencia y cohesión social. Por ahí comienza la soberanía europea. Por eso considero una buena idea que la tasa sobre transacciones financieras pueda contribuir a ese propósito.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Egal ob in Deutschland oder in der EU, unser Steuersystem ist ungerecht. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Allein in Deutschland kann sich fast jeder Dritte unerwartete Ausgaben in Höhe von bis zu 1 000 Euro derzeit nicht mehr leisten. In absoluten Zahlen betrifft das 20 830 000 Menschen allein in Deutschland. Zudem hat sich die Zahl der Kinder in Armut auf der einen Seite und die Zahl der Vermögensmillionäre auf der anderen Seite seit 2005 verdoppelt. Die Armut der einen ist der Reichtum der anderen.

Den Konzernen wird währenddessen das Steuerdumping leichtgemacht, was die EU—Mitgliedstaaten mehrere 100 Milliarden Euro – das ist schon gesagt worden – jährlich kostet. Spitzenverdiener und Vermögende werden mit Samthandschuhen angefasst, während die breite Masse zur Kasse gebeten wird. Die Mehrwertsteuer bleibt weiterhin eine der Haupteinnahmequellen für den Staat, während sich Gangster in Nadelstreifen bei ihrer Abzocke mit CumEX auf Kosten der Steuerzahler bereichern.

So ein Steuersystem ist Gift für die Gesellschaft, denn es zerstört den sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen hohe und effektive EU-weite Mindeststeuern für Unternehmen, um Steuerdumping zu verhindern, europaweite Standards für die Besteuerung von Vermögen und Spitzeneinkommen, eine Digitalsteuer, die ihren Namen auch verdient hat, und eine umfassende Finanztransaktionssteuer. So schaffen wir eine effektive Umverteilung von oben nach unten, die der wachsenden Ungleichheit entgegenwirkt.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vermutlich nichts in Europa gefährdet den sozialen Zusammenhalt so wie die großen Steuerungerechtigkeiten. Es zerstört das Vertrauen in die Demokratie, wenn Menschen das Gefühl haben, dass diejenigen, die eigentlich mehr zum sozialen Zusammenhalt beitragen könnten, gar nicht mehr effektiv zur Kasse gebeten werden. Es ist zentral, dass alle ihren fairen Beitrag zum Gemeinwesen beitragen.

Entgegen mancher Vorurteile ist in den letzten Jahren hier in Europa viel passiert. Fraktionsübergreifend hier im Europäischen Parlament haben wir die Kommission angetrieben, und die Kommission hat mehr sinnvolle Vorschläge gegen Finanzkriminalität und Steuerdumping vorgelegt als irgendeine Kommission vorher. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass, obwohl etliches davon beschlossen wurde, einige der ganz großen Vorschläge – gerade bei der Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung, bei der Digitalbesteuerung, bei der Transparenz über die Steuerzahlungen von Großunternehmen und die Maßnahmen gegen die 50 Milliarden schweren jährlichen Umsatzsteuerbetrügereien in Europa – bisher nicht beschlossen wurden.

Und der größte Hemmschuh ist, dass wir bei Steuerfragen nach wie vor das Einstimmigkeitsprinzip im Rat haben. Das ist der Bremsklotz für Steuergerechtigkeit in Europa. Und deshalb ist es richtig, dass wir dieses Prinzip der Einstimmigkeit im Rat überwinden.

Aber es sind eben nicht nur die einzelnen Steueroasen, die hier blockieren, sondern die Widersprüche zwischen der großen Einigkeit hier im Parlament und dem Verhalten der Mitgliedstaaten im Rat sind eklatant. Wir haben eine liberale Regierung in Holland, die blockiert europäische Steuerkooperation. Wir haben die große Koalition in Deutschland, die blockiert Steuertransparenz für Großunternehmen und die Digitalbesteuerung. Wir haben genauso christdemokratische Regierungen, die blockieren zum Beispiel aus Irland heraus die Steuerkooperation in Europa. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, passt nicht zusammen.

Wenn wir hier fraktionsübergreifend für Steuergerechtigkeit sorgen, so müssen das auch die Mitgliedsparteien und die entsprechenden Regierungen überall in Europa tun. Und deshalb: Lassen Sie uns dieses Thema der doppelten Sprache bei der Steuergerechtigkeit bitte in dieser Europawahl offen und ehrlich diskutieren, denn nur Europa kann durch Kooperation letztlich die Steueroasen schließen.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo a quasi cinque anni di distanza dallo scandalo LuxLeaks che ha visto coinvolte centinaia di aziende multinazionali che negli anni sono andate in Lussemburgo a firmare dei bei tax rulings per pagare anche meno dello 0,1 per cento di tasse quando, all'interno di diversi Stati membri dell'Unione europea, e soprattutto dell'eurozona, il livello di tassazione per le aziende raggiunge cifre ben più considerevoli.

Capite che con questa situazione tanti cittadini si disaffezionano all'Unione europea, quando vedono gli operati di questo organismo, che non riesce appunto a porre freno a queste pratiche e invece indica delle misure volte a riformare alcuni sistemi di alcuni paesi, come ad esempio il sistema delle pensioni in Italia o in Grecia richiedendo sempre un livellamento al ribasso per compensare alcuni squilibri e la non completezza dell'Unione monetaria.

In questa situazione quindi noi chiediamo perché il Commissario, con la stessa enfasi con cui chiede di applicare delle riforme ai paesi del Sud Europa, non chiede di applicare delle riforme ai paesi come l'Olanda e il Lussemburgo che aspettiamo tutti oramai da decenni, perché queste pratiche sono denunciate da diversi giornalisti investigativi che hanno rischiato anche portando avanti certe inchieste. Perché? Perché forse ci sono dietro dei poteri forti, il capitale come al solito, mentre invece è più facile punire i popoli che però puniranno voi molto probabilmente alle prossime elezioni.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, «une fiscalité équitable pour une société juste», en voilà un beau programme! Mais il est amusant de voir que c’est le groupe socialiste qui a demandé ce débat. Quelle ironie quand on sait que ce sont ces mêmes socialistes qui n’ont eu de cesse d’imposer une fiscalité confiscatoire totalement injuste et qui a eu pour seul résultat de dépouiller les classes moyennes et d’affaiblir leur pouvoir d’achat.

Pendant ce temps, les géants américains de l’internet, eux, ne paient pas ou peu d’impôts. En moyenne, les GAFA ne paient que 9 % d’impôt sur les sociétés dans l’Union européenne, contre environ 23 % pour les autres entreprises, et notamment les PME. Ce que les multinationales appellent l’optimisation fiscale est en réalité un vaste système d’évasion fiscale, qui use et abuse de toutes les failles de nos législations respectives. Bref, une sorte de fraude légale en bande organisée.

Nos différentes législations fiscales n’ont pas su s’adapter, c’est vrai, à l’économie numérique. Mais au lieu d’aider les États membres à lutter contre ces multinationales sans scrupules, l’Union européenne encourage la libre circulation des capitaux, mais aussi la libéralisation des services, en particulier depuis la fameuse directive Bolkenstein de 2006.

De son côté, Donald Trump, qui est très souvent critiqué dans cet hémicycle, lui, a su ouvrir la voie à la taxation des GAFA avec sa grande réforme fiscale de 2017.

De notre côté, nous devons défendre un principe simple et efficace: les multinationales doivent être taxées dans les pays où se trouvent leurs activités et où est généré leur chiffre d’affaires.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα εδώ για δίκαιη φορολογία, όταν η ίδια η Ένωση μέσω των πολιτικών λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής επιβάλλει σε ορισμένα κράτη μέλη εξωπραγματικές φορολογίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αποδεικνύουν για ποιον λόγο η φορολογία σήμερα είναι κάθε άλλο παρά δίκαιη. Κατέρρευσε η παραγωγή πλούτου και τα εισοδήματα, αλλά τα φορολογικά έσοδα όχι. Οι πολίτες βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και το μεγαλύτερο μέρος αυτών να πηγαίνει στο κράτος. Αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, μειώθηκε το αφορολόγητο όριο, καταργήθηκαν φοροαπαλλαγές και προστέθηκαν νέοι φόροι, π.χ. ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ. Μέσα σε οκτώ χρόνια οι έκτακτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία των πολιτών επταπλασιάστηκαν από 500 εκατομμύρια το 2008 σε 3,6 δις. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Η υψηλή φορολογία όχι απλά εμποδίζει την ανάπτυξη, αλλά οδηγεί και χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες εκτός αγοράς. Επιπλέον, η μη ανταποδοτικότητα της φορολογίας, καθώς μετά τα μνημόνια το επίπεδο των κοινωνικών παροχών και των κρατικών υπηρεσιών έχει υποβιβαστεί τρομερά...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine faire Unternehmensbesteuerung ist ein Ziel, auf das wir uns sicherlich alle einigen können. Die Debatte, wie wir zu diesem Ziel kommen, ist daher richtig, und sie ist wichtig. Mir ist aber auch wichtig, dass wir das Ganze auf der Basis von Fakten machen. Und Fakt ist: In dieser Wahlperiode ist beim Kampf für eine fairere Unternehmensbesteuerung einiges passiert. Das war auch ein Erfolg von uns als Europäischem Parlament, weil wir stets unbequem waren und den Finger in die Wunde gelegt haben.

Der Anti-BEPS-Aktionsplan wurde umgesetzt, der automatische Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden wurde ausgeweitet – das sollten wir alles nicht kleinreden. Bevor wir über immer neuere Maßnahmen nachdenken, ist es sicherlich nicht verkehrt, auch mal zu schauen, wie das Verabschiedete wirkt, ob noch Schlupflöcher offen sind und wo nachgebessert werden muss.

Von Forderungen wie der Einführung eines effektiven Mindeststeuersatzes für Unternehmen halte ich gar nichts. Ich finde auch die Aufregung darüber wenig nachvollziehbar, dass die effektiven Steuersätze in der Regel niedriger sind als die nominalen Steuersätze, denn Unternehmen machen von gesetzlich vorgeschriebenen und gewollten Abzugsposten Gebrauch, zum Beispiel für die Forschungsförderung oder Rückstellungen für die betriebliche Altersvorsorge.

Wollen wir das aufgeben, indem wir das Steuerrecht ändern? Oder haben wir nicht an anderer Stelle das Gegenteil von dem beschlossen? Deswegen sollten wir einfach ehrlich sein und diese Möglichkeiten auch weiterhin ermöglichen. Bevor wir also das Kind mit dem Bade ausschütten, bin ich sehr dafür, dass wir erst mal analysieren, was wir erreicht haben, und dann darauf aufbauend schauen, was wir noch tun müssen.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). – Herr Präsident! Ich möchte nahtlos anknüpfen an das, worauf der Kollege Giegold eben deutlich hingewiesen hat. Wenn wir in Europa in der Unternehmensbesteuerung weiterkommen wollen und wenn wir einen Zustand abschaffen wollen, den Herr Bay von der ENF ja eben gerade kritisiert hat, dann brauchen wir ein Instrumentarium auf europäischer Ebene, das es eben unmöglich macht, dass einzelne Mitgliedstaaten oder mehrere Mitgliedstaaten hier schlicht und einfach jede sinnvolle Weiterentwicklung verhindern, die es verunmöglicht, dass multinationale Unternehmen hier in dieser Europäischen Union anständig Steuern bezahlen.

Wenn wir auf europäischer Ebene dazu kommen wollen, dass im Vergleich zum Mittelstand – zu mittelständischen Unternehmen – multinationale Konzerne ihren Anteil an der Gesamtsteuerlast erbringen, dann wird das nur funktionieren, wenn wir über die europäische Ebene entsprechende Rahmenbedingungen setzen können. Und die werden niemals kommen, solange Einzelne oder der Zusammenschluss Weniger auf europäischer Ebene blockieren können, was sie wollen, weil wir Einstimmigkeit im Bereich Steuern haben.

Es ist deswegen das A und das O, es ist unabdingbar – wenn wir hier an dieser Stelle den entscheidenden Schritt für mehr Steuergerechtigkeit schaffen wollen –, dass wir hier von der Einstimmigkeit zu qualifizierten Mehrheitslösungen kommen.

Wenn wir das nicht schaffen, wenn die Zustände aufrechterhalten bleiben, die wir im Moment haben, dann wird genau das eintreten, was der Kollege Giegold ja vorhin auch skizziert hat, dass wir nämlich mangelnde Akzeptanz seitens der Bevölkerung für das gesamteuropäische System an dieser Stelle erleben werden. Und wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dass Europa hier für Steuergerechtigkeit zwischen kleinen und großen Unternehmen eintritt, wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dass Europa für Steuergerechtigkeit zwischen dem normalen lohnabhängigen Steuerzahler und multinationalen Konzernen eintritt, dann müssen wir an dieser Stelle auch liefern. Und dafür brauchen wir eine qualifizierte Mehrheit auf europäischer Ebene, denn nur so kann Europa wirkungsvoll agieren.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία προϋποθέτει το χτύπημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και το χτύπημα των πολιτικών του tax rulings που είδαμε με τα LuxLeaks στο Λουξεμβούργο του κυρίου Juncker και στην Ολλανδία του κυρίου Dijsselbloem. Προϋποθέτει ότι οι πολυεθνικές θα φορολογούνται στις χώρες στις οποίες βγάζουν τα κέρδη. Στην Ελλάδα, η τρόικα και το Εurogroup έχουν επιβάλει λιτότητα, βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, μείωση των συντάξεων και φορολεηλασία, η οποία πλέον έχει ενταθεί, καθώς αναγκάζεται ο ελληνικός λαός να πληρώνει 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα στις τσέπες των δανειστών. Αυτό μέχρι το 2022 και 2% επί του ΑΕΠ για τα επόμενα 38 χρόνια. Επιβλήθηκε ο ΕΝΦΙΑ. Επιβλήθηκε αυξημένος φόρος προστιθέμενης αξίας στα νησιά και αυξημένος φόρος πετρελαίου με αποτέλεσμα να ξεπαγιάσει η Ελλάδα. Δίκαιη κοινωνία θα υπάρξει μόνον όταν απαλλαγεί η Ελλάδα από την τρόικα και τους τοκογλύφους δανειστές.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Mr President, I have approached the question of taxation as a strong supporter of both global tax justice and of tax sovereignty for national parliaments. I support Member States cooperating to set EU-wide rules for tackling cross-border corporate tax avoidance and I’ve pressed the Irish Government to stop facilitating industrial-scale tax avoidance by some of the wealthiest companies in the world.

But tax justice is not the same as tax harmonisation, and I am resolutely opposed to the proposals made by the Commission to end unanimous decision-making in the Council. Millions of EU citizens, especially those in less powerful states, are concerned at this move towards qualified majority voting.

Let’s be clear about what this means. It means that a tax policy could be enforced on a country against the wishes of the democratically elected government of that state. Such a move would further alienate people of the EU from the EU institutions – exactly the opposite of what’s required. What we need is to build consensus for tackling tax avoidance together.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Mr President, the social contract is broken. In scenes reminiscent of our dangerous history, we are seeing revolutionaries of left and right in pitched battle on European streets. While I abhor their methods, I understand the sense of injustice that lies at the root of this conflict.

Since the financial crisis, inequality has sharpened, with those who caused the crisis continuing to accumulate wealth and power, while the pain is borne by the weak and the poor. I have always believed that inequality is corrosive and that societies and people flourish when there is justice and fairness, but even if you believe that inequality is the engine of innovation and growth, you must realise that you need social stability and public consent for your businesses to make their profits.

This Parliament has made great progress in the four investigatory committees on tax. I commend those Members who sit on the right side of this House for embracing the task of implementing a fair tax system, but I would implore them to share that message with their national governments, who are playing the beggar—thy—neighbour game at the behest of corporations and blocking any real progress towards a fair and equitable tax system in the Council.

Corporations have used the process of globalisation to shirk their tax responsibilities. The expansion of economic systems beyond the reach of national governments has allowed the selfish and the greedy to find ways to hoard their wealth at the expense of others. Ensuring that the rich and powerful, whether companies or individuals, pay a fair share of their income and profits in tax is a necessary requirement of establishing a new social contract in the age of globalisation.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). – Mr President, I hate tax. I think tax is the arbitrary taking from companies, from shareholders and from individuals of their hard—earned money. However, even from that point of view, you must understand – and I agree – that there is a requirement for tax in a civilised state. We need to look after those who require help, the weakest in society, and there need to be payments for defence, law and order, etcetera.

However, when you take a position whereby you are redistributing, through the will of the state, the tax that is taken from people, shareholders and companies, into what you think are the right priorities, you’re taking away the freedom of the individuals involved to spend how they wish. What’s more, when you talk about cohesive, Europe—wide taxation at the same rate, you are taking away people’s democratic ability to vote for a government with lower taxes.

Sometimes it may be the case that people want a government that will compete. I personally would like to see the UK tax burden, which is the highest since the war, reduced, and I would like us to have a competitive lower tax rate, simplified to stop avoidance but lower. I would like to encourage businesses and wealthy people to set up in the UK because we all benefit from the trade and investment that brings. If you are too cohesive and harmonised, you take away democracy and competition.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (ENF). – Voorzitter, belastingmoraal is een groot goed: het besef dat het rechtvaardig is om persoonlijk financieel bij te dragen aan de maatschappij die ook jou omvat, een maatschappij waarin je je geborgen en vrij voelt. Maar in Nederland zijn de belastingen nog nooit zo hoog geweest en de bevolking ervaart dus al twee decennia welvaartsverlies.

De enige reden waarom we het vandaag over belastingheffing hebben, is eigenlijk dat dit Parlement ook nog Europese belastingheffing wil. Bovenop de nationale belastingen moeten burgers ook nog een keer het feest hier betalen, een feest dat ook nog steeds duurder wordt.

Bovendien is de Europese Unie niet eens een maatschappij. Ooit bedoeld als vehikel om handel te kunnen drijven, is het tegenwoordig een ontspoord internationaal rechtssysteem. Niemand voelt zich daarin thuis. Steeds minder mensen voelen zich daarin vrij. Het is dus terecht dat de Europese Unie niet het recht heeft om zelfstandig belasting te heffen.

Voorzitter, dat moet ook zo blijven. De belastingen zijn namelijk al veel te hoog.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Herr Präsident! Ja, wenn ich hier den Kommissar höre, wenn ich die Argumente in dem Haus höre, dann sehe ich immer mehr: Da geht es offensichtlich um Steuerhinterziehung, es geht um Steuerparadiese. Natürlich ist es eine unglaubliche Ungerechtigkeit, wenn in einem Land wie Luxemburg heute die meisten Unternehmen nur 2,2 % der Steuern zahlen, wenn, wie wir eingangs hörten, Google und Facebook 0,8 oder 0,4 % der Steuern bezahlen. Das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Denn wie sehr würde sich doch der Arbeiter, der jeden Morgen zur Arbeit fährt und sich abends wieder durch den Stau zurückquält, freuen, wenn er nur 2,0 %, 0,4 % oder 0,8 % Steuern bezahlen müsste.

Und was geschieht denn mit diesen Steuern, die eingenommen werden? Die öffentlichen Aufträge, die öffentlichen Bauten – da steigen überall die Kosten, die explodieren. Was soll da der Bürger noch glauben, wenn er sieht, dass auf der anderen Seite Migranten bei uns alles frei bekommen: Kleidung frei, Wohnung frei, Essen frei, Arzt frei ....

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zahlen sind uns alle bekannt: Tausend Milliarden Euro an potenziellen Steuereinnahmen gehen uns pro Jahr verloren. Das sind ungefähr 2 000 Euro pro EU-Bürger. Ursache: Steuerflucht, Steuervermeidung und Steuerbetrug. Das ist ungerecht, und das ist unfair. Es zeigt sich auch, dass im Durchschnitt kleine und mittelständische Unternehmen 26 % Steuern bezahlen und Großkonzerne wie Google oder Amazon circa 1 %. Wir müssen diesen Zustand abstellen.

Aber es muss hier auch sehr deutlich gesagt werden: Die Vorschläge dazu haben die Kommission und das Europäische Parlament platziert. Gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage für Unternehmen, Country-by-country-Reporting für Unternehmen, die Digitalsteuer, die Finanztransaktionssteuer – alles das haben wir hier vereinbart und beschlossen. Wir scheitern immer an den gleichen Sachverhalten: der Uneinigkeit der Mitgliedstaaten, dem Mangel an europäischer Zusammenarbeit, der Uneinigkeit und dem Egoismus vieler und der Einstimmigkeitserfordernis im Rat. Wegen zu wenig Europa haben wir zu viele Steueroasen und zu wenig Handlungsmöglichkeit.

Für mehr Gerechtigkeit brauchen wir Mehrstimmigkeit statt Einstimmigkeit. Europäische Steuerpolitik ist die Voraussetzung, um die Ungerechtigkeiten zu beseitigen und Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erarbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, lei che rappresenta un governo socialista ed è alla Presidenza del Consiglio ha un'occasione storica. Come ha sentito, questo Parlamento è tutto favorevole all'idea che il Consiglio decida, usando la clausola "passerella" all'unanimità di votare d'ora in poi sulle materie fiscali a maggioranza, elemento essenziale perché si possano prendere delle decisioni sulle quali tutti, come vede, persino l'estrema destra, in larga parte concordiamo, almeno tutti quelli che pensano di restare all'interno dell'Unione europea. Quindi io le suggerisco veramente di cogliere questa occasione e di darci un segnale che esistono anche governi in Europa capaci di modificare il corso della realtà nel Consiglio e non solo nel Parlamento.

Signor Commissario Moscovici, io credo che Lei abbia toccato molti punti importanti e che noi assolutamente condividiamo. Le chiedo però di affrontare il problema anche di una direttiva più generale...

(Il Presidente interrompe l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, verotuksen oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan luominen ovat asioita, joita me kaikki, tai ainakin useimmat, täällä haluamme. Silti jokin mystinen voima vaikuttaa estävän oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Kansainväliset suuryritykset, joilla on vaikutusvaltaa osallistua myös verolainsäädännön suunnitteluun sekä kykyä palkata lukuisia huippuasiantuntijoita verokikkailun malleja suunnittelemaan ja edistämään, maksavat lähes poikkeuksetta huomattavasti alhaisempia veroja kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Räikeimmissä tapauksissa näiden suuryritysten veroprosentit jäävät jopa alle yhden prosentin.

Verojen välttelyyn ovat osallistuneet monet yksityiset terveyspalveluita tarjoavat yritykset, jotka ovat olleet Suomessa otsikoissa myös vakavista vanhustenhoidon laiminlyönneistä. Nämä yritykset elävät verorahojen turvin, mutta härskeimmät niistä eivät itse halua osallistua oman osuutensa maksamiseen. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä ja siihen meidän on puututtava kovalla kädellä.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señor presidente, esta ha sido la legislatura de los grandes escándalos fiscales: los papeles de Panamá, los papeles del paraíso, LuxLeaks, el escándalo «cum-ex» y tantos otros. La libertad de movimiento de capitales, la existencia en la Unión de auténticas guaridas fiscales, como Luxemburgo o Malta, y la impunidad de los grandes bancos hacen de la Unión Europea un auténtico paraíso para los evasores: un gran coladero de evasión fiscal, elusión y lavado de dinero.

Pero este paraíso solo está al alcance de los dioses del mercado y de las grandes fortunas. En cambio, la ciudadanía se enfrenta a impuestos indirectos cada vez más regresivos y cada vez más abusivos, precariedad laboral, diez años de recortes y de austeridad. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo solo aprobamos recomendaciones y las instituciones europeas adoptan medidas y directivas puramente cosméticas.

O nos tomamos en serio la justicia fiscal o la ciudadanía perderá la poca confianza que le queda en estas instituciones. Tenemos que tomar partido por la justicia fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). – Monsieur le Président, la surexploitation des ressources et l’inégale distribution des richesses ont toujours joué un rôle central dans le processus d’effondrement des civilisations. Tel fût le constat des chercheurs de la Nasa en 2014.

Depuis, les inégalités continuent de s’aggraver. Nous vivons dans un monde où 26 milliardaires possèdent autant de richesses que 3,8 milliards d’habitants. Rien qu’en France, les 10 % les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses mondiales. Ce n’est pas normal. Les citoyens, fatigués de ces inégalités, ne s’y trompent pas. N’attendons plus pour réduire ces insupportables écarts de richesses.

Il faut une fiscalité plus juste, une fiscalité à la fois plus sociale et plus écologique, qui accompagne l’indispensable transition énergétique tout en aidant les plus modestes, car les deux doivent aller de pair.

Une fiscalité plus juste, c’est aussi la fin des privilèges, la fin de l’impunité vis-à-vis des individus et des multinationales qui pratiquent si facilement l’évasion fiscale. C’est un choix politique, dont dépend l’avenir de nos sociétés.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario Moscovici, Lei qualche tempo fa ha ammesso che nell'Unione europea ci sono ben sette paesi che attuano una pianificazione fiscale, diciamo così, aggressiva. Io credo che bisogna chiamarla col proprio nome, con il nome appropriato che vuol dire "paradisi fiscali", e credo che bisogna fare anche i nomi di questi paradisi fiscali: sono Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e i Paesi Bassi. A questa lista bisogna aggiungere anche il paradiso fiscale più nascosto dell'Unione europea, cioè la Germania che possiede ben il 5 % del mercato globale dei servizi finanziari offshore, risultando paradiso fiscale più di Dubai, più dell'Olanda e più di Panama.

Ora, questi paesi fanno favori alle grandi multinazionali – è stato già detto –, facendogli pagare meno interessi e addirittura non facendogli pagare tasse sui dividendi, con la conseguenza di avere una penalizzazione e di distruggere progressivamente il mercato interno dell'Unione, come è successo per la Apple e per la Nike.

E allora a che cosa serve rafforzare la cooperazione e migliorare il coordinamento per evitare frodi fiscali quando poi ci sono questi Stati membri che si comportano da veri paradisi fiscali, che agiscono in disuso indisturbati come paradisi fiscali all'interno dell'Unione? Bene la ridiscussione sull'unanimità, ma io chiedo perché mai la Commissione dice di voler agire soltanto adesso, mentre per cinque anni – siamo a fine mandato – ha fatto finta di non vedere questo furto da parte di alcuni Stati che fanno parte dell'Unione ma che in questo modo la danneggiano irrimediabilmente.

 
  
  

PREȘEDINȚIA: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Żółtek (ENF). – Panie Przewodniczący! Tak! Opodatkowanie powinno być uczciwe, czyli małe proste podatki, tylko takie, by utrzymać struktury państw, zapewnić bezpieczeństwo i porządek. A co robi Unia? Walczy z każdym krajem, który ma małe podatki. Wymusza ogromną akcyzę na energię, paliwo. Ściąga haracz na swoją potworną administrację. Tworzy skomplikowane i głupie prawo, które powoduje rozrost biurokracji i zniewolenie obywateli. Dzisiaj z uczciwej pracy ludzi w Europie żyją lenie, cwaniacy, biurokracja i miliony imigrantów ściągniętych darmowym zasiłkiem do Europy. Dzisiejsza Unia Europejska to krwiopijca wysysający z obywateli Europy większość ich zarobków i chęć do pracy.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Comissário Moscovici, a propósito deste problema o senhor comissário veio trazer a questão da cláusula passerelle e, no fundo, da transformação da unanimidade na criação de receitas para a transformação em maioria qualificada.

Eu vou dar-lhe uma novidade, que talvez não saiba, Senhor Moscovici, e a novidade é a seguinte: é que no acordo que o Partido Socialista, que está no Governo em Portugal, do ministro Mário Centeno, celebrou com o PSD sobre o financiamento do orçamento europeu, a propósito do futuro das políticas de coesão, estabeleceu, efetivamente, o seguinte: “Acentuando a reserva da soberania dos Estados-Membros na criação de impostos é essencial reforçar a receita do orçamento europeu sem penalizar os contribuintes”.

Portanto, estabeleceu que há uma reserva de impostos nacional e, portanto, eu quero saber se o ministro Mário Centeno, no Ecofin, defendeu a posição que o Partido Socialista subscreveu no acordo sobre o quadro financeiro futuro que é de que as receitas da União Europeia têm de passar depois pelos parlamentos nacionais.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhor Presidente, concorrência leal, justiça social não existem numa União em que os Estados-Membros rivalizam no dumping fiscal deixando uns serem infernos fiscais de outros e todos serem paraísos fiscais de cleptocracias do planeta.

Em Portugal, a Troika abençoou a amnistia fiscal de 2012. Uma massiva operação de branqueamento de capitais, enquanto subiam brutalmente os impostos sobre quem os paga.

Injustiça chocante é o Estado português, enquanto continua a usar dinheiro dos contribuintes para salvar bancos, nada ter, até hoje, recuperado de ativos no exterior revelados pelos sucessivos escândalos financeiros, incluindo o criminoso apagão fiscal que, entre 2011 e 2015, sob o olhar da Troika, permitiu o desvio de mais de dez mil milhões de euros para offshores sem controlo fiscal ou de branqueamento.

Sim, o caminho da justiça fiscal passa pela União Europeia. Que país sozinho consegue deixar os gigantes da tecnologia decretarem impostos sobre transações financeiras? Para não falar da CCCTB ou da premente reforma do IVA para acabar com a fraude fiscal que dá biliões à criminalidade organizada, incluindo grupos terroristas.

Para isso precisamos, absolutamente, de acabar com a unanimidade no Conselho nas questões fiscais. A chocante injustiça fiscal está a pôr em causa a democracia na Europa, está a pôr em causa a própria União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR). – Herr Präsident! Hier wird über Steuervermeidung gesprochen und über Schlupflöcher. Im Prinzip geht es hier in diesem Haus nur um Steuerwettbewerb. Man will den Steuerwettbewerb zwischen Nationen abschaffen. Und wenn Herr Giegold und Herr Simon sagen, wir brauchen das Einstimmigkeitsprinzip, dann ist es genau das: Man will den Steuerwettbewerb nicht, man will das Steuerkartell.

Und jeder weiß: Ein Steuerkartell führt zu höheren Steuern – das ist der Sinn des Steuerkartells. Das wird ja auch gesagt: Gerechtere Steuern sind hier für Sie höhere Steuern. Nein! Höhere Steuern belasten den Konsumenten und die Unternehmen, und dann kommt die Digitalsteuer. Ich weiß gar nicht, was das alles soll.

Ich meine, es gibt Überwälzungstheorien: Diejenigen, die Steuern zahlen, sind nicht diejenigen, die die Steuern auch tragen. Ich möchte gerne etwas sehen, was die Theorien und die Fakten der Steuerüberwälzung angeht. Niemand in diesem Hause hat geprüft, was mit dem Geld geschieht, das verdient worden ist. Wenn es wieder reinvestiert worden ist, ist es ja gut investiert, denn wenn es an die Staaten ausgeschüttet wird, wird etwas sozial Unsinniges gemacht. Wichtig ist, dass die Unternehmen investieren. Darauf kommt es an.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Mr President, taxes are always paid by the taxpayers. You can hear that in the name. It doesn’t matter how you do it, but it will always be the taxpayers who pay tax, and the fact is that in the European Union we have the highest taxes in the world.

European taxpayers are paying much more tax – 10% to 15% higher – than any of the economies competing with us. That’s a problem for jobs and investment which we won’t solve by having even higher taxes at European level, although you over there always believe that higher taxes are fair and just. It is fair and just that people can live on their incomes. It is fair and just that we can attract investment and get new jobs and more taxpayers: thatʼs fair and just.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D). – Voorzitter, 26 miljardairs, onder wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Bill Gates, bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. De techgiganten zijn de grootste bedrijven ter wereld en betalen de minste belasting. De 99 % van de werkenden leggen het dus af tegen de 1 % van het grote geld en de big data. Eerlijke belastingheffing, eerlijk delen. Dat principe moeten we in ere herstellen, zodat íedereen een eerlijke belastingbijdrage betaalt, ook de multinationals en de miljardairs.

Europa kan dat op twee manieren doen. Ten eerste met een structurele hervorming van de winstbelasting. De huidige stelsels zijn gedateerd, niet opgewassen tegen financiering via de Kaaimaneilanden of intellectueel eigendom in Bermuda. Voortaan moeten landen weer bepalen waar bedrijven winst maken en dus ook waar ze belasting betalen. De geconsolideerde grondslag, de CCTB, is precies een voorstel daartoe en Europa moet daarvoor kiezen. Want waarom gaan hervormingen wel over zorg, de werkloosheidwet en pensioen, en niet over winstbelasting?

Ten tweede door middel van een belasting van de digitale economie. De ongelijkheid dat de grootste bedrijven in de wereld de minste belastingen betalen, schreeuwt om actie. De digitax voor adverteerders als Google en Facebook, maar ook voor Uber en Airbnb, mag niet wachten. Dat moet nu.

Maar belastingpiraten als Nederland, Ierland, Luxemburg en Malta houden dat tegen en willen de belastingwedloop voortzetten, zogenaamd uit eigenbelang, maar uiteindelijk ten gunste van het grootbedrijf en zijn aandeelhouders.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Vážený pán predsedajúci, každá daň je nedobrovoľný transfer od daňovníka do verejných rozpočtov. Je preto veľmi dôležité, aby právomoc zdaňovať ostala u členských štátov, pretože len tieto majú skutočnú demokratickú legitimáciu na zdaňovanie občanov. Konkurencia daňových systémov a daňových sadzieb je dobrá pre Európsku úniu. Je to to, čo vedie tendenčne k nižším daniam – to chceme, ak máme byť konkurencieschopní vo svete. Čo je však dôležité a čo Komisia musí robiť, je dbať na to, aby štáty súťažili férovo, aby sa nestalo, že niektoré krajiny, ako napríklad Luxembursko, dohadujú špeciálne daňové režimy s veľkými koncernami, ako sa to dialo za čias terajšieho predsedu Komisie pána Junckera, keď bol ešte premiérom Luxemburska.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário Moscovici, Portugal é uma nação soberana, não é uma região da União Europeia. Eu acredito numa Europa de Nações.

A capacidade de lançar e de cobrar impostos é uma das manifestações soberanas dos países que não aceito - quando Portugal no Conselho já só representa um voto - que o primeiro—ministro português, António Costa, venda a Bruxelas a preço de saldo.

Era o que mais faltava, que dezasseis países apenas, por exemplo, decidissem lançar impostos sobre o mar português e Portugal, através do seu governo, não pudesse dizer “não”. Era o que mais faltava!

Nós somos absolutamente contra o fim da unanimidade no Conselho em matéria fiscal. Aliás, pergunto como é que a Comissão não sabe que o artigo 355.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia expressamente proíbe o afastamento da unanimidade, quando em causa estejam recursos próprios?

Já agora, Senhor Comissário, estamos a três meses de eleições, depois queixam-se que os populismos crescem. Acha normal que, a três meses das eleições, nas costas dos parlamentos nacionais, se decida o fim da unanimidade dos Estados, o fim do direito de veto? Já agora que diferença entre o General De Gaulle, que foi quem fixou a unanimidade, um grande estadista europeu, por causa dos interesses vitais dos Estados, e o socialista Pierre Moscovici e o português António Costa decididos a venderem os interesses vitais dos seus países.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Herr Präsident! Bei der Steuergerechtigkeit ist es nicht fünf Minuten vor zwölf, sondern es ist fünf Minuten nach zwölf. Die Kommission – Herr Kommissar Moscovici, Sie haben Ihre Aufgabe gemacht, wir im Europäischen Parlament haben das gemacht. Jetzt liegt es an den geschätzten Finanzministern, überall da draußen in Europa, zu handeln. Bitte tun Sie das!

Nehmen Sie das mit auf den Weg: Unvorstellbare 825 Milliarden Euro sind es, die uns durch Steuerbetrug, durch Steuerhinterziehung pro Jahr verlorengehen. Was könnten wir mit diesem Geld nicht alles machen! Vierzigmal die Europäische Jugendgarantie beispielsweise finanzieren, also vierzigmal arbeitslosen Jugendlichen in Europa aus der Misere helfen. Für Österreich, was bedeutet das für mein Heimatland? Knapp 13 Milliarden Euro! Was können wir damit tun? Das ist fast die Hälfte der Ausgaben für das Gesundheitssystem. Also unvorstellbare Dinge, die die Menschen auch in Europa brauchen.

Und daher muss die Einstimmigkeit weg. Geschätzte Finanzminister, handeln Sie! Es ist wirklich allerhöchste Zeit!

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, u ovom domu često raspravljamo o poštenom oporezivanju. Rekla bih da je to zato što je teško postići konsenzus oko toga što bi to u kontekstu oporezivanja bilo pošteno. Neki smatraju da bi imućni trebali pokrivati praktički sve porezne prihode države, a drugi misle da je nužno smanjiti porezni pritisak kako bi oni s više novca mogli uložiti u dobre projekte i stvoriti nove poslove. 

Važno je pronaći ravnotežu i oporezivati onoliko koliko je potrebno da bi se prikupilo dovoljno sredstava za kvalitetne javne usluge, a da se pritom ne ugrozi prosperitet samih poreznih obveznika. Da bi to bilo moguće, javni sektor treba svesti na razumnu mjeru i javnu potrošnju držati pod kontrolom. 

Država uvijek može više trošiti i nikad joj nije dovoljno. Rastom javnog sektora u pravilu raste i neučinkovitost pa pružanje javnih usluga treba obavljati u partnerstvu s privatnim sektorom. To ostavlja dovoljno prostora za uvođenje stopa koje neće ugušiti porezne obveznike ili ih primorati na izbjegavanje plaćanja poreza. Smatram da je to pravi put prema pravednom oporezivanju.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Od razu zaznaczę, że dla mnie wystąpienie pana komisarza było więcej niż satysfakcjonujące. Przede wszystkim dlatego, że nie ograniczył się tylko i wyłącznie do tej problematyki, ale był w stanie szczerzej pokazać, jak on wygląda w systemie rozmaitych zobowiązań finansowych w Europie. Na co chcę zwrócić uwagę? Przede wszystkim na fakt, że sam nie za bardzo wierzę w to, aby można było stworzyć idealny, powszechny, sprawiedliwy, uczciwy system podatkowy. Natomiast wierzę rzeczywiście, że to powinno być naszym celem i według mojej oceny wiele głosów na tej sali do tego zmierzało. Jakie będą szanse na realizację tego zasadniczego celu? – duże pod trzema warunkami, czterema może. Po pierwsze, im mniej luk, rozmaitych różnic podatkowych w Europie, tym lepiej. Po drugie, podatki powinny być oczywiście powszechne i nieuniknione, czyli automatyczność będzie tu sprzyjać racjonalności. Na to chcę zwrócić uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour ce débat qui montre votre intérêt pour ces sujets et aussi, par-delà les différences de sensibilité – qui sont normales, puisque vous êtes des hommes et des femmes politiques – une certaine convergence de vue, en tout cas ce que je conçois comme une convergence majoritaire de vue, que j’ai d’ailleurs constatée depuis le début de mon mandat et de notre travail commun.

Nous avons fait beaucoup ensemble et je crois que nous devons en être fiers. Le mandat de cette Commission et le mandat de ce Parlement européen auront été marqués par des avancées absolument décisives en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, totalement sans précédent, et nos concitoyens doivent en être conscients. Je pense que cela fait partie des acquis très forts dans cette période où on combat parfois l’Europe, où on la critique, où on s’interroge. Mais il reste beaucoup à faire et je vais me concentrer très vite sur trois dossiers qui, à mes yeux, sont importants.

Le premier, c’est la révision de la liste noire des paradis fiscaux. L’enjeu est de voir – comme je l’ai dit – quels engagements ont été pris et tenus par les États tiers, pour voir si le dispositif global a été efficace. J’en suis persuadé, je sais que de nombreux engagements ont été pris, il va maintenant falloir que les États membres arrêtent les nouvelles listes, tant la liste noire que la liste grise. On verra – je le crois – pas mal de pays sortir des listes noires et grises, et d’autres y entrer, parce qu’en vérité des mouvements absolument spectaculaires auront été accomplis. Je tiens à dire ici que sans le processus d’inscription sur les listes de l’Union, tout cela n’aurait pas été possible.

Le deuxième, c’est la taxe sur les géants du numérique. J’ai conscience qu’il sera difficile de convaincre les quelques États membres qui y sont opposés, mais il faudra faire vivre le débat, insister sur la nécessité de préserver le marché intérieur, alors que de plus en plus d’États avancent seuls. Il faut aussi, je le crois, continuer de militer pour cela, le temps pour les européennes est aussi important. Enfin, j’ajoute qu’il faudra poursuivre les discussions sur la taxation du numérique, où l’Union européenne devra défendre une position claire et coordonnée. Des progrès sont faits à l’OCDE et le sujet sera aussi abordé lors du G20 à Osaka. Il faut inviter tous nos partenaires à s’emparer de cette problématique car une réponse globale reste la plus appropriée.

Le troisième, c’est le passage du vote à la majorité qualifiée. Il a animé vos débats et cela ne me surprend pas complètement, je le trouve tout à fait naturel. Ce n’est pas un socialiste qui le propose – je suis un socialiste –, c’est la Commission qui a fait une communication sur ce sujet et vous savez bien que la majorité de la Commission est plutôt PPE que socialiste, en vérité. Pourquoi le fait-elle? Parce qu’elle constate que le véritable problème pour nous n’est pas le niveau de taxation, ou les taux de taxation – nous ne proposons même pas d’y revenir, nous n’avons pas la compétence –, mais plutôt la technologie, les fuites, les pertes de ressources, ces grandes multinationales qui ne payent pas leurs impôts. Franchement, si nous étions capables de récupérer toute la fraude, par exemple à la TVA, et de faire payer les multinationales de l’internet, je prends ces deux exemples, alors pensez-vous vraiment que notre souveraineté nationale en sortirait affaiblie? J’ajoute que le vote à la majorité qualifiée est devenu la règle dans presque tous les domaines dans l’Union européenne. Je prends l’exemple de la coopération judiciaire et policière.

Qui me fera croire que c’est plus compliqué de le faire en matière fiscale que dans ces matières, qui sont des domaines de souveraineté tellement chers aux États? Mais je ne veux pas là préempter le débat; je sais qu’il n’y aura pas de décision prise dans ce mandat, mais j’ai voulu lancer ce débat. Pourquoi? Parce que c’est un grand débat citoyen et, je le redis, j’espère que le prochain Parlement européen sera composé de parlementaires qui seront attachés à la démocratie et aussi aux pouvoirs du Parlement, au contrôle sur le Conseil, et qu’ils presseront les ministres d’aller dans ce sens-là, parce qu’il s’agit en réalité de combats d’arrière-garde. Je ne sais pas quand cela se fera, mais cela se fera, simplement parce que c’est le sens de l’histoire. Ou bien nous décidons que l’Europe s’arrête et que nous ne sommes pas capables d’avoir une vraie taxation de l’énergie, une vraie taxation pour lutter contre le changement climatique, une vraie taxation du numérique, une vraie taxation des transactions financières et que nous sommes impuissants dans un contexte où d’autres – la Chine et les États-Unis, pour ne pas les nommer – sont capables de se protéger, d’être extrêmement offensifs sur le terrain fiscal.

Voilà pourquoi je pense que ce débat est un débat sain, qu’il faut prendre avec calme et où des arguments vrais doivent être échangés. Je suis prêt à le mener jusqu’au terme de mon mandat, parce que je crois très profondément à cela et parce que c’était le moment de le faire, alors que les citoyens vont justement débattre de ces questions. Je sais que, maintenant, les questions de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales sont tout en haut de l’agenda européen. Nous aurons encore beaucoup de choses à voir ensemble, beaucoup de combats à mener ensemble, et je veux vous assurer que jusqu’au terme de mon mandat, jusqu’au terme du mandat de cette Commission, je serai à votre disposition pour faire avancer cette cause à laquelle j’ai vraiment, depuis que je suis commissaire européen, voué une grande partie de mon temps, une grande partie de mon énergie parce que je pense qu’elle est, tout simplement, très utile, utile à l’Europe, utile aux Européens.

 
  
MPphoto
 

  George Ciamba, President-in-Office of the Council. – Mr President, thank you so much for inviting the Council to the debate. We heard a lot of interesting thoughts and we listened to you and the bottom line of the debate today is that we share common values and we should continue to work together so that the tax systems of the EU Member States are fair and they contribute to our objective of a just society. We should not forget about the social dimension of taxation that was much highlighted today. We fully agree with the Presidency of the Council that this should be the case.

At the same time, I think there was an issue everybody touched upon, which is to use qualified majority voting for taxation. You know very well that, under the current rules, in order to change the way you vote you need a decision of the European Council and this has to be followed by the agreement of all national parliaments. I think that the first step in that direction started with the communication of the Commission. It’s important that the dialogue on all these aspects has already begun. I think every one of us in the Presidency of the Council especially is scrutinising the communication of the Commission in order to build upon and take stock of the ideas that are there and to pass them to our leaders and our democratically elected national parliaments so that they reflect more thoroughly on these issues.

I would like to express, on behalf of the Council, that we are confident that the Member States will continue to find the best way forward together and we will do our utmost as Presidency to contribute to this objective during our term.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – What should be a normal, ongoing quest to ensure that taxes are just and fair and are being paid, has been transformed into a wholesale exercise to bring about harmonisation of income and company taxes across the EU. The claim is that unfair tax competition needs to be eliminated. But harmonisation would favour the more advanced economies of the Union. The centrifugal forces in the Union that apply under eurozone, single market rules would continue to strengthen, reinforcing the divergences between regions that have emerged over the years. In reality, the only way by which the peripheral economies of the Union can reduce the lags between their economic performance and that of the ‘centre’ is by having recourse to tax flexibility. If even this is removed, then the only policy adjustment to reverse economic downturns will be a reinforced internal devaluation underpinned by austerity policies. That will become increasingly unacceptable to European citizens. Indeed, another aspect of the current political discourse about taxation abuse is that it provides a ‘progressive’ screen for political actors who back antisocial austerity policies. To counter tax abuses (which may or may not be rampant), what is needed is not harmonisation but total transparency in the administration of taxes.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Vsakokrat, ko na evropski ravni sprejmemo novo davčno zakonodajo, me volivci vprašajo, kaj bo sedaj novega. Ali bomo končno lahko ujeli tiste, ki svoje dobičke spretno skrivajo v davčnih oazah, ali bodo novi ukrepi le nova ovira mikro podjetnikom, ki se že tako vsakodnevno borijo z birokracijo.

Tudi jaz imam dvome v to, da bomo kdaj prišli na zeleno vejo. Z razvojem trgov in poslovanja se nam sproti odpirajo področja, za katera davčna zakonodaja ne velja. Spretni davčni svetovalci so vedno korak pred nami in tako skrbijo za nepoštenost pri obdavčitvah.

Kljub temu bi ob tej priložnosti rada pohvalila delo Komisije, ki se trudi, da temu ne bi bilo tako, in hkrati opozorila države članice, naj se držijo pravil, ki jih sprejmejo na evropski ravni, saj bomo le tako ohranili zaupanje v evropski projekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. – Eerlijke belastingen zijn een prioriteit. Dat is nu zo en dat moet altijd zo zijn. Maar het kan nog beter. Google, Facebook en andere internetgiganten krijgen dure cadeaus van de lidstaten. Europeanen verliezen 825 miljard euro per jaar aan belastingontwijking. Dit betekent 1650 euro per Europese burger, per jaar. Dit kan niet blijven duren.

Vanuit democratisch oogpunt is het cruciaal dat er iets verandert. Als dit niet gebeurt, komt de legitimiteit van de Unie in het gedrang. Maar nog veel belangrijker is dat geld van Europeanen dat nu gewoon verdwijnt, weer in de Europese samenleving kan worden geïnvesteerd. Als we zorgen dat de belastingen eerlijker verspreid worden over burgers en bedrijven, kan iedereen meegenieten van het systeem. Dan hoeven geen onredelijk hoge bijdragen betaald te worden.

We geloven dat een rechtvaardige wereld mogelijk is. We moeten dan ook alle stappen ondernemen die mogelijk zijn om hiertoe te komen. Daarvoor is de medewerking van de lidstaten vereist. Op een efficiënte manier onderhandelen, kan volgens ons alleen door een afschaffing van unanimiteit in de Raad.

 
  
MPphoto
 
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE), schriftelijk. – Ons belastingssysteem is duidelijk niet meer van deze tijd. Digitalisering en globalisering zorgen ervoor dat grenzen vervagen en dat bedrijven hun winst gemakkelijk doorsluizen naar waar deze het minst wordt belast. Qua fiscaliteit, daarentegen, blijven we halsstarrig vasthouden aan onze soevereiniteit. Maar hoe soeverein zijn we als er straks niks meer is om te belasten? Voor mij is het simpel: belastingen moeten worden betaald waar de economische activiteit zich afspeelt. Zolang we dat niet kunnen regelen, moeten we niet verbaasd zijn als multinationals en internetbedrijven gemiddeld nog niet de helft bijdragen van wat onze kmo's betalen. Daarom moeten we dringend werk maken van dossiers zoals de CCCTB en een digitale belasting.

De EU zou een trendsetter moeten zijn, maar ze verlamt zichzelf door ruzies en onderlinge veto's in de Raad van ministers. De Europese Commissie heeft het debat geopend over de afschaffing van de unanimiteitsregel in de Europese fiscale besluitvorming. Er zal politieke moed voor nodig zijn, maar laten we hier nu eens en voor altijd een einde aan maken zodat we noodzakelijke zaken kunnen aanpakken.

 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου