Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0354(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0274/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0274/2018

Debates :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Balsojumi :

PV 14/02/2019 - 10.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0123

Debašu stenogramma
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

23. Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Ivan Štefanec, au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)) (A8-0274/2018).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Štefanec, spravodajca – Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni, dokončenie jednotného trhu v oblasti tovarov a služieb je jednou z kľúčových priorít Európskej únie v ekonomickej oblasti. Európsky trh predstavuje až šestinu všetkého svetového obchodu s tovarom a vytvára približne 25 % HDP Európskej únie a 75 % obchodu v rámci Únie. Preto je nevyhnutné naďalej podporovať voľný pohyb tovaru a služieb medzi jednotlivými členskými štátmi, ako i vytvárať priaznivé podmienky pre obchod s tretími krajinami, pretože jednotný trh a voľný pohyb výrobkov je jedným z atribútov pre úspešné fungovanie Únie. Avšak nie vždy existujú spoločné pravidlá medzi jednotlivými členskými štátmi a nie vždy sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania.

Čo v praxi znamená, že pokiaľ neexistujú špecifické právne predpisy Únie, členské štáty majú voľnosť pri stanovení vnútroštátnych pravidiel určujúcich požiadavky, ktoré musia výrobky spĺňať. Takéto vnútroštátne požiadavky môžu súčasne existovať v rôznych členských štátoch, ak sa však medzi sebou líšia, môžu vytvárať prekážky obchodu v rámci Únie. Podľa zásady vzájomného uznávania sa vyžaduje, aby tovar, ktorý je uvedený na trh v súlade s právnymi predpismi v inom štáte, nebol zakázaný v inom štáte, pokiaľ druhý štát nemá primerané dôvody na zákaz alebo obmedzenie jeho predaja. Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky, ktoré nepatria pod harmonizované právne predpisy Únie alebo im len čiastočne podliehajú, napríklad na široký sortiment spotrebiteľských výrobkov, ako je textil, obuv, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, šperky, stolový riad alebo nábytok.

Tento tovar predstavuje približne 20 % trhu. Keďže sa však zistilo, že vzájomné uznávanie nie vždy funguje, nové nariadenie o vzájomnom uznávaní tovaru má za cieľ zlepšiť fungovanie tohto princípu a zabezpečiť dodržiavanie existujúcich práv a povinností, ktoré zo zásady vzájomného uznávania vyplývajú. Prijatie tohto nariadenia je aj odpoveďou na nedostatočné uplatňovanie zásady vzájomného uznávania v oblasti tovaru v dôsledku nedostatočnej informovanosti o tejto zásade, právnej neistoty pri jej uplatňovaní a nedostatočnej administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi. V praxi to znamená, že členské štáty majú aj naďalej možnosť chrániť svoje legitímne vnútroštátne verejné ciele a obmedzovať uvádzanie výrobkov na trh, aj keď je inde uvedený trh v súlade s právnymi predpismi, pokiaľ nie je rozhodnutie odôvodnené a primerané.

Som veľmi rád, že som mal možnosť pracovať ako spravodajca na tomto významnom návrhu pre zlepšenie fungovania jednotného trhu. Taktiež som veľmi rád, že sa nám spolu s kolegislátormi Radou a Komisiou podarilo v trialógoch nájsť spoločnú reč pri texte nariadenia, a tak zlepšiť fungovanie tohto princípu.

Za kľúčové body považujem, po prvé, väčšie využitie princípu vzájomného uznávania tovarov, po druhé, zvýšenie právnej istoty pre malé a stredné podniky, čo povedie k zjednodušeným postupom voči vnútroštátnym orgánom, a to prostredníctvom zavedeného vyhlásenia o vzájomnom uznávaní, po tretie, zlepšenie cezhraničnej spolupráce vďaka posilneniu kontaktných miest pre výrobky, ktoré budú jedným z komunikačných kanálov pre vývozcov i spotrebiteľov. Spoločne sa budú hľadať riešenia sporných otázok ohľadom vzájomného uznávania tovarov, ako aj cezhraničnej spolupráce. A v neposlednom rade je to zlepšenie riešenia problémov s využitím už fungujúceho systému centier SOLVIT. Tento mechanizmus poskytuje nové účinné nápravy pre obnovenie dôvery vo vzájomnom uznávaní tovarov.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, it is a pleasure to be here ahead of the final vote on the proposal for mutual recognition of goods. As you know, this is a very important proposal for the Commission.

Let me first recall why we felt it was necessary to act. Mutual recognition is essential for the proper functioning of the single market for goods. it is about cutting red tape and making things simpler. Where no specific EU legislation is in place, Member States are free to set national rules that lay down requirements to be met by products. Such national requirements can coexist in various Member States.

A product that can sell in one Member State, you should also be allowed to sell in any other Member State. That is a mutual recognition principle but evidence suggests that neither businesses nor national authorities make sufficient use of it. Many businesses do not even know about mutual recognition and just take national technical rules for granted. Many of those who know about it prefer not to rely on it as they find it rather unpredictable. Those who try to invoke mutual recognition to sell their products on other markets are often faced with denials or restrictions. Their only choice is to go to the national court procedures – very long and costly. As a consequence, businesses prefer to adapt their products to national applicable requirements or give up entering the market and authorities find it difficult to apply.

National authorities are often cautious in accepting products marketed in another Member State. The lack of trust in rules that differ from their own makes them apply their own national requirements and deny mutual recognition. This is still one of the biggest remaining barriers to the single market for goods. Today, cardigans, shoes, notebooks, tableware, different goods, lawfully sold in one Member State can still, unjustifiably, be rejected in another Member State. Businesses lose market opportunities and consumers don’t benefit from increased choice and lower prices.

With this new regulation we are moving to meet business and consumer expectations, and we are hoping to prevent further missed opportunities. By removing the remaining barriers to the functioning of the single market for goods, intra-EU trade could increase by more than EUR 100 billion per year.

So I welcome the cooperation and support in the negotiations and I would like to particularly thank the rapporteur, Mr Štefanec, and shadow rapporteurs for the great work on this file. The negotiations were very constructive. This is why they were also speedy. We reached agreement in just under a year. This shows that we are all aware of why this is important.

I welcome the compromise that we have reached. It will transfer mutual recognition in a reliable and efficient tool for businesses wanting to trade in a single market and it will benefit national authorities. The voluntary mutual recognition declaration will make it easier for economic operators to demonstrate that their products are lawfully marketed in another Member State and will make it easier to solve problems, building on solid foundations. It will offer economic operators a business-friendly alternative to long and costly court proceedings. Businesses will be more easily able to fight unjustified market access restrictions by using the problem-solving procedure and defend their right to mutual recognition.

The Commission will intervene in this procedure, providing the expertise to assist solid centres in solving the case. We will put in place stronger administrative cooperation to facilitate the application of the mutual recognition principle, especially in sectors where the application is problematic.

I welcome the importance Parliament attaches to strong administrative cooperation in this area. National authorities can discuss common problems and their chosen solutions. It is only by creating trust amongst them that we will have a true culture of mutual recognition. In addition, the Commission will implement an action plan on mutual recognition to complement this proposal. We will focus on raising awareness for businesses and authorities alike and emphasise the role of mutual recognition. And we will give special attention to sectors where the use of mutual recognition is economically advantageous but has been problematic or insufficient to date.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal möchte ich dem Berichterstatter Ivan Štefanec für seine hervorragende Arbeit danken. Denn es ist eben so, dass es im europäischen Binnenmarkt noch eine ganze Reihe von Gütern gibt, für die es keine Harmonisierungsvorschriften gibt. Und im Bereich dieser Güter gilt das alte Prinzip von früher, dass eigentlich ein in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestelltes Produkt in allen anderen Mitgliedstaaten auch rechtmäßig vermarktet werden können soll.

Leider ist das häufig ein Prinzip, das nicht überall angewendet wird. Es gibt beispielsweise in Großbritannien Spezialvorschriften für die Feuersicherheit von Möbeln, die in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union so gelten. Und damit kann natürlich ein Stück weit Protektionismus betrieben werden. Das gibt es in vielen Mitgliedstaaten, aber auch in denen, die immer von sich selber behaupten, sie würden keine solche Maßnahmen anwenden.

Deswegen ist es gut gewesen, dass der Kollege Štefanec gemeinsam mit den anderen Kollegen darauf Wert gelegt hat, dass diese Hindernisse Stück für Stück weiter abgebaut werden können und werden müssen. Das gefällt den Mitgliedstaaten nicht immer, aber es ist die Wahrheit, dass, wenn die Mitgliedstaaten Harmonisierung vermeiden wollen, sie dann eben das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung tatsächlich auch vollständig zur Anwendung bringen müssen.

Und da gibt es Verfahrensvorschriften, die der Kommissar angesprochen hat. SOLVIT ist sicherlich ein Verfahren, das helfen kann. Da müssten allerdings alle Mitgliedstaaten in gleicher Weise auch Personalressourcen investieren, damit die Institutionen auch wirklich miteinander kommunizieren können. Es reicht nicht, wenn ein Mitgliedstaat viele Leute zur Verfügung stellt, ein anderer Mitgliedstaat, der Probleme macht, aber nur eine Person hat, dann funktioniert es nicht.

Es gibt da also noch einiges zu verbessern, aber der Schritt, der mit dieser Verordnung jetzt gemacht wird, ist wirklich großartig. Deswegen: Herzlichen Dank an Ivan Štefanec.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso che sia molto positivo il lavoro che è stato fatto su questo regolamento, che porta finalmente al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. C'è la possibilità così di chiarire e semplificare le procedure che imprese e autorità nazionali sono tenute a seguire, nonché di migliorare il funzionamento di tali principi riguardando il reciproco riconoscimento.

Come sappiamo, la libera circolazione non è completa, il mercato unico delle merci ha bisogno di integrazioni. Con il reciproco riconoscimento si arriva a colmare questa lacuna. Il miglioramento significativo dell'applicazione del principio del riconoscimento reciproco permetterà di dare un assegno in bianco alle imprese. Faciliteremo la vita delle imprese in tutta Europa, assicurando nel contempo che le autorità degli Stati membri abbiano la possibilità di escludere i prodotti non sicuri dai loro mercati. Così riusciremo a facilitare il riconoscimento di beni sicuri e legittimamente commercializzati e a facilitare il loro inserimento sul mercato in qualsiasi altro Stato membro.

Viene garantita altresì la superiorità dell'interesse pubblico generale. Gli Stati membri possono infatti opporsi alla commercializzazione di alcune merci quando è in gioco un pubblico interesse legittimo e proporzionato. Abbiamo definito le modalità per migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali, e questo porterà ad una riduzione degli oneri amministrativi.

Questo regolamento garantisce maggiore chiarezza normativa per un'ampia gamma di prodotti di consumo, come tutti quelli dell'area che riguarda i consumi sia alimentari che quelli destinati alla vita delle famiglie. Insomma, siamo davanti a un rafforzamento delle norme di sicurezza dei prodotti. Questo serve alla definizione di un profilo alto delle politiche che riguardano le merci e la loro mobilità e anche la qualità dei consumi in tutta Europa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – Η αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών εφαρμόζεται στα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από αυτή. Το γεγονός ότι ένα προϊόν κυκλοφορεί ήδη νόμιμα στην αγορά ενισχύει την ασφάλεια δικαίου. Δυστυχώς, η κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, εκτός από το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας και της ιστορίας μας, αφήνει εκτεθειμένες τις ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το όνομα της Μακεδονίας μας σε εμπορικές ονομασίες, εμπορικά σήματα και επωνυμίες, όπως Μακεδονικό κρασί, Μακεδονικός χάλβας, κ.λπ. Αυτό συμβαίνει διότι νομιμοποιείται με το άρθρο 3 παράγραφος 4 το δικαίωμα των εταιρειών των Σκοπίων να χρησιμοποιούν αντίστοιχες επωνυμίες με το όνομα «Μακεδονία». Η σύγχυση θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τρία χρόνια.

Σας ερωτώ, κ. Dombrovskis: πώς προτίθεται η Επιτροπή να προστατεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις που νόμιμα χρησιμοποιούν την ονομασία της Μακεδονίας μας σε εμπορικές ονομασίες, σήματα και επωνυμίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων των Σκοπίων που παρανόμως χρησιμοποιούν το όνομα «Μακεδονία»; Θέλουμε μία απάντηση στο θέμα αυτό, που είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Την αναμένουν οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας· οι επιχειρηματίες όλης της Ελλάδας. Παρακαλώ να έχουμε μία ρητή απάντηση για να σταματήσει η σύγχυση γύρω από το ζήτημα αυτό. Απευθύνω έκκληση προς εσάς, κ. Dombrovskis.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, at the moment Member States can set the standard as to what quality of goods they accept, and this proposal – as I understand it – would seek to standardise the quality and standards of the products being sold across the EU. Of course, the aim is to facilitate smoother trade – a noble goal, and one which I think we all share and would all like to see. Even those of us who will hopefully be outside the EU soon still hope to see a smooth flow of trade. After all, without trade, business and growth, the people are poorer – and no one wants to see that. However, in the form that this has been discussed tonight, it is yet another attempt to buck the market. Why shouldn’t different nations require different standards? Why shouldn’t they? Why can one nation and its people not say ‘we require a better level’? It seems to me that if you seek to make a mutual set of standards and bring everyone together, there is a danger that you are forcing some nations to accept a lower quality of product.

This is not the marketplace. This is not good capitalism. This is not good trade. Why not allow businesses and business bodies to work on international standards, to come together and say ‘this is the kind of standard level that we’re aiming for’, and let them make proposals to put forward for international trade. After all, they are the experts. They’re the people who understand the market. They’re the people who understand production.

President Reagan once said ‘government is not the solution to our problems; government is the problem’, and I think that unintentionally – certainly unintentionally – this is another example of that. Government should be removed from the process of trade, and the whole thing should be depoliticised. The proposal in front of us will cost billions in new regulations and training. The eurozone is declining in industrial output, by 0.9% month on month. This suggests that there is something being done wrong here. This proposal, as was mentioned by one of our colleagues earlier, could facilitate a serious lowering of standards – the UK fire safety standards were mentioned earlier on.

Well, if a certain nation – be it the UK or any other nation – wants a level of standards on safety or anything else, they should be allowed to do it and businesses should be able to say ‘hang on a minute, this is what these guys need. We want to sell into this market, so let’s tailor our marketing and our production to fit that’.

Before I came to this place, I had a 20-year career in steel sales and exotic metals, and we would buy and sell all around the world. It was clear to us that in some places you needed a higher quality, a higher standard, and when you sell to those places you work out how you’re going to do it. Frankly, if they want a higher quality and standard, it’s a business opportunity because you can sell it for a higher price. Quality is a great driver of price. It should be a profit motive. Why not, if people want a higher quality?

Allow market freedom. Allow people to look into this. Allow businesses to see where one nation might be able to accept something of a certain level, which is perfectly acceptable but can be done a lot cheaper and more competitively, and then look at the ones who are demanding higher standards, because that’s what the people and the customers there want and say ‘OK, we’ll do that for you, but by God you’re going to pay us for it’.

When it comes to trade and business, there are always possibilities. There are always chances to make money and to do trade as long as government and politicians, regardless of their good intentions, step back a little and allow the market to do its job. Where there is demand, supply will find it. And when supply and demand come together, we get what we all want: business, profit and taxation for services, and everyone is better off.

I think that we need to look at this in a whole different way.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, dans le préambule, la libre circulation des marchandises est présentée comme une liberté fondamentale. Voilà le péché originel de ce texte. Cet abus de langage illustre pourtant à merveille la doctrine ultralibérale des institutions européennes et de cet hémicycle.

La liberté de circulation des marchandises n’est pas, et ne sera jamais, une liberté fondamentale; elle reste une facilitation économique, fruit d’accords commerciaux, douaniers et internationaux et c’est tout. Considérer les Européens comme des consommateurs et l’Europe comme un marché ne résoudra jamais le déficit profond de crédibilité et de légitimité de l’Union européenne. S’obstiner dans cette voie, nous conduit dans une impasse.

La libre circulation totale des marchandises n’est pas une fin en soi. Elle peut être un outil efficace de développement, uniquement si elle s’inscrit dans le strict respect des intérêts nationaux. Restreindre le champ d’action des États membres est une erreur et à rebours du bon sens économique. La rigidité de cette vision matérialiste et ultralibérale de l’Europe n’apporte que des déséquilibres économiques et sociaux préjudiciables à la sécurité des consommateurs et au respect des spécificités nationales.

L’Europe est une réalité bien différente et bien plus belle. Il est indigne de résumer ce continent à un marché peuplé de consommateurs. Je considère avec mon groupe politique, faisant écho à l’irrésistible ascension des idées patriotes dans tous les États membres, que l’Europe et les Européens méritent mieux que ce projet désincarné, froid et ennuyeux. Alors faites-nous confiance: dans un avenir très proche, nous allons leur offrir la possibilité d’un autre avenir pour que soient restaurés le bon sens économique ainsi que la recherche de l’intérêt général et du bien commun.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Szanowni Koledzy! Jednolity rynek europejski istnieje od 30 lat. Jest przedmiotem naszej dumy. Mówimy, że to największe osiągnięcie integracji europejskiej. Teoretycznie istnieje również zasada wzajemnego uznania, ale w praktyce ta zasada nie jest przestrzegana. Mniej więcej jedna czwarta produktów, które są przedmiotem obrotu na jednolitym rynku europejskim nie jest objęta zasadami harmonizacji prawa i te produkty są regulowane przez poszczególne państwa członkowskie, jeśli chodzi o standardy, normy techniczne, opakowania, wygląd, skład i tak dalej. Niestety to powoduje, że jednolity rynek europejski wcale nie jest taki jednolity i że w istocie mamy do czynienia z fragmentacją rynków. Jeżeli my się zastanawiamy, dlaczego Europa nie wykształciła wielkich championów światowych, wielkich korporacji, to jedną z głównych przyczyn jest to, że rynki są po prostu bardzo podzielone i trudno jest rozwinąć skrzydła europejskim przedsiębiorstwom. Dlatego powinniśmy usuwać te wszystkie bariery i dlatego chciałem podziękować Panu Posłowi Štefanecowi, który przygotował to sprawozdanie, dlatego że to sprawozdanie idzie we właściwą stronę. Powinniśmy usuwać bariery w przepływie towarów dlatego, że to spowoduje, że europejskie przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne w skali międzynarodowej. I przekazuje ten apel pod rozwagę Panu Komisarzowi oraz nieobecnej tutaj Radzie Unii Europejskiej, ale mam nadzieję że ten message również i do nich dotrze.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, piața unică are nevoie și de reguli. Nu putem să lăsăm totul să meargă fără nicio regulă. Vorbim aici, în această propunere de regulament, de un principiu: recunoașterea reciprocă. Evident că, dacă avem norme bine stabilite, foarte clare, la nivelul statelor membre și le avem și armonizate, este mult mai simplu și pentru operatorul economic, pentru producător, și este și mai sigur pentru consumator.

Pe mine mă surprinde poziția unor colegi care consideră că trebuie să lăsăm totul fără nicio supraveghere. În propunerea de regulament se prevede foarte clar că atât autoritățile naționale, cât și operatorii economici, statele membre trebuie să își prevadă norme tehnice foarte clare, neinterpretabile, tocmai pentru ca să nu fie o problemă în momentul în care apare prin sondaj, poate, verificarea unui produs; pentru că da, există prevăzută în regulament posibilitatea ca operatorul economic să dea o declarație, dar aceasta nu exclude posibilitatea statului membru de a verifica dacă declarația pe propria răspundere și coincide, dacă produsul coincide cu declarația pe propria răspundere.

Eu nu văd o barieră în faptul că vrem să armonizăm și să aplicăm acest principiu. Din contră, eu văd o creștere a circulației mărfurilor în piața internă, o creștere a siguranței pentru consumator și, trebuie să spunem, și o eficientizare a activității economice, cu această precizare: Comisia trebuie să actualizeze online lista cu produsele care intră sub regimul acestui regulament pentru că trebuie să fie cunoscut ce produse intră sub acest regulament. Apoi, sigur, este nevoie să avem reguli clare de recunoaștere a mărfurilor comercializate în mod legal, pentru că trebuie să înțelegem că apare și comercializarea unor produse ilegale. Noi vorbim aici, în acest regulament, de comercializarea legală a produselor și recunoașterea reciprocă în statele membre și trebuie să fie aceste reguli clare pentru a se evita ca o autoritate națională, de exemplu, să solicite după aceea anumite verificări ale produselor suplimentare care înseamnă un cost și o birocrație, mai ales pentru întreprinderile mici.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, my thanks to you and to the honourable Members for your interventions and for your cooperation and support to achieve such a good result on this proposal.

I very much welcome the agreement between Parliament and the Council, because mutual recognition is at the core of single markets for goods. But it is still one of the most important remaining barriers.

With regard to the broader questions as to whether the regulation is impacting Member States’ capacity to protect legitimate public objectives, the answer is no. Mutual recognition is not automatic and therefore cannot jeopardise legitimate public objectives. This is embedded in the principle itself. Protection of legitimate public interests will always remain the exception to the mutual recognition law provided that it’s justified and proportionate.

To conclude, with your vote tomorrow you are sending a strong and clear message about delivering on our commitment to help businesses trade in a single market. Our SMEs will benefit and our citizens will benefit.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Štefanec, spravodajca – Vážená pani predsedajúca, chcem zdôrazniť, že vzájomné uznávanie je nevyhnutné pre riadne fungovanie jednotného trhu s tovarom. Integrácia jednotného trhu s tovarom má mnoho pozitívnych účinkov. Európski spotrebitelia profitujú zo širšieho výberu výrobkov a zvýšená hospodárska súťaž vo výrobnom sektore vedie k zbližovaniu cien a podpore inovácií. Rovnako dochádza i k zníženiu obchodných nákladov pre firmy, a ako sme počuli v diskusii, i k nárastu obchodu – odhaduje sa nárast viac než 100 miliárd eur. Som rád, že práve týmto nariadením sa podarilo docieliť predovšetkým zjednodušenie pravidiel, čo je užitočné osobitne pre malé a stredné firmy a pre tvorbu nových pracovných miest. Som rád, že využívame súčasné inštitúcie a nevytvárame ďalšie, a takisto som rád, že sme vytvorili novú platformu na zdieľanie skúseností pre členské štáty v tejto oblasti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať kolegom za spoluprácu, Európskej komisii, zástupcom Európskej rady takisto, pretože som presvedčený, že práve touto formou sme zaznamenali výrazný posun pre potrebné dokončenie nášho spoločného trhu.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi, le 14 février 2019.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. – Gli Stati membri, in assenza di una legislazione specifica dell'UE, sono liberi di adottare norme nazionali per stabilire le prescrizioni che le merci commercializzate devono rispettare. Tali prescrizioni nazionali, se divergenti fra alcuni Stati membri, possono frapporre ostacoli agli scambi intra UE, comportando che le aziende che desiderano commercializzare tali prodotti in un altro Stato incontrino ostacoli, ritardi nel processo e costi aggiuntivi. Il regolamento di cui si è discusso prevede un'intensificazione delle attività di coordinamento tra le autorità competenti, puntando a ridurre la frammentazione di mercato a vantaggio delle imprese, in particolar modo delle PMI e dei consumatori, sui quali vengono indirettamente scaricati i costi aggiuntivi che gravano sulle imprese stesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte, zjednoduší postupy pre podniky a vnútroštátne orgány pri zavádzaní výrobkov na vnútorné trhy členských krajín. Vzájomné uznávanie tovaru na základe dobrovoľného vyhlásenia zníži administratívnu záťaž a zjednoduší fungovanie vnútorného trhu pri umiestňovaní tovarov, ktoré už spĺňajú požiadavky iného členského štátu. Toto pravidlo sa nebude vzťahovať na výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizované predpisy EÚ o bezpečnosti výrobkov alebo sa na ne vzťahujú len čiastočne. Právo členskej krajiny odmietnuť prístup tovaru na trh v prípade existencie legitímneho a primeraného verejného záujmu však musí byť zachované.

 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika