Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (keskustelu)
 6.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Parlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri (äänestys)
  8.2.Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  8.3.Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (äänestys)
  8.4.Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  8.5.Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (äänestys)
  8.6.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (A8-0053/2019 - David Martin) (äänestys)
  8.7.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (A8-0048/2019 - David Martin) (äänestys)
  8.8.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (A8-0054/2019 - David Martin) (äänestys)
  8.9.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (A8-0049/2019 - David Martin) (äänestys)
  8.10.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (äänestys)
  8.11.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (äänestys)
  8.12.Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus (A8-0022/2019 - Karima Delli) (äänestys)
  8.13.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  8.14.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (äänestys)
  8.15.Oikeusalan ohjelma (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (äänestys)
  8.16.Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (ajankohtainen keskustelu)
 14.Terveysteknologian arviointi (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestykset
  16.1.Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (A8-0477/2018 - Emil Radev) (äänestys)
  16.2.Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (äänestys)
  16.3.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (äänestys)
  16.4.Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (äänestys)
  16.5.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (äänestys)
  16.6.GATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (äänestys)
  16.7.Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (äänestys)
  16.8.Moottoriajoneuvojen vakuutus (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (äänestys)
  16.9.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (äänestys)
  16.10.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (B8-0097/2019) (äänestys)
  16.11.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (B8-0071/2019) (äänestys)
  16.12.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon jatkaminen
 20.INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (keskustelu)
 21.Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet (keskustelu)
 22.Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa (keskustelu)
 23.Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen (keskustelu)
 24.Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut (keskustelu)
 25.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (keskustelu)
 26.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (keskustelu)
 27.Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (keskustelu)
 28.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 29.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 30.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1154 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5325 kb)
Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö