Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 13. veljače 2019. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika): vidi zapisnik
 5.Dokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.” (rasprava)
 6.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih (rasprava)
 7.Nastavak zasjedanja
 8.Glasovanje
  8.1.Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (glasovanje)
  8.2.Europska agencija za kontrolu ribarstva (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (glasovanje)
  8.3.Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (glasovanje)
  8.4.Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  8.5.Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  8.6.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (A8-0053/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.7.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0048/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.8.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (A8-0054/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.9.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0049/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.10.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  8.11.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  8.12.Ugovor o osnivanju Prometne zajednice (A8-0022/2019 - Karima Delli) (glasovanje)
  8.13.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  8.14.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (glasovanje)
  8.15.Program Pravosuđe (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (glasovanje)
  8.16.Stanje rasprave o budućnosti Europe (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stanje rasprave o budućnosti Europe (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Nastavak zasjedanja
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 13.Pošteno oporezivanje za pravedno društvo (tematska rasprava)
 14.Procjena zdravstvenih tehnologija (rasprava)
 15.Nastavak zasjedanja
 16.Glasovanje
  16.1.Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (A8-0477/2018 - Emil Radev) (glasovanje)
  16.2.Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (glasovanje)
  16.3.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  16.4.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (glasovanje)
  16.5.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (glasovanje)
  16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  16.7.Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  16.8.Osiguranje motornih vozila (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (glasovanje)
  16.9.Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (glasovanje)
  16.10.Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (B8-0097/2019) (glasovanje)
  16.11.Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (B8-0071/2019) (glasovanje)
  16.12.Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 19.Nastavak zasjedanja
 20.Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (rasprava)
 21.Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji (rasprava)
 22.Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (rasprava)
 23.Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici (rasprava)
 24.Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute (rasprava)
 25.Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima (rasprava)
 26.NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (rasprava)
 27.Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje (rasprava)
 28.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1154 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5325 kb)
Posljednje ažuriranje: 24. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti