Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. február 13., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 5.Vitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra” (vita)
 6.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Szavazások órája
  8.1.A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (szavazás)
  8.2.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)
  8.3.A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (szavazás)
  8.4.A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (szavazás)
  8.5.Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (szavazás)
  8.6.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin) (szavazás)
  8.7.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (A8-0048/2019 - David Martin) (szavazás)
  8.8.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (A8-0054/2019 - David Martin) (szavazás)
  8.9.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) (A8-0049/2019 - David Martin) (szavazás)
  8.10.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (szavazás)
  8.11.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (szavazás)
  8.12.A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés (A8-0022/2019 - Karima Delli) (szavazás)
  8.13.Jelentés Bosznia-Hercegovináról (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (szavazás)
  8.14.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (szavazás)
  8.15.Jogérvényesülés program (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (szavazás)
  8.16.Az Európa jövőjéről szóló vita állása (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
  9.1.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Jelentés Bosznia-Hercegovináról (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Az Európa jövőjéről szóló vita állása (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (vita aktuális kérdésekről)
 14.Egészségügyi technológiaértékelés (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Szavazások órája
  16.1.A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés (A8-0477/2018 - Emil Radev) (szavazás)
  16.2.A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése (iratkézbesítés) (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (szavazás)
  16.3.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (szavazás)
  16.4.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (szavazás)
  16.5.A légi közlekedés biztonsága, tekinttettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (szavazás)
  16.6.GATS: a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazítások (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (szavazás)
  16.7.A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (szavazás)
  16.8.Gépjármű-felelősségbiztosítás (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (szavazás)
  16.9.Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (szavazás)
  16.10.A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (B8-0097/2019) (szavazás)
  16.11.A kannabisz gyógyászati célokra való használata (B8-0071/2019) (szavazás)
  16.12.A Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (szavazás)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 19.Az ülés folytatása
 20.Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (vita)
 21.Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete (vita)
 22.Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése (vita)
 23.A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése (vita)
 24.Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak (vita)
 25.Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai (vita)
 26.NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (vita)
 27.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (vita)
 28.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 29.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 30.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1154 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5325 kb)
Utolsó frissítés: 2019. május 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat